midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com; tuvanantoanbucxa.com.

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Cung cấp áo chì, yếm chì, găng chì, kính chì, cổ chì, chì lá, biển cảnh báo  >>  Cung cấp chì tấm chì lá

Cung cấp áo chì, yếm chì, găng chì, kính chì, cổ chì, chì lá, biển cảnh báo

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

STT

Tên vật tư

Đơn vị

1

Chì cuộn dày 0,3mm xuất xứ Trung Quốc (10x0.46)m

kg

2

Chì tấm dày 0,5mm xuất xứ Việt Nam

( 0.5x1.5)m

kg

3

Chì tấm dày 1mm xuất xứ Việt Nam

(0.5x2)m và (0.6x2)m

kg

4

Chì tấm dày 3mm xuất xứ Việt Nam

(0.5x0.5)m

kg

5

Chì tấm dày 5mm xuất xứ Việt Nam (0.5x0.5)m

kg

blogger LinkedIn Twitter Facebook