midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com; tuvanantoanbucxa.com.

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Radcomm systems  >>  Hệ thống phát hiện bức xạ băng tải RC4000 liên tục

Radcomm systems


Hệ thống phát hiện bức xạ băng tải RC4000 liên tục

Nhóm dịch vụ đã thực hiện: [::]

Tag: ,

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

 Conveyor System

 

RC4000 - Conveyor Radiation Detection Systems

 

System Overview

 

The RC4000 Conveyor Radiation Detection System constantly monitors your material handling conveyors for radioactive materials.

 

The RC4000 Conveyor Radiation Detection System consists of two main components - the RCD conveyor radiation detectors and RC4000 Control Console. RCD radiation detectors are mounted on the infeed conveyor to the shredder and downstream conveyor after the shredder. The RCD detectors are connected to the RC4000 console via a low voltage signal communication cable. The signal cable utilizes double-shielded, multiple twisted-pair conductors that carry low voltage DC power and logic levels that are virtually immune from electrical noise.

 

conv r0300558

The RCD detectors measure the ambient radiation levels on a continuous, uninterrupted basis. These measured levels are converted into digital signals that are transmitted to the RC4000 computer and then analyzed by the high-speed microprocessor system. The software analysis controls the sampling of the incoming measured signal for the purpose of establishing a continuous running reference of the ambient background radiation level.

 

Each RCD detection unit will be scanned and alarm levels calculated independent of the other detection units in the system. During normal operation, the RCD units utilize indicators on the top level display that allow the operator to view the operational status of each detector.

 

 During normal operation the indicators will be green. In the event of an alarm condition on any one or all of the RCD units, the indicator will turn red with an accompanying alarm level indicating the intensity of the radiation level. When the alarm occurs, all of the detailed information regarding the alarm condition will be stored in memory and can be retrieved from Menu option Data. The alarm information will include the detector number, alarm condition, alarm data collected, date, time and specific sample status (e.g. highest reading taken). The system never stops analyzing the measured radiation levels from the RCD detectors regardless of the system operating condition.

 

The system also provides digital logic output that can be used to operate external audio and visual system status and alarms and to control conveyor motors. Each conveyor can be controlled independently depending upon the location of the suspect material. For example, if the suspect material is located on the infeed conveyor, only the infeed conveyor will be stopped leaving the downstream conveyor running to remove the cleared material. If the suspect material is in the downstream conveyor (too well shielded for the infeed detector to detect until shredded) then all the conveyors stop to prevent contamination of previously shredded and cleared material.

 

The RC4000 has many additional features other than alarm data retrieval such as; time/date, display of RCD measured radiation levels, system configuration adjustments, system testing without a radioactive source, and remote factory access by modem or internet. Many of the system features are protected by a security code entry.

Hệ thống băng tải   RC4000 - Hệ thống phát hiện bức xạ băng tải   Tổng quan hệ thống   Hệ thống phát hiện bức xạ băng tải RC4000 liên tục theo dõi băng tải xử lý vật liệu của bạn cho các vật liệu phóng xạ.   Hệ thống phát hiện bức xạ băng tải RC4000 bao gồm hai thành phần chính - đầu dò bức xạ băng tải RCD và Bàn điều khiển RC4000. Đầu dò bức xạ RCD được gắn trên băng tải tốc độ tới máy hủy và băng tải xuống sau máy cắt. Đầu dò RCD được kết nối với bảng điều khiển RC4000 thông qua cáp truyền tín hiệu điện áp thấp. Cáp tín hiệu sử dụng dây dẫn đôi xoắn, nhiều xoắn đôi mang điện áp DC và các mức logic điện áp thấp hầu như không bị nhiễu điện.   conv r300300 Máy dò RCD đo mức bức xạ môi trường xung quanh liên tục, không bị gián đoạn. Các mức đo được chuyển đổi thành tín hiệu số được truyền tới máy tính RC4000 và sau đó được phân tích bằng hệ thống vi xử lý tốc độ cao. Phân tích phần mềm kiểm soát việc lấy mẫu tín hiệu đo được đến với mục đích thiết lập một tham chiếu chạy liên tục của mức bức xạ nền môi trường xung quanh.   Mỗi thiết bị phát hiện RCD sẽ được quét và mức báo động được tính độc lập với các thiết bị phát hiện khác trong hệ thống. Trong quá trình hoạt động bình thường, các thiết bị RCD sử dụng các chỉ báo trên màn hình hiển thị mức cao nhất cho phép người vận hành xem trạng thái hoạt động của mỗi máy dò.    Trong hoạt động bình thường, các chỉ báo sẽ có màu xanh lục. Trong trường hợp có điều kiện cảnh báo trên bất kỳ một hoặc tất cả các thiết bị RCD, chỉ báo sẽ chuyển sang màu đỏ với mức báo động đi kèm cho biết cường độ của mức bức xạ. Khi báo động xảy ra, tất cả thông tin chi tiết liên quan đến điều kiện cảnh báo sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ và có thể được truy xuất từ ​​Dữ liệu tùy chọn Menu. Thông tin báo động sẽ bao gồm số phát hiện, điều kiện cảnh báo, dữ liệu báo động được thu thập, ngày, giờ và trạng thái mẫu cụ thể (ví dụ: đọc cao nhất). Hệ thống không bao giờ ngừng phân tích các mức bức xạ đo được từ các đầu dò RCD bất kể điều kiện vận hành của hệ thống.   Hệ thống cũng cung cấp đầu ra logic kỹ thuật số có thể được sử dụng để vận hành trạng thái hệ thống âm thanh và hình ảnh bên ngoài và báo động và để điều khiển động cơ băng tải. Mỗi băng tải có thể được điều khiển độc lập tùy thuộc vào vị trí của vật liệu nghi ngờ. Ví dụ, nếu vật liệu nghi ngờ nằm ​​trên băng tải tốc độ, chỉ có băng tải tốc độ mới được dừng lại để băng tải hạ lưu chạy để loại bỏ vật liệu đã bị xóa. Nếu vật liệu nghi ngờ nằm ​​trong băng tải xuống (được bảo vệ quá tốt để máy phát hiện tốc độ phát hiện cho đến khi băm nhỏ) thì tất cả các băng tải dừng lại để ngăn chặn sự nhiễm bẩn của vật liệu đã được cắt vụn trước đó.

Top
Histats.com © 2005-2019 - GDPR: tra