midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn  >>  Cung cấp mẫu chuẩn RoHS và dịch vụ hiệu chuẩn máy XRF

Thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn

Liên hệ: 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  Cung cấp mẫu chuẩn RoHS và dịch vụ hiệu chuẩn máy XRF

Các mẫu chuẩn Rohs:
As 0,0017%, Br 0 143%, Cd 0,0146%, Cl 0,038%,
Cr 0,00451%, Hg 0,0099%, Pb  0,00697%
S 0 064%, Sb 0,0086%, Sn 0,0099%
Zn 0,117%

Cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn các dòng máy xrf
Hitachi, sea, skyray, pioneer,...


blogger LinkedIn Twitter Facebook