midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com; tuvanantoanbucxa.com.

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Cung cấp áo chì, yếm chì, găng chì, kính chì, cổ chì, chì lá, biển cảnh báo  >>  Tấm kính chì và màn bình phong chì di động

Cung cấp áo chì, yếm chì, găng chì, kính chì, cổ chì, chì lá, biển cảnh báo

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

Model

Glass Barriers*

MB-HALF-GL

2mm LE Half Glass Mobile Barrier - Product Dim: 28" W x 72" H - Window Size: 24" H x 28" W

MB-FULL-GL

2mm LE Full Glass Mobile Barrier - Product Dim: 28" W x 72" H - Window Size: 55" H x 28" W

MB-1012-2472

Opaque Mobile Barrier - 2mm LE Glass - Product Dim: 24" x 72" - Window Size: 10W x 12H

MB-1012-2484

Opaque Mobile Barrier - 2mm LE Glass - Product Dim: 24" x 72" - Window Size: 24" x 84"

MB-1012-3072

Opaque Mobile Barrier - 2mm LE Glass - Product Dim: 24" x 72" - Window Size: 30" x 72"

MB-1012-3084

Opaque Mobile Barrier - 2mm LE Glass - Product Dim: 24" x 72" - Window Size: 30" x 84"

MB-1012-3672

Opaque Mobile Barrier - 2mm LE Glass - Product Dim: 24" x 72" - Window Size: 36" x 72"

MB-1012-3684

Opaque Mobile Barrier - 2mm LE Glass - Product Dim: 24" x 72" - Window Size: 36" x 84"

MB-1012-4572

Opaque Mobile Barrier - 2mm LE Glass - Product Dim: 24" x 72" - Window Size: 45" x 72"

MB-1012-4584

Opaque Mobile Barrier - 2mm LE Glass - Product Dim: 24" x 72" - Window Size: 45" x 84"

MB-2024-N

Leaded Barrier (Split) Glass Window Size 20" x 24"

MB-2430

Leaded Barrier Glass Window Size 24" x 30"

MB-2430-N

Leaded Barrier Glass Size 24" x 30" with Notched cutouts

MB-2430-S

Leaded Barrier Window Size 24 X 30 Overall Height 24 X 45

MB-2436-S

Leaded Barrier (Shorty) Window Size 24" x 36"

MB-3048

Leaded Barrier Window Size 30" x 48"

MB-3060

Leaded Barrier Window Size 30" x 60"

MB-3648

Leaded Barrier Window Size 36" x 48"

MB-3672

Leaded Barriers Window Size 36" x 72"

blogger LinkedIn Twitter Facebook