midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Cung cấp các sản phẩm của hãng Tracerco  >>  Máy đo phóng xạ alpha beta gamma Tracerco™ NORM Monitor-IS

Cung cấp các sản phẩm của hãng Tracerco

Liên hệ: 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  For the ultimate tool to obtain accurate NORM measurements in hazardous areas, choose the Tracerco™ NORM Monitor-IS.

 • Intrinsically safe
 • Easy to use
 • Rugged and waterproof design

The Tracerco™ NORM Monitor-IS, suitable for those working in Oil & Gas, Nuclear, CBRNe & Emergency Services, NDT and Environmental and Waste Management industries, is a ground breaking, ATEX approved instrument, with dual probe capabilities; Geiger Muller (GM) and scintillator that for the first time, enables users to monitor NORM in all conditions.

NORM monitor-IS

The scintillation probe brings new benefits, such as:

 • Being robust and suitable for use in challenging conditions.
 • Having the ability to undertake surveys of external walls for internal deposits of NORM.*
 • Has 360 degree detection capability
The GM probe provides the traditional benefits of:
 • Perfect for alpha and beta measurement
 • High sensitivity to Lead-210 NORM
 • Bq/cm2 output for typical NORM isotopes Scintillator: CPS, μSv/h, GM: CPS, Bq/cm2. All modes have background subtraction option CPM and μR/h option available for USA
The Tracerco™ NORM Monitor-IS is lightweight and easy to use, yet also robust and reliable. It comes complete with a practical and secure carrying holster for ease of use.

Additional product benefits include:
 • One-touch integrate function that allows detection of very low activities for increased measurement accuracy.
 • Live background subtraction and several measurement modes (counts per second, count per minute, dose rate and surface activity).
 • Recalibration of the instrument undertaken without the handset (spare probes can be supplied to eliminate downtime).
 • Adjustable alarm thresholds for improved safety.
 • Easy to clean and decontaminate Scintillator: IP67, GM: IP34, Handset: IP65.
 • Large, easy to read LCD screen with bar-graph and backlight.
Tracerco™ NORM Monitor-IS Options

The Tracerco™ NORM Monitor-IS is available to purchase with different combinations of handset and probes depending on your requirements. This includes:
 • NORM Monitor-IS kit - complete kit with handset, GM and scintillator probes, holster and shock proof carry case.
 • NORM Monitor-IS Scintillator - Handset with scintilliator probe, holster and shock proof carry case.
 • NORM Monitor-IS GM - Handset with GM probe and probe skid.

 

Tracerco™ NORM Monitor-IS Accessories

NORM Kit

 

To reduce monitor downtime the Tracerco™ NORM Monitor-IS can be supplied with spare, pre-calibrated scintillator and GM probes. As calibration data is stored on the probe, a spare probe can simply be attached and used immediately. 

Để có được công cụ cuối cùng để có được các phép đo chính xác NORM ở khu vực nguy hiểm, hãy chọn Tracerco ™ NORM Monitor-IS. Bản chất an toàn Dễ sử dụng Thiết kế chắc chắn và không thấm nước Máy đo Tracerco ™ NORM Monitor-IS, phù hợp với những người làm việc trong ngành Dầu khí, Hạt nhân, CBRNe & Dịch vụ Khẩn cấp, NDT và Quản lý Chất thải và Môi trường, là thiết bị được ATEX chấp nhận, có khả năng thăm dò kép; Geiger Muller (GM) và sét đánh đầu tiên, cho phép người dùng giám sát NORM trong mọi điều kiện. Màn hình NORM-IS Đầu dò sét gây ra những lợi ích mới, như: Là mạnh mẽ và phù hợp để sử dụng trong điều kiện đầy thách thức. Có khả năng thực hiện các cuộc điều tra các bức tường bên ngoài cho tiền gửi nội bộ của NORM. * Có khả năng phát hiện 360 độ Các thăm dò GM cung cấp các lợi ích truyền thống của: Hoàn hảo cho phép đo alpha và beta Độ nhạy cao đến độ dốc-210 NORM Sản lượng Bq / cm2 cho các đồng vị NORM điển hình Sốc: Scindillator: CPS, μSv / h, GM: CPS, Bq / cm2. Tất cả các chế độ có tùy chọn trừ đi nền CPM và μR / h có sẵn cho Hoa Kỳ Máy đo Tracerco ™ NORM Monitor-IS nhẹ và dễ sử dụng nhưng vẫn mạnh mẽ và đáng tin cậy. Nó đi kèm với một bao đựng thực tế và an toàn mang cho dễ sử dụng. Các lợi ích của sản phẩm bổ sung bao gồm: Chức năng tích hợp một chạm cho phép phát hiện các hoạt động rất thấp để tăng độ chính xác của phép đo. Phép trừ nền sống và một số chế độ đo lường (đếm trên giây, tính trên phút, liều lượng và hoạt động bề mặt). Hiệu chỉnh lại thiết bị được thực hiện mà không có điện thoại (có thể cung cấp đầu dò dự phòng để loại bỏ thời gian chết). Điều chỉnh ngưỡng báo động để cải thiện an toàn. Dễ dàng để làm sạch và decontaminate Scintillator: IP67, GM: IP34, thiết bị cầm tay: IP65. Màn hình LCD lớn, dễ đọc với biểu đồ thanh và đèn nền. Tracerco ™ NORM Monitor-IS Các tùy chọn Máy đo Tracerco ™ NORM Monitor-IS có sẵn để mua với các kết hợp thiết bị cầm tay và đầu dò khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu của bạn. Điêu nay bao gôm: Bộ kit NORM Monitor-IS - bộ kit hoàn chỉnh với thiết bị cầm tay, đầu dò GM và sôcôla, bao đựng vỏ bọc và chống va đập. NORM Monitor-IS Scintillator - Thiết bị cầm tay với đầu dò sét, vỏ bọc và hộp đựng chống sốc. NORM Monitor-IS GM - Thiết bị cầm tay với đầu dò và thăm dò GM. Màn hình Tracerco ™ NORM-IS Bộ NORM Để giảm thời gian ngừng hoạt động của máy theo dõi, máy đo nồng độ Tracerco ™ NORM Monitor-IS có thể được cung cấp với sét đánh dự phòng sẵn và đầu dò GM. Khi dữ liệu hiệu chuẩn được lưu trữ trên đầu dò, một đầu dò dự phòng chỉ có thể được gắn và sử dụng ngay lập tức.

blogger LinkedIn Twitter Facebook