midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com; tuvanantoanbucxa.com.

Dịch vụ - Sản phẩm  >>   >>  Phổ kế gamma RADSampler

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  RADSampler

 

 

RADSampler – LABORATORY GAMMA SPECTROMETER


The RADSampler is a compact yet highly sensitive laboratory gamma spectrometer. Developed as a desktop unit it quickly and accurately analyzes of any small object to ensure it is free of radioactive contaminates. The RADSampler’s lead lined analyzer chamber virtually eliminates ambient background radiation producing ultra-clean, highly accurate test results.


radsampler01
radsampler-boot

• Compact footprint for desktop application

• Configurable scanning or dwell times 
• Available in Basic and Advanced versions
• Easy to operate 5 button keypad
• Remote service and calibration capability

 


RADSampler Basic version allows a user to isolate up to four (4) Regions Of Interest (ROI) of the energy range spectrum and set specific alarm thresholds. This isolation allows for quicker results to quickly detect the four most common isotopes found in the metal manufacturing industries maintaining production at an absolute maximum.


RADSampler Advanced takes the user to the next level of detection and identification capability. With a large Isotope Library it can accurately identify specific and multiple isotopes within any given sample. RADSampler Advance is suitable for any industry that is concerned about potential contaminated product and/or incoming material that requires testing.

 

The RADSampler utilizes powerful Windows based software which allows for uploading of stored spectra results to any PC via USB. The energy results from the ROI windows are automatically summarized in a user friendly report in which the operator can enter information, save, print and/or email the report. Further analysis can be performed by opening using RadComm’s PC Analysis software to view a specific ROI in a detailed histogram format.

 

Measuring approximately 8-1/2” (21cms) wide x 12-3/4” (32cms) long and weighing only 86 lbs. (39 kg) it easily sits on any desktop or industrial shelf. No longer is it necessary to dedicate valuable floor space to accommodate much larger and heavier spectrometers.


RADSampler’s large Thallium doped Sodium Iodide, Nal(Tl), crystal coupled with customer enabled ROI configuration quickly optimizes test results specifically for Am241, Cs137, Ir192, and Co60. RADSampler Advance monitors all ROI’s providing users with an even greater range of isotopes and analysis.

 


pdf


click for product datasheet PDF

 

 

 

RADSampler Laboratory Gamma Spectrometer Detector case consists of:

• Detector dimensions: 9”H (23cm)x 12.69”W (32cm)x 8.5”D (21.6cm)
• Detector case: Painted Aluminum
• Shielding material: Lead 
• Detector weight: 86lbs (39kg)
• Maximum sample well size: 3.25” (8.25cm)


Electronics:


• Integrated PMT with Electromagnetic Shielding
• Audio & Visual alarm
• Stable low noise, high voltage power supplyss alarm• USB (2.0) connector for both power and data transfer
• Internal Lithium Ion battery for backup purposes
• Internal memory storing up to 300 spectra
• 5 button actuated keypad 
Environmental:


Display:


• Backlit RGB colour LCD 320x240 resolution
• Viewing area: 2.7”(7cm) x 2.1”(5.3cm)


Software:

 

• Menu driven user interface
• Windows based PC software for Data Management
• Remote service and calibration capability (with internet/network connection)


Response and Sensitivity:
• Energy range: 20 KeV to 3.0 MeV (Gamma)
• RADSampler Basic optimized for Am241, Cs137, Ir192, and Co60
• Gamma spectrum: 1024 channel, channel capacity 16 bits
• Detection material: Sodium Iodide crystal, Thallium doped NaI(Tl) 
• Crystal size: 1.5”(38mm) x 2”(51mm)
• Energy resolution: 8.0% or better for of 662 KeV

RADSampler     RADSampler - LABORATORY GAMMA SPECTROMETER  RADSampler là một phổ kế gamma phòng thí nghiệm nhỏ gọn nhưng rất nhạy cảm. Được phát triển như một đơn vị máy tính để bàn, nó phân tích nhanh chóng và chính xác bất kỳ vật thể nhỏ nào để đảm bảo nó không bị ô nhiễm phóng xạ. Buồng phân tích hàng đầu của RADSampler hầu như loại bỏ bức xạ nền môi trường xung quanh tạo ra kết quả thử nghiệm cực kỳ sạch sẽ, chính xác cao.  radsampler01 -bộ khởi động • Dấu chân nhỏ gọn cho ứng dụng máy tính để bàn • Thời gian quét hoặc thời gian dừng có thể định cấu hình • Có sẵn trong các phiên bản cơ bản và nâng cao • Bàn phím nút 5 hoạt động dễ dàng • Khả năng hiệu chuẩn và dịch vụ từ xa  Phiên bản RADSampler Basic cho phép người dùng cô lập tối đa bốn (4) Khu vực Quan tâm (ROI) của phổ phạm vi năng lượng và đặt ngưỡng báo động cụ thể. Sự cô lập này cho phép các kết quả nhanh hơn để nhanh chóng phát hiện bốn đồng vị phổ biến nhất được tìm thấy trong các ngành sản xuất kim loại duy trì sản xuất ở mức tối đa tuyệt đối.  RADSampler Advanced đưa người dùng đến cấp độ phát hiện và khả năng nhận dạng tiếp theo. Với một Thư viện đồng vị lớn, nó có thể xác định chính xác các đồng vị cụ thể và nhiều trong bất kỳ mẫu nhất định nào. RADSampler Advance phù hợp với bất kỳ ngành nào có liên quan đến sản phẩm bị nhiễm độc tiềm năng và / hoặc vật liệu đến cần phải thử nghiệm.   RADSampler sử dụng phần mềm dựa trên Windows mạnh mẽ cho phép tải lên các kết quả phổ được lưu trữ cho bất kỳ PC nào thông qua USB. Kết quả năng lượng từ các cửa sổ ROI được tự động tóm tắt trong một báo cáo thân thiện với người dùng, trong đó nhà điều hành có thể nhập thông tin, lưu, in và / hoặc gửi báo cáo qua email. Có thể thực hiện phân tích sâu hơn bằng cách mở bằng phần mềm Phân tích PC của RadComm để xem ROI cụ thể theo định dạng biểu đồ chi tiết.   Đo khoảng 8-1 / 2 ”(21cms) rộng x 12-3 / 4” (32cms) và chỉ nặng 86 lbs. (39 kg) nó dễ dàng ngồi trên bất kỳ kệ máy tính để bàn hoặc công nghiệp. Không còn là cần thiết để dành không gian sàn có giá trị để chứa nhiều quang phổ lớn hơn và nặng hơn.  Sản phẩm Sodium Iodide, Nal (Tl), tinh thể kết hợp với cấu hình ROI cho phép khách hàng nhanh chóng tối ưu hóa kết quả kiểm tra đặc biệt cho Am241, Cs137, Ir192 và Co60. RADSampler Advance giám sát tất cả người dùng cung cấp ROI với phạm vi đồng vị và phân tích lớn hơn.

blogger LinkedIn Twitter Facebook