midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn  >>  Kiểm tra chất lượng áo chì

Thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

độ cản xạ mặt trước :  ≥0,5mmPb
độ cản xạ tại 50KVp: 99,9%
độ cản xạ tại 70KVp: 99,4%
độ cản xạ tại 90KVp: 98%
độ cản xạ tại 110KVp: 96,5%
Mặt sau :0,25mmPb  
độ cản xạ tại 50KVp: 98,9%
độ cản xạ tại 50KVp: 99,9%
độ cản xạ tại 70KVp: 96,5%
độ cản xạ tại 90KVp: 92,58%
độ cản xạ tại 100KVp: 88,5%

blogger LinkedIn Twitter Facebook