midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Ecotest  >>  Máy đo bức xạ cầm tay

Ecotest

Liên hệ: 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

TERRA with Bluetooth channel

TERRA with Bluetooth channel

A top famous product of "ECOTEST" trademark, which is exported to over 70 countries. This is a professional device for official measurements, which measures the level of gamma background, beta contamination, accumulated dose and its accumulation time. Prompt evaluation of gamma background is performed within 10 seconds.

More

Dosimeter STORA-TU

Dosimeter STORA-TU

A compact search device with telescopic tube for quick detection and localization of gamma and beta radiation sources.
5 seconds are enough for quick evaluation of gamma background with 4 built-in Geiger-Muller counters. A big display with luminescent backlight simultaneously indicates units of measurement, measurement errors, threshold level and real time. Analog indicator of radiation intensity facilitates localization of radiation sources. The device has a built-in memory for 1200 measurements and 999 objects of inspection.

More

New PRD “CADMIUM”

New PRD “CADMIUM”

High-sensitivity device intended to detect and localize radioactive and nuclear materials by their external gamma and neutron radiation. It is widely used by the Border Guard Service and environmental inspections to prevent illicit transfer of radioactive materials across the state borders.

More

New SPRD “SPECTRA”

New SPRD “SPECTRA”

A highly-sensitive and compact device intended to detect, localize and identify radioactive and nuclear materials by their gamma and neutron radiation as well as amplitude gamma spectra. SPECTRA product identifies radionuclides with indication of the category that they belong to (in compliance with the IAEA requirements). It is used to prevent illicit transfer of these materials across the state borders, as well as at the companies and institutions dealing with gamma and neutron radiation sources.

More

aGent-R

aGent-R

A wrist-type warning device in a shock-resistant body with a high ingress protection rating IP67. aGent-R is designed for detection and evaluation of gamma radiation using four-level threshold alarm system. LED and vibrating alarms warn about threshold levels exceeding. The function of non-stop counter performance monitoring guarantees the accuracy of measurement results.

More

TERRA với kênh Bluetooth TERRA với kênh Bluetooth Một sản phẩm nổi tiếng hàng đầu của nhãn hiệu "ECOTEST" được xuất khẩu đến hơn 70 quốc gia. Đây là một thiết bị chuyên nghiệp cho các phép đo chính thức, đo lường mức độ nền gamma, ô nhiễm beta, liều tích lũy và thời gian tích lũy của nó. Đánh giá nhanh chóng về nền gamma được thực hiện trong vòng 10 giây. Hơn Liều kế STORA-TU Liều kế STORA-TU Một thiết bị tìm kiếm nhỏ gọn với ống kính thiên văn để phát hiện và nội địa hóa nhanh chóng các nguồn bức xạ gamma và beta. 5 giây là đủ để đánh giá nhanh nền gamma với 4 bộ đếm Geiger-Muller tích hợp. Một màn hình lớn với đèn nền phát quang đồng thời cho biết đơn vị đo lường, lỗi đo lường, mức ngưỡng và thời gian thực. Chỉ báo tương tự về cường độ bức xạ tạo điều kiện cho việc bản địa hoá nguồn bức xạ. Thiết bị này có bộ nhớ tích hợp cho 1200 phép đo và 999 đối tượng kiểm tra. Hơn PRD mới “CADMIUM” PRD mới “CADMIUM” Thiết bị có độ nhạy cao nhằm phát hiện và bản địa hóa các vật liệu phóng xạ và hạt nhân bằng bức xạ gamma và neutron bên ngoài của chúng. Nó được sử dụng rộng rãi bởi các dịch vụ bảo vệ biên giới và kiểm tra môi trường để ngăn chặn bất hợp pháp chuyển các vật liệu phóng xạ trên biên giới tiểu bang. Hơn SPRD mới “SPECTRA” SPRD mới “SPECTRA” Một thiết bị nhạy cảm và nhỏ gọn nhằm phát hiện, bản địa hóa và xác định các vật liệu phóng xạ và hạt nhân bằng bức xạ gamma và neutron của chúng cũng như quang phổ gamma biên độ. Sản phẩm SPECTRA xác định các hạt nhân phóng xạ với dấu hiệu của loại chúng thuộc về (tuân thủ các yêu cầu của IAEA). Nó được sử dụng để ngăn chặn việc chuyển giao bất hợp pháp các tài liệu này qua biên giới tiểu bang, cũng như tại các công ty và tổ chức xử lý các nguồn bức xạ gamma và neutron. Hơn aGent-R aGent-R Thiết bị cảnh báo kiểu cổ tay trong cơ thể chống sốc với mức độ bảo vệ chống xâm nhập cao IP67. aGent-R được thiết kế để phát hiện và đánh giá bức xạ gamma sử dụng hệ thống báo động ngưỡng bốn cấp. Đèn báo LED và rung cảnh báo về mức ngưỡng vượt quá. Chức năng giám sát hiệu suất truy cập không ngừng đảm bảo tính chính xác của kết quả đo. Hơn

blogger LinkedIn Twitter Facebook