midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Ecotest  >>  Máy đo hoạt độ phóng xạ và nhiễm bẩn phóng xạ

Ecotest

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

VIRTUOSO Radiometer

VIRTUOSO is a compact-size device for comprehensive radiological examination of food, soil, construction materials, etc.

More

MKS-U – Radiation Survey Device

MKS-U – Radiation Survey Device

A full-range radiation survey device in the field environment.
MKS-U measures gamma radiation dose rate from the background to emergency levels. Availability of the remote detector enables measuring emergency levels of gamma radiation dose rate at a distance of 30 m. The device operates under the conditions of atmospheric precipitations, dusty conditions and when the remote detector is submerged in the water at 0.5 m depth. Storage battery of the device is charged with the help of the built-in charger from integral solar battery, from automobile battery or from industrial network.

More

MKS-UM

MKS-UM

A full-range radiation survey device in the field environment. Designed on the basis of MKS-U, which gained an excellent reputation under severe desert conditions during peacekeeping mission in the Middle East.
In addition to gamma and beta radiation the device can measure alpha radiation. There is an added possibility to archive measurement results with reference to the location coordinates with the integrated dual-system GPS / GLONASS receiver

More

Dosimeter POSHUK

Dosimeter POSHUK

Multipurpose search device intended to detect and localize sources of gamma, beta, alpha and neutron radiation.
The standard delivery kit includes gamma and beta radiation detecting units. Alpha and neutron radiation detecting units can be ordered separately.

More

VIRTUOSO Radiometer  VIRTUOSO là một thiết bị kích thước nhỏ gọn để kiểm tra phóng xạ toàn diện về thực phẩm, đất, vật liệu xây dựng, v.v.   MKS-U - Thiết bị khảo sát bức xạ MKS-U - Thiết bị khảo sát bức xạ  Thiết bị khảo sát bức xạ toàn dải trong môi trường trường. MKS-U đo tỷ lệ liều bức xạ gamma từ nền đến mức khẩn cấp. Tính khả dụng của thiết bị dò từ xa cho phép đo mức độ bức xạ gamma khẩn cấp ở khoảng cách 30 m. Thiết bị hoạt động dưới các điều kiện về kết tủa khí quyển, điều kiện bụi và khi thiết bị dò từ xa bị ngập trong nước ở độ sâu 0,5 m. Pin lưu trữ của thiết bị được sạc với sự trợ giúp của bộ sạc tích hợp từ pin mặt trời không thể thiếu, từ pin ô tô hoặc từ mạng công nghiệp.   MKS-UM MKS-UM  Thiết bị khảo sát bức xạ toàn dải trong môi trường trường. Được thiết kế trên cơ sở MKS-U, đã đạt được danh tiếng xuất sắc trong điều kiện sa mạc nghiêm trọng trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Trung Đông. Ngoài bức xạ gamma và beta, thiết bị có thể đo bức xạ alpha. Có khả năng bổ sung để lưu trữ kết quả đo với tham chiếu đến tọa độ vị trí với bộ thu GPS / GLONASS tích hợp kép  Máy đo liều POSHUK Máy đo liều POSHUK  Thiết bị tìm kiếm đa năng nhằm phát hiện và bản địa hóa các nguồn phát xạ gamma, beta, alpha và neutron. Bộ phân phối tiêu chuẩn bao gồm các đơn vị phát hiện bức xạ gamma và beta. Các đơn vị phát hiện bức xạ Alpha và neutron có thể được đặt riêng.  

blogger LinkedIn Twitter Facebook