midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Thiết bị phục vụ diễn tập và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố phóng xạ  >>  thiết bị phục vục công tác chuyên môn (Ứng phó sự cố An toàn bức xạ)

Thiết bị phục vụ diễn tập và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố phóng xạ

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

Danh mục thiết bị      
STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng
Mua sắm thiết bị phục vục công tác chuyên môn (Ứng phó sự cố An toàn bức xạ)
1 Thiết bị đo bức xạ  Chiếc 5
2 Máy đo bức xạ gamma xách tay Chiếc 2
3 Máy đo bức xạ neutron xách tay Chiếc 1
4 Máy nhận dạng nguồn phóng xạ và đo liều Bộ 1
5 Thiết bị kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt alpha, beta Chiếc 1
6 Liều kế cá nhân TLD Bộ 3
7 Quần áo chống phóng xạ Bộ 3
8 Buồng chì Buồng 1
9 Bộ đàm cầm tay Chiếc 2
10 Thước Laser Chiếc 1
       

blogger LinkedIn Twitter Facebook