midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com; tuvanantoanbucxa.com.



Cung cấp áo chì, yếm chì, găng chì, kính chì, cổ chì, chì lá, biển cảnh báo

 • Cung cấp bảo hộ chống phóng xạ cho bệnh viện ung bướu

  Lượt xem: 97

  Cung cấp bảo hộ chống phóng xạ cho bệnh viện ung bướu"

  Chi tiết
 • Thiết bị vật tư bảo hộ chì sử dụng trong xạ trị

  Lượt xem: 119

  Thiết bị vật tư bảo hộ chì sử dụng trong xạ trị"

  Chi tiết
 • Chì gạch, chì tấm, chì lá, dây chì, thỏi chì và dải chì, tấm cao su chì

  Lượt xem: 131

  Chì gạch, chì tấm, chì lá, dây chì, thỏi chì và dải chì, tấm cao su chì"

  Chi tiết
 • Cung cấp quần áo chì làm việc với máy X-Quang

  Lượt xem: 231

  Cung cấp quần áo chì làm việc với máy X-Quang"

  Chi tiết
 • Một số mã HS code nhập khẩu quần áo chì chống phóng xạ

  Lượt xem: 215

  Một số mã HS code nhập khẩu quần áo chì chống phóng xạ"

  Chi tiết
 • Trang thiết bị bảo hộ an toàn bức xạ

  Lượt xem: 226

  Trang thiết bị bảo hộ an toàn bức xạ"

  Chi tiết
 • Quần áo, váy, tạp dề chì chống phóng xạ chúng tôi cung cấp

  Lượt xem: 308

  Quần áo, váy, tạp dề chì chống phóng xạ chúng tôi cung cấp"

  Chi tiết
 • Cung cấp vật tư cản xạ trong y tế bệnh viện

  Lượt xem: 306

  Cung cấp vật tư cản xạ trong y tế bệnh viện"

  Chi tiết
 • Cung cấp vật tư cản xạ máy đo bức xạ và đọc liều kế

  Lượt xem: 299

  Cung cấp vật tư cản xạ máy đo bức xạ và đọc liều kế"

  Chi tiết
 • Áo chì, yếm chì, kính chì, găng chì, ủng chì, tấm chắn chì

  Lượt xem: 861

  Áo chì, yếm chì, kính chì, găng chì, ủng chì, tấm chắn chì"

  Chi tiết
 • chì lá chì tấm, chì quận

  Lượt xem: 717

  chì lá chì tấm, chì quận"

  Chi tiết
 • Áo chống tia X-Quang đẹp, kính chì, cổ chì

  Lượt xem: 690

  Áo chống tia X-Quang đẹp, kính chì, cổ chì"

  Chi tiết
 • Bán yếm chì bảo vệ phía trước

  Lượt xem: 1387

  Bán yếm chì bảo vệ phía trước"

  Chi tiết
 • Mặt nạ chì

  Lượt xem: 1461

  Mặt nạ chì"

  Chi tiết
 • Bán Yếm chì Trung Quốc

  Lượt xem: 942

  Bán Yếm chì Trung Quốc"

  Chi tiết
 • Giáp cổ chì Hàn Quốc

  Lượt xem: 1080

  Giáp cổ chì Hàn Quốc"

  Chi tiết
 • Áo chì nha khoa

  Lượt xem: 780

  Áo chì nha khoa"

  Chi tiết
 • bộ quần áo chống phóng xạ đầy đủ có cả mặt nạ dùng trong ứng phó sự có bức xạ và hóa học CBRN

  Lượt xem: 742

  bộ quần áo chống phóng xạ đầy đủ có cả mặt nạ dùng trong ứng phó sự có bức xạ và hóa học CBRN"

  Chi tiết
 • Mặt nạ chì của Mỹ chống phóng xạ

  Lượt xem: 1061

  Mặt nạ chì của Mỹ chống phóng xạ"

  Chi tiết
 • Áo chì che toàn thân whole body lead apron chống phóng xạ

  Lượt xem: 878

  Áo chì che toàn thân whole body lead apron chống phóng xạ"

  Chi tiết
 • Áo chì đẹp

  Lượt xem: 684

  Áo chì đẹp"

  Chi tiết
 • Mũ chì

  Lượt xem: 612

  Mũ chì"

  Chi tiết
 • yếm cổ chì

  Lượt xem: 765

  yếm cổ chì"

  Chi tiết
 • yếm chì k phải màu đen

  Lượt xem: 671

  yếm chì k phải màu đen"

  Chi tiết
 • Tấm kính chì và màn bình phong chì di động

  Lượt xem: 825

  Tấm kính chì và màn bình phong chì di động"

  Chi tiết
 • Mũ chì có CO CQ

  Lượt xem: 761

  Mũ chì có CO CQ"

  Chi tiết
 • Cung cấp kính chì Trung Quốc giá giẻ

  Lượt xem: 775

  Cung cấp kính chì Trung Quốc giá giẻ"

  Chi tiết
 • Cung cấp áo chì Ấn độ và que gắp nguồn, hoá chất NDT

  Lượt xem: 916

  Cung cấp áo chì Ấn độ và que gắp nguồn, hoá chất NDT"

  Chi tiết
 • Áo chì nha khoa trẻ em

  Lượt xem: 785

  Áo chì nha khoa trẻ em"

  Chi tiết
 • Áo chì nha khoa người lớn

  Lượt xem: 833

  Áo chì nha khoa người lớn"

  Chi tiết
 • Áo chì nha khoa

  Lượt xem: 847

  Áo chì nha khoa"

  Chi tiết
 • áo váy chì hàn quốc

  Lượt xem: 747

  áo váy chì hàn quốc"

  Chi tiết
 • Áo váy chì

  Lượt xem: 1059

  Áo váy chì"

  Chi tiết
 • váy chì

  Lượt xem: 1209

  váy chì"

  Chi tiết
 • Cung cấp chì tấm chì lá

  Lượt xem: 1678

  Cung cấp chì tấm chì lá"

  Chi tiết
 • găng tay chì, kính chì

  Lượt xem: 1853

  găng tay chì, kính chì"

  Chi tiết
 • Cung cấp mũ chì chống bức xạ

  Lượt xem: 2181

  Cung cấp mũ chì chống bức xạ"

  Chi tiết
 • Cung cấp áo chì Ấn độ

  Lượt xem: 1224

  Cung cấp áo chì Ấn độ"

  Chi tiết
 • Cung cấp 2 tấm chì mẫu

  Lượt xem: 794

  Cung cấp 2 tấm chì mẫu"

  Chi tiết
 • Cung cấp chì tấm 0,5mm và 1mm

  Lượt xem: 956

  Cung cấp chì tấm 0,5mm và 1mm"

  Chi tiết
 • Áo chì váy chì JPI

  Lượt xem: 1232

  Áo chì váy chì JPI"

  Chi tiết
 • ÁO CHÌ CHỐNG PHÓNG XẠ

  Lượt xem: 1026

  ÁO CHÌ CHỐNG PHÓNG XẠ"

  Chi tiết
 • chì tấm 0,5mm

  Lượt xem: 733

  chì tấm 0,5mm"

  Chi tiết
 • Chì tấm dày 0,3mm -	để làm lead sheet trong sound insulation

  Lượt xem: 733

  Chì tấm dày 0,3mm - để làm lead sheet trong sound insulation "

  Chi tiết
 • Kính chì PTG-039

  Lượt xem: 981

  Kính chì PTG-039"

  Chi tiết
 • bảo hộ sử dụng trong quá trình làm việc với máy Xray

  Lượt xem: 882

  bảo hộ sử dụng trong quá trình làm việc với máy Xray"

  Chi tiết
 • Găng tay chì phòng mổ

  Lượt xem: 833

  Găng tay chì phòng mổ"

  to be the most comfortable, flexible, lightweight and protective gloves on the market.

  Chi tiết
 • Áo chì Trung quốc

  Lượt xem: 869

  Áo chì Trung quốc"

  Áo chì Trung quốc Model no. pa07

  Chi tiết
 • Áo chì Xquang y tế gi lê và váy Medical x ray protective lead vest and skirt

  Lượt xem: 956

  Áo chì Xquang y tế gi lê và váy Medical x ray protective lead vest and skirt"

  Chi tiết
 • Áo chì liền thân của China Lead Apron

  Lượt xem: 621

  Áo chì liền thân của China Lead Apron"

  Chi tiết
 • Bảo hộ Xquang bác sỹ mổ Siam 05mm Pb Lead High collar Waist Coat X-ray protective Lead Apron

  Lượt xem: 1119

  Bảo hộ Xquang bác sỹ mổ Siam 05mm Pb Lead High collar Waist Coat X-ray protective Lead Apron"

  Chi tiết
 • Túi chì ứng phó sự cố phóng xạ

  Lượt xem: 853

  Túi chì ứng phó sự cố phóng xạ"

  Chi tiết
 • áo chì dùng trong XQ và phòng C-ARM

  Lượt xem: 953

  áo chì dùng trong XQ và phòng C-ARM"

  Chi tiết
 • Bán biển cảnh báo tia X cảnh báo phóng xạ 0941889983

  Lượt xem: 1996

  Bán biển cảnh báo tia X cảnh báo phóng xạ 0941889983"

  Bán biển cảnh báo tia X cảnh báo phóng xạ 0941889983

  Chi tiết
 • Kính chì Platec

  Lượt xem: 725

  Kính chì Platec"

  Chi tiết
 • Cung cấp chì tấm 1mm

  Lượt xem: 1434

  Cung cấp chì tấm 1mm"

  Chi tiết
 • Cung cấp cổ chì che tuyến giáp - giáp cổ chì

  Lượt xem: 1431

  Cung cấp cổ chì che tuyến giáp - giáp cổ chì"

  Chi tiết
 • Kính chì đeo mắt

  Lượt xem: 1126

  Kính chì đeo mắt"

  Chi tiết
 • Kính chì xquang

  Lượt xem: 1007

  Kính chì xquang"

  Chi tiết
 • sip chi kinh chi chi tam binh chi kinh chi x quang china

  Lượt xem: 950

  sip chi kinh chi chi tam binh chi kinh chi x quang china"

  Chi tiết
 • Cung cấp mũ, găng tay, giáp chì CHina

  Lượt xem: 987

  Cung cấp mũ, găng tay, giáp chì CHina"

  Chi tiết
 • Cung cấp giáp, găng tay, cổ, yếm chì, ủng chì xuất xứ Trung Quốc

  Lượt xem: 1427

  Cung cấp giáp, găng tay, cổ, yếm chì, ủng chì xuất xứ Trung Quốc"

  Chi tiết
 • Cung cấp áo chì Trung Quốc

  Lượt xem: 1086

  Cung cấp áo chì Trung Quốc"

  Chi tiết
 • Kính chì

  Lượt xem: 1082

  Kính chì"

  Xuất xứ: GAMMASOLUTION/ ẤN ĐỘ

  Chi tiết
 • Găng tay chì

  Lượt xem: 1012

  Găng tay chì"

  Xuất xứ: GAMMASOLUTION/ ẤN ĐỘ

  Chi tiết
 • Giáp cổ chì

  Lượt xem: 1042

  Giáp cổ chì"

  Xuất xứ: GAMMASOLUTION/ ẤN ĐỘ

  Chi tiết
 • thiết bị bảo hộ

  Lượt xem: 986

  thiết bị bảo hộ"

  Chi tiết
 • Bán kính chì phòng X-Quang

  Lượt xem: 1043

  Bán kính chì phòng X-Quang"

  Chi tiết
 • Cung cấp biển cảnh báo tia X, tia phóng xạ

  Lượt xem: 3784

  Cung cấp biển cảnh báo tia X, tia phóng xạ"

  Chi tiết
 • Áo chì - Revolution Apron with VELCRO® brand fasteners on front – 303

  Lượt xem: 2007

  Áo chì - Revolution Apron with VELCRO® brand fasteners on front – 303"

  Chi tiết
 • Kính chì xquang

  Lượt xem: 1364

  Kính chì xquang"

  Kính chì xquang

  Chi tiết
 • Yếm chì (áo chì)

  Lượt xem: 1015

  Yếm chì (áo chì)"

  Yếm chì (áo chì) Xuất xứ: Ấn Độ

  Chi tiết
 • Kính chì Xquang CT

  Lượt xem: 1728

  Kính chì Xquang CT"

  Chi tiết
 • Kính chì kích thước 100x80cm, độ dày chì 2.1mm Áo chì

  Lượt xem: 1306

  Kính chì kích thước 100x80cm, độ dày chì 2.1mm Áo chì"

  Chi tiết
 • Kính chì xquang

  Lượt xem: 1553

  Kính chì xquang"

  Kính chì xquang

  Chi tiết
 • Găng tay chì

  Lượt xem: 1477

  Găng tay chì"

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Chi tiết
 • Giáp cổ chì

  Lượt xem: 1507

  Giáp cổ chì"

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Chi tiết
 • Áo chì dài tay

  Lượt xem: 1422

  Áo chì dài tay"

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Chi tiết
 • Cung cấp quần áo chì cản tia gamma từ nguồn Cs-137, Co-60...

  Lượt xem: 830

  Cung cấp quần áo chì cản tia gamma từ nguồn Cs-137, Co-60..."

  Chi tiết
 • Kính chì đeo mắt

  Lượt xem: 2005

  Kính chì đeo mắt"

  Mãhiêụ : 683206-S Xuất xứ: INFAB/ USA

  Chi tiết
 • Mũ chì

  Lượt xem: 1256

  Mũ chì"

  Mãhiê ̣u: 400012-KI Xuất xứ: INFAB/ USA

  Chi tiết
 • Găng tay chì

  Lượt xem: 1312

  Găng tay chì"

  Mãhiêụ : 735080 Xuất xứ: INFAB/ USA

  Chi tiết
 • Giáp cổ chì

  Lượt xem: 1154

  Giáp cổ chì "

  Mãhiêụ : REV-TC-KI Xuất xứ: INFAB/ USA

  Chi tiết
 • Bộ Áo và Váy chì 2 mảnh

  Lượt xem: 1630

  Bộ Áo và Váy chì 2 mảnh"

  Mãhiêụ : 103 Xuất xứ: INFAB/ USA

  Chi tiết
 • Áo chì

  Lượt xem: 1196

  Áo chì"

  Mãhiêụ : AP-FBSU Xuất xứ: USA  Đô ̣cản xa:̣ 0.50mm Pb  Chất liêụ : không chì

  Chi tiết
 • Áo chì

  Lượt xem: 1265

  Áo chì"

  Mãhiêụ : AP/TIEST Xuất xứ: USA  Đô ̣cản xa:̣ 0.50mm Pb  Chất liêụ : chì tiêu chuẩn

  Chi tiết
 • Găng tay chì Xuất xứ: Ấn Độ

  Lượt xem: 1734

  Găng tay chì Xuất xứ: Ấn Độ"

  - Sử dụng chì tiêu chuẩn - Độ dày chì : 0,5 mm - Màu xanh lam - Trọng lƣợng : 1,5 kg

  Chi tiết
 • Kính chì an toàn Xuất xứ: Ấn Độ

  Lượt xem: 1652

  Kính chì an toàn Xuất xứ: Ấn Độ"

  - Thiết kế để chống tia bức xạ trực tiếp ảnh hƣởng đến mắt giảm đến 95 % - Kích thƣớc tấm kính chì che chắn : Φ=50 mm - Độ dày kính chì : 8 mm

  Chi tiết
 • Yếm chì (áo chì) Xuất xứ: Ấn Độ

  Lượt xem: 1697

  Yếm chì (áo chì) Xuất xứ: Ấn Độ"

  - Áo giáp chì loại giảm sức nặng cho vai và có đỡ ở phần dƣới lung - Sử dụng chì tiêu chuẩn - Kích thƣớc áo chì : 100 cm x 60 cm - Độ dày chì : 0,5 mm - Màu ...

  Chi tiết
 • Cung cấp chì tấm chì lá kính chì che chắn phòng X-Quang

  Lượt xem: 2165

  Cung cấp chì tấm chì lá kính chì che chắn phòng X-Quang"

  với giá cả và thái độ phục vụ tốt.

  Chi tiết
 • Yếm chì - tạp dề chì Hàn Quốc

  Lượt xem: 2906

  Yếm chì - tạp dề chì Hàn Quốc"

  bảo vệ chống tia X trong công nghiệp, rò rỉ X Quang, tia gamma tán xạ.

  Chi tiết
 • Mũ chì chống tia X, tia gamma

  Lượt xem: 2740

  Mũ chì chống tia X, tia gamma"

  chống tia X trong công nghiệp, tia X rò rỉ phòng X Quang, tia gamma tán xạ.

  Chi tiết
 • Cung cấp áo chì chống bức xạ tia X, gamma tán xạ

  Lượt xem: 3931

  Cung cấp áo chì chống bức xạ tia X, gamma tán xạ"

  làm bằng chất liệu pha chì, chống tia X và gamma

  Chi tiết
 • Tạp dề chì bảo vệ ngực, bụng, cơ quan sinh dục cho phòng X Quang rò rỉ phóng xạ

  Lượt xem: 3501

  Tạp dề chì bảo vệ ngực, bụng, cơ quan sinh dục cho phòng X Quang rò rỉ phóng xạ"

  Kích cỡ L, dài đến đầu gối chân.

  Chi tiết
 • Kính chì bảo vệ mắt cho phòng X Quang, rò rỉ phóng xạ

  Lượt xem: 3702

  Kính chì bảo vệ mắt cho phòng X Quang, rò rỉ phóng xạ"

  độ dày chì 0,5mm Pb

  Chi tiết
 • Bán găng tay chì chống tia X, tia phóng xạ

  Lượt xem: 3637

  Bán găng tay chì chống tia X, tia phóng xạ"

  độ dày chì 0,35mm Pb; chiều dài 35cm,

  Chi tiết
 • Áo chì ngắn tay

  Lượt xem: 11441

  Áo chì ngắn tay "

  Chống tia X rò rỉ phòng X Quang, tia gamma tán xạ yếu, tia X rò rỉ trong các máy X Ray công nghiệp

  Chi tiết
 • Yếm chì cho phòng X Quang giá giẻ LH 0976 275 983

  Lượt xem: 11613

  Yếm chì cho phòng X Quang giá giẻ LH 0976 275 983"

  Có độ dày chì tương đương 0,35mm chì.

  Chi tiết
Top
blogger LinkedIn Twitter Facebook