midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Ecotest  >>  Bảng gía thiết bị ecotest ngày 11.9.2019

Ecotest

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

STT TÊN MẶT HÀNG NHÓM HÀNG NHÀ CUNG CẤP SL GIÁ BÁN ( chưa VAT10%)  
             
1 Máy đo liều MKS-05 TERRA-P+  S/n: 1700850 MAY ECOTEST      
2 Máy đo liều MKS-05 TERRA S/n: 1700521 MAY ECOTEST      
3 Dosimeter-radiometer MKS-05 "TERRA-P" with case  Máy đo liều ECOTEST   364 USD
4 Dosimeter-radiometer MKS-05 "TERRA-P+" with case  Máy đo liều ECOTEST   429 USD
5 Dosimeter-radiometer MKS-05 "TERRA" with case  Máy đo liều ECOTEST   533 USD
6 Dosimeter-radiometer MKS-05 "TERRA" with case and Bluetooth module  Máy đo liều ECOTEST   650 USD
7 Personal radioactivity detector “EcotestVIP”  Máy đo liều ECOTEST   585 USD
8 Personal gamma radiation dosimeter DKG-21 "EcotestCARD"  Máy đo liều ECOTEST   598 USD
9 Gamma, beta radiation radiometer-dosimeter RKS-01 "STORA-TU" with Bluetooth module, telescopic tube and case  Máy đo liều ECOTEST   1 066 USD
10 Search dosimeter-radiometer MKS-07 "POSHUK"  Máy đo liều ECOTEST     USD
11 Detecting unit of alpha radiation BDPA-07  Máy đo liều ECOTEST     USD
12 Detecting unit of neutron radiation BDPN-07  Máy đo liều ECOTEST     USD
13 Infrared port adapter and Software “PDC Ecomonitor” for DKG-21 "EcotestCARD", MKS-U, MKS-07 "POSHUK"  Máy đo liều ECOTEST   390 USD
14 Detecting unit of gamma radiation BDBG-09 in duralumin frame  Máy đo liều ECOTEST     USD
15 Detecting unit of gamma radiation BDBG-09 in stainless frame  Máy đo liều ECOTEST     USD
16 Testing set for BDBG-09  Máy đo liều ECOTEST     USD
17 Data panel IT-09 with detecting unit BDBG-09  Máy đo liều ECOTEST     USD
18 Data panel IT-09T with detecting unit BDBG-09  Máy đo liều ECOTEST     USD
19 Search alarm dosimeter DKS-02PN “CADMIUM”  Máy đo liều ECOTEST     USD
20 Search dosimeter-radiometer MKS-11GN “SPECTRA”  Máy đo liều ECOTEST     USD
21 Multipurpose environment activity radiometer RKG-14 “Virtuoso”  Máy đo liều ECOTEST     USD
22 Intellectual gamma radiation detector “Gamma Sapiens”  Máy đo liều ECOTEST   364 USD

blogger LinkedIn Twitter Facebook