midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Bảo hộ chống bức xạ Protech  >>  Áo váy giáp cổ chì Protech Update

Bảo hộ chống bức xạ Protech

Liên hệ: 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

STT Mã sản phẩm Mô tả hàng hóa
1 AP-VSUL-MMD Bộ áo váy, chì
- Chất liệu: chì nhẹ (nhẹ hơn 14% so với chì tiêu chuẩn)
- Thành phần: Antimony, Tungsten, Lead Vinyl
- Độ cản xạ mặt trước: 0.50 mm Pb
- Độ cản xạ mặt sau: 0.25 mm Pb
-  Thiết kế hai mảnh giúp chuyển 70% trọng lượng trực tiếp vào hông, giảm mỏi lưng. Áo vest có hai tấm Pb 0,50mm tạo độ chồng lên nhau 1,0mm và váy có tiêu chuẩn với vải chống trượt cao cấp ở phía sau.
- Size: M
- Kiểu: Nam/ Nữ (tùy chọn)
- Màu sắc: tùy chọn
- Chứng nhận tiêu chuẩn: ASTM, IEC
2 AP-VSUL-MLG Bộ áo váy, chì
- Chất liệu: chì nhẹ (nhẹ hơn 14% so với chì tiêu chuẩn)
- Thành phần: Antimony, Tungsten, Lead Vinyl
- Độ cản xạ mặt trước: 0.50 mm Pb
- Độ cản xạ mặt sau: 0.25 mm Pb
-  Thiết kế hai mảnh giúp chuyển 70% trọng lượng trực tiếp vào hông, giảm mỏi lưng. Áo vest có hai tấm Pb 0,50mm tạo độ chồng lên nhau 1,0mm và váy có tiêu chuẩn với vải chống trượt cao cấp ở phía sau.
- Size: L
- Kiểu: Nam/ Nữ (tùy chọn)
- Màu sắc: tùy chọn
- Chứng nhận tiêu chuẩn: ASTM, IEC
 
3 AP-VSUL-MXL Bộ áo váy, chì
- Chất liệu: chì nhẹ (nhẹ hơn 14% so với chì tiêu chuẩn)
- Thành phần: Antimony, Tungsten, Lead Vinyl
- Độ cản xạ mặt trước: 0.50 mm Pb
- Độ cản xạ mặt sau: 0.25 mm Pb
-  Thiết kế hai mảnh giúp chuyển 70% trọng lượng trực tiếp vào hông, giảm mỏi lưng. Áo vest có hai tấm Pb 0,50mm tạo độ chồng lên nhau 1,0mm và váy có tiêu chuẩn với vải chống trượt cao cấp ở phía sau.
- Size: XL
- Kiểu: Nam/ Nữ (tùy chọn)
- Màu sắc: tùy chọn
- Chứng nhận tiêu chuẩn: ASTM, IEC
 
4 AP-TCO-UL-MD Giáp cổ chì gốc
- Chất liệu: chì nhẹ (nhẹ hơn 14% so với chì tiêu chuẩn)
- Thành phần: Antimony, Tungsten, Lead Vinyl
- Độ cản xạ: 0.5 mm Pb
- Màu sắc: tùy chọn
- Size M (15-16")
- Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001; CE, FDA
5 AP-TCO-UL-LG Giáp cổ chì gốc
- Chất liệu: chì nhẹ (nhẹ hơn 14% so với chì tiêu chuẩn)
- Thành phần: Antimony, Tungsten, Lead Vinyl
- Độ cản xạ: 0.5 mm Pb
- Màu sắc: tùy chọn
- Size: L (> 17")
- Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001; CE, FDA
6 AP-TCO-UL-XL Giáp cổ chì gốc
- Chất liệu: chì nhẹ (nhẹ hơn 14% so với chì tiêu chuẩn)
- Thành phần: Antimony, Tungsten, Lead Vinyl
- Độ cản xạ: 0.5 mm Pb
- Màu sắc: tùy chọn
- Size XL (theo yêu cầu)
- Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001; CE, FDA
7 AP-TCS-UL-MD Giáp cổ chì tiêu chuẩn
- Chất liệu: chì nhẹ (nhẹ hơn 14% so với chì tiêu chuẩn)
- Thành phần: Antimony, Tungsten, Lead Vinyl
- Độ cản xạ: 0.5 mm Pb
- Màu sắc: tùy chọn
- Size M (15-16")
- Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001; CE, FDA
8 AP-TCS-UL-LG Giáp cổ chì tiêu chuẩn
- Chất liệu: chì nhẹ (nhẹ hơn 14% so với chì tiêu chuẩn)
- Thành phần: Antimony, Tungsten, Lead Vinyl
- Độ cản xạ: 0.5 mm Pb
- Màu sắc: tùy chọn
- Size: L (> 17")
- Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001; CE, FDA
9 AP-TCS-UL-XL Giáp cổ chì tiêu chuẩn
- Chất liệu: chì nhẹ (nhẹ hơn 14% so với chì tiêu chuẩn)
- Thành phần: Antimony, Tungsten, Lead Vinyl
- Độ cản xạ: 0.5 mm Pb
- Màu sắc: tùy chọn
- Size XL (theo yêu cầu)
- Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001; CE, FDA

blogger LinkedIn Twitter Facebook