midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Ecotest  >>  Máy nhận dạng phóng xạ New SPRD “SPECTRA”

Ecotest

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

 • Description
 • Description
 • Description
 • Description
 • Description
 • Description
 • Description
 • Description

Description

A highly-sensitive and compact device intended to detect, localize and identify radioactive and nuclear materials by their gamma and neutron radiation as well as the amplitude gamma spectra. SPECTRA identifies radionuclides with indication of the category that they belong to (in compliance with the IAEA requirements).  It is used to prevent illicit transfer of these materials across the state borders, as well as at the companies and institutions dealing with gamma and neutron radiation sources.

A brand new search algorithm provides high sensitivity of the device and its instant actuation at the slightest change of gamma or neutron background level. New generation scintillation detectors with the silicon photomultiplier ensure high thermal stability of the device and entirely eliminate the “microphone effect”.

The device offers an outstanding user experience due to its innovative design, compact size, large colour display and a 45 hours continuous operation time.

Purpose of Use

Purpose of Use

 • Identification of the radionuclides type by their amplitude gamma spectra.

 • Determination of gamma and neutron radiation intensity.

 • Measurement of ambient dose equivalent rate of gamma, X-ray and neutron radiation (photon and neutron ionizing radiation DER).

 • Measurement of gamma and X-ray radiation ambient dose equivalent (DE)

 • Saving amplitude gamma spectra and events logs in the nonvolatile memory.

  Sự miêu tả Một thiết bị nhạy cảm và nhỏ gọn nhằm phát hiện, bản địa hoá và xác định các vật liệu phóng xạ và hạt nhân bằng bức xạ gamma và neutron của chúng cũng như phổ gamma biên độ. SPECTRA xác định các hạt nhân phóng xạ với dấu hiệu của loại chúng thuộc về (tuân theo các yêu cầu của IAEA). Nó được sử dụng để ngăn chặn việc chuyển giao bất hợp pháp các tài liệu này qua biên giới tiểu bang, cũng như tại các công ty và tổ chức xử lý các nguồn bức xạ gamma và neutron. Một thuật toán tìm kiếm hoàn toàn mới cung cấp độ nhạy cao của thiết bị và hành động ngay lập tức của nó với sự thay đổi nhỏ nhất của mức nền gamma hoặc neutron. Máy phát hiện scintillation thế hệ mới với máy quang điện silicon đảm bảo tính ổn định nhiệt cao của thiết bị và loại bỏ hoàn toàn hiệu ứng “micrô”. Thiết bị này mang đến trải nghiệm người dùng vượt trội nhờ thiết kế sáng tạo, kích thước nhỏ gọn, màn hình màu lớn và thời gian hoạt động liên tục 45 giờ. Mục đích sử dụng Mục đích sử dụng Xác định loại hạt nhân phóng xạ bằng phổ gamma biên độ của chúng. Xác định cường độ bức xạ gamma và neutron. Đo liều tương đương của gamma, tia X và bức xạ neutron (photon và bức xạ ion hóa nơtron DER). Đo lường mức độ tương đương với bức xạ tia gamma và tia X (DE) Lưu phổ gamma biên độ và các sự kiện ghi lại trong bộ nhớ không bay hơi.

blogger LinkedIn Twitter Facebook