midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Ecotest  >>  Đầu dò phóng xạ

Ecotest

Liên hệ: 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

BDBG-09 for Gamma Radiation Detection

BDBG-09 for Gamma Radiation Detection

BDBG-09 is used both within data panels and automated systems of radiation monitoring to measure an ambient dose equivalent rate of gamma radiation.

More

BDBG-09 Water-Resistant

BDBG-09 Water-Resistant

BDBG-09 is used as a part of automated systems of radiation monitoring to measure ambient dose equivalent rate of gamma radiation in waterbodies and artificial reservoirs. The detecting unit is produced in hermetic stainless steel housing with IP68 ingress protection rating.

More

BDBG-09S for Gamma Radiation Detection

BDBG-09S for Gamma Radiation Detection

BDBG-09S detecting unit can be used as a part of systems instead of BDBG-09 detecting unit for measurement of dose equivalent rate of gamma radiation and temperature without software change.
BDBG-09S meets the requirements of IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2007, IEC 61000-4-4:2008 standards.

More

BDBG-15S for Gamma Radiation Detection

BDBG-15S for Gamma Radiation Detection

BDBG-15S is designed to measure ambient dose equivalent rate of gamma radiation in a wide range of values. Suitable for unmanned aerial vehicles, mobile robotic devices and automated systems of radiation monitoring.

More

BDPA-07

BDPA-07

BDPA-07 detecting unit is designed to search for alpha radiation sources and measure surface alpha-particles flux density. It is used both as a part of the MKS-07 POSHUK search dosimeter-radiometer and within automated systems of radiation monitoring.

More

BDPN-07 For Neutron Radiation Detection

BDPN-07 For Neutron Radiation Detection

BDPN-07 detecting unit is designed to search for neutron radiation sources and measure thermal and fast neutrons flux density. It is used both as a part of the MKS-07 POSHUK search dosimeter-radiometer and within automated systems of radiation monitoring.

More

BDBG-09 cho phát hiện bức xạ Gamma BDBG-09 cho phát hiện bức xạ Gamma  BDBG-09 được sử dụng cả trong các bảng dữ liệu và hệ thống giám sát bức xạ tự động để đo một tỷ lệ tương đương liều lượng bức xạ gamma xung quanh.   BDBG-09 chống nước BDBG-09 chống nước  BDBG-09 được sử dụng như một phần của hệ thống giám sát bức xạ tự động để đo tỷ lệ tương đương liều lượng môi trường xung quanh bức xạ gamma trong nước và hồ chứa nhân tạo. Thiết bị phát hiện được sản xuất trong vỏ bằng thép không gỉ kín với xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập IP68.   BDBG-09S cho phát hiện bức xạ Gamma BDBG-09S cho phát hiện bức xạ Gamma  Thiết bị phát hiện BDBG-09S có thể được sử dụng như một phần của hệ thống thay vì thiết bị phát hiện BDBG-09 để đo liều lượng bức xạ gamma và nhiệt độ tương đương mà không thay đổi phần mềm. BDBG-09S đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 61000-4-2: 2008, IEC 61000-4-3: 2007, IEC 61000-4-4: 2008.   BDBG-15S cho phát hiện bức xạ Gamma BDBG-15S cho phát hiện bức xạ Gamma  BDBG-15S được thiết kế để đo tỷ lệ tương đương liều môi trường xung quanh của bức xạ gamma trong một loạt các giá trị. Thích hợp cho các phương tiện trên không không người lái, thiết bị robot di động và hệ thống giám sát bức xạ tự động.   BDPA-07 BDPA-07  Thiết bị phát hiện BDPA-07 được thiết kế để tìm kiếm nguồn bức xạ alpha và đo mật độ thông lượng hạt alpha bề mặt. Nó được sử dụng như là một phần của máy đo liều kế tìm kiếm MKS-07 POSHUK và trong các hệ thống giám sát bức xạ tự động.

blogger LinkedIn Twitter Facebook