midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com; tuvanantoanbucxa.com.Thiết bị phục vụ diễn tập và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố phóng xạ

 • Bình chì ứng phó sự cố phóng xạ Đựng nguồn phóng xạ

  Lượt xem: 516

  Bình chì ứng phó sự cố phóng xạ Đựng nguồn phóng xạ"

  Bình chì ứng phó sự cố phóng xạ Đựng nguồn phóng xạ"

  Chi tiết
 • Phổ kế huỳnh quang tia X - XRF

  Lượt xem: 662

  Phổ kế huỳnh quang tia X - XRF"

  Phổ kế huỳnh quang tia X - XRF"

  Chi tiết
 • Bảng giá thiết bị ứng phó sự cố bức xạ ngày 11.9.2019

  Lượt xem: 592

  Bảng giá thiết bị ứng phó sự cố bức xạ ngày 11.9.2019"

  Bảng giá thiết bị ứng phó sự cố bức xạ ngày 11.9.2019"

  Chi tiết
 • Thiet bi UPSC

  Lượt xem: 686

  Thiet bi UPSC"

  Thiet bi UPSC"

  Chi tiết
 • thiết bị phục vục công tác chuyên môn (Ứng phó sự cố An toàn bức xạ)

  Lượt xem: 596

  thiết bị phục vục công tác chuyên môn (Ứng phó sự cố An toàn bức xạ)"

  thiết bị phục vục công tác chuyên môn (Ứng phó sự cố An toàn bức xạ)"

  Chi tiết
 • Bộ đàm motorola GP-1000

  Lượt xem: 557

  Bộ đàm motorola GP-1000"

  Bộ đàm motorola GP-1000"

  Chi tiết
 • Cung cấp thiết bị ứng phó sự cố bức xạ cao cấp

  Lượt xem: 644

  Cung cấp thiết bị ứng phó sự cố bức xạ cao cấp"

  Cung cấp thiết bị ứng phó sự cố bức xạ cao cấp"

  Chi tiết
 • Cung cấp bình chì upsc cho sở khcn

  Lượt xem: 802

  Cung cấp bình chì upsc cho sở khcn"

  Cung cấp bình chì upsc cho sở khcn "

  Chi tiết
 • Bộ quần áo chống phóng xạ, hóa chất v à các chất

  Lượt xem: 1413

  Bộ quần áo chống phóng xạ, hóa chất v à các chất"

  Bộ quần áo chống phóng xạ, hóa chất v à các chất"

  Chi tiết
 • sản xuất và cung cấp bình chì chứa phóng xạ ứng phó sự cố

  Lượt xem: 1705

  sản xuất và cung cấp bình chì chứa phóng xạ ứng phó sự cố"

  sản xuất và cung cấp bình chì chứa phóng xạ ứng phó sự cố"

  Chi tiết
 • Cung cấp thiết bị ứng phó sự cố cấp tỉnh

  Lượt xem: 729

  Cung cấp thiết bị ứng phó sự cố cấp tỉnh"

  Cung cấp thiết bị ứng phó sự cố cấp tỉnh"

  Chi tiết
 • Bộ quần áo chống phóng xạ, hóa chất và các chất độc hại

  Lượt xem: 1529

  Bộ quần áo chống phóng xạ, hóa chất và các chất độc hại"

  Model: DEMRON W CBRN ENSEMBLE Xuất xứ: RST - Radiation Shield Techonologies Corporate/ USA "

  Chi tiết
 • Bán kẹp gắp nguồn phóng xạ dài 2m LH 0941889983

  Lượt xem: 939

  Bán kẹp gắp nguồn phóng xạ dài 2m LH 0941889983"

  Bán kẹp gắp nguồn phóng xạ dài 2m LH 0941889983"

  Chi tiết
 • thiết bị liên quan đến phòng chống sự cố bức xạ

  Lượt xem: 549

  thiết bị liên quan đến phòng chống sự cố bức xạ"

  thiết bị liên quan đến phòng chống sự cố bức xạ"

  Chi tiết
 • thiết bị liên quan đến phòng chống sự cố bức xạ

  Lượt xem: 605

  thiết bị liên quan đến phòng chống sự cố bức xạ"

  thiết bị liên quan đến phòng chống sự cố bức xạ"

  Chi tiết
 • Thiết kế biển cảnh báo phóng xạ ứng phó sự cố cảnh báo tại hiện trường làm việc

  Lượt xem: 799

  Thiết kế biển cảnh báo phóng xạ ứng phó sự cố cảnh báo tại hiện trường làm việc"

  Thiết kế biển cảnh báo phóng xạ ứng phó sự cố cảnh báo tại hiện trường làm việc"

  Chi tiết
 • Các thiết bị ứng phó sự cố tại hiện trường

  Lượt xem: 613

  Các thiết bị ứng phó sự cố tại hiện trường"

  Các thiết bị ứng phó sự cố tại hiện trường"

  Chi tiết
 • Cung cấp thiết bị ứng phó sự cố phóng xạ

  Lượt xem: 694

  Cung cấp thiết bị ứng phó sự cố phóng xạ"

  Cung cấp thiết bị ứng phó sự cố phóng xạ"

  Chi tiết
 • Thiết bị phục vụ ứng phó sự cố phóng xạ

  Lượt xem: 805

  Thiết bị phục vụ ứng phó sự cố phóng xạ"

  Thiết bị phục vụ ứng phó sự cố phóng xạ"

  Chi tiết
 • CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ ỨNG PHÓ SỰ CỐ PHÓNG XẠ TẠI HIỆN TRƯỜNG

  Lượt xem: 751

  CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ ỨNG PHÓ SỰ CỐ PHÓNG XẠ TẠI HIỆN TRƯỜNG"

  CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ ỨNG PHÓ SỰ CỐ PHÓNG XẠ TẠI HIỆN TRƯỜNG"

  Chi tiết
 • THIẾT BỊ ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ

  Lượt xem: 772

  THIẾT BỊ ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ"

  THIẾT BỊ ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ"

  Chi tiết
 • Danh mục thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố bức xạ

  Lượt xem: 538

  Danh mục thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố bức xạ"

  Chúng tôi liệt kê một số sản phẩm mà chúng tôi đã cung cấp cho dự ánthiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố bức xạ cho các cơ sở hoặc sở KHCN. ..."

  Chi tiết
 • Biển cảnh báo cấm qua lại khu vực có nguy cơ nhiễm bẩn phóng xa

  Lượt xem: 1384

  Biển cảnh báo cấm qua lại khu vực có nguy cơ nhiễm bẩn phóng xa"

  Biển cảnh báo cấm qua lại khu vực có nguy cơ nhiễm bẩn phóng xa"

  Chi tiết
 • Trang thiết bị đo bức xạ ứng phó sự cố

  Lượt xem: 817

  Trang thiết bị đo bức xạ ứng phó sự cố"

  Trang thiết bị đo bức xạ ứng phó sự cố"

  Chi tiết
 • Cung cấp các thiết bị để phục vụ cho công tác ƯCSC bức x

  Lượt xem: 955

  Cung cấp các thiết bị để phục vụ cho công tác ƯCSC bức x"

  Cung cấp các thiết bị để phục vụ cho công tác ƯCSC bức x"

  Chi tiết
 • DANH MỤC THIẾT BỊ

  Lượt xem: 1047

  DANH MỤC THIẾT BỊ "

  DANH MỤC THIẾT BỊ "

  Chi tiết
 • Cung cấp thiết bị ứng phó sự cố bức xạ

  Lượt xem: 503

  Cung cấp thiết bị ứng phó sự cố bức xạ"

  Cung cấp thiết bị ứng phó sự cố bức xạ"

  Chi tiết
 • Báo giá Que gắp nguồn phóng xạ

  Lượt xem: 1150

  Báo giá Que gắp nguồn phóng xạ"

  Báo giá Que gắp nguồn phóng xạ"

  Chi tiết
 • DỤNG CỤ CẢNH BÁO BỨC XẠ WARNING RADIATION

  Lượt xem: 1039

  DỤNG CỤ CẢNH BÁO BỨC XẠ WARNING RADIATION"

  DỤNG CỤ CẢNH BÁO BỨC XẠ WARNING RADIATION "

  Chi tiết
 • DỤNG CỤ CẢNH BÁO BỨC XẠ WARNING RADIATION

  Lượt xem: 1069

  DỤNG CỤ CẢNH BÁO BỨC XẠ WARNING RADIATION"

  DỤNG CỤ CẢNH BÁO BỨC XẠ WARNING RADIATION"

  Chi tiết
 • Cung cấp thiết bị an toàn bức xạ

  Lượt xem: 8981

  Cung cấp thiết bị an toàn bức xạ "

  một số thiết bị chúng tôi có thể cung cấp"

  Chi tiết
 • Cung cấp thiết bị ứng phó sự cố hiện trường

  Lượt xem: 778

  Cung cấp thiết bị ứng phó sự cố hiện trường"

  Phục vụ phòng và ứng phó sự cố cấp cơ sở, cấp tỉnh"

  Chi tiết
 • (Thiết bị an toàn bức xạ)

  Lượt xem: 1723

  (Thiết bị an toàn bức xạ)"

  (Thiết bị an toàn bức xạ)"

  Chi tiết
 • Cung cấp bình chì chứa nguồn phóng xạ

  Lượt xem: 1323

  Cung cấp bình chì chứa nguồn phóng xạ"

  Hình ảnh sản phẩm"

  Chi tiết
 • Danh mục trang bị ứng phó sự cố bức xạ

  Lượt xem: 1282

  Danh mục trang bị ứng phó sự cố bức xạ"

  Phục vụ tẩy xạ, đo liều chiếu, đo phóng xạ...."

  Chi tiết
 • Que gắp nguồn phóng xạ dài 2m của Anh

  Lượt xem: 1900

  Que gắp nguồn phóng xạ dài 2m của Anh"

  dùng để gắp catridge, capsule chứa nguồn phóng xạ"

  Chi tiết
 • Bán kẹp gắp nguồn phóng xạ

  Lượt xem: 1309

  Bán kẹp gắp nguồn phóng xạ "

  kẹp nguồn bóp nhẹ nhàng, đầu kẹp gắp rất hiệu quả lõi nguồn Cs-137, Co-60, Ir-192, ..."

  Chi tiết
 • thiết bị ATOMTEX AT 1321 spectrometer

  Lượt xem: 1358

  thiết bị ATOMTEX AT 1321 spectrometer"

  máy đo và phát hiện nhân phóng xạ"

  Chi tiết
 • Máy đo và phát hiện loại nhân phóng xạ Identifinder

  Lượt xem: 1306

  Máy đo và phát hiện loại nhân phóng xạ Identifinder"

  có thể vừa đo suất liều vừa phát hiện nhân bên trong container bảo vệ nguồn."

  Chi tiết
 • Các thiết bị ứng phó sự cố hiện trường điển hình

  Lượt xem: 3265

  Các thiết bị ứng phó sự cố hiện trường điển hình"

  danh mục các thiết bị phục vụ ứng phó sự cố phóng xạ cấp tỉnh."

  Chi tiết
 • Thiết bị ứng phó sự cố

  Lượt xem: 3138

  Thiết bị ứng phó sự cố"

  Danh mục Chuẩn các thiết bị để thực hiện diễn tập, ứng phó sự cố cấp tỉnh."

  Chi tiết
 • TRANG THIẾT BỊ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TẠI HIỆN TRƯỜNG

  Lượt xem: 2510

  TRANG THIẾT BỊ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TẠI HIỆN TRƯỜNG"

  các thiết bị chủ yếu phục vụ công tác upsc cấp tỉnh."

  Chi tiết
 • Cung cấp thiết bị hỗ trợ ứng phó sự cố bức xạ

  Lượt xem: 14525

  Cung cấp thiết bị hỗ trợ ứng phó sự cố bức xạ"

  tb bảo hộ ứng phó sự cố"

  Chi tiết
 • Thiết bị dò tìm và định danh nguồn phóng xạ

  Lượt xem: 1823

  Thiết bị dò tìm và định danh nguồn phóng xạ"

  Model: RAD-ID-GN Hãng SX: D-Tect Systems (Mỹ) Xuất xứ: Mỹ "

  Chi tiết
 • Thiết bị nhận dạng nguồn phóng xạ

  Lượt xem: 1378

  Thiết bị nhận dạng nguồn phóng xạ"

  Model: PM1401K-3 Hãng SX: Polimaster - Belarus Xuất xứ: Beralus - Châu Âu"

  Chi tiết
 • Máy đo bức xạ gamma, tia X, tia Beta xách tay (Chuyên dụng cho kiểm tra phòng X Quang)

  Lượt xem: 1933

  Máy đo bức xạ gamma, tia X, tia Beta xách tay (Chuyên dụng cho kiểm tra phòng X Quang)"

  Model: ICS-331 Hãng SX: Aloka - Hitachi Xuất xứ: Nhật Bản "

  Chi tiết
 • Loa Pin (cầm tay)

  Lượt xem: 901

  Loa Pin (cầm tay)"

  Model: TOA ER-2215 Hãng SX: TOA Xuất xứ: Trung Quốc "

  Chi tiết
 • Thước laze

  Lượt xem: 1243

  Thước laze"

  Model: GLM100C Hãng SX: Bosch – Đức Xuất xứ: Malaysia "

  Chi tiết
 • Hộp che chắn bằng chì

  Lượt xem: 1170

  Hộp che chắn bằng chì"

  Hộp che chắn bằng chì dùng lưu lõi nguồn phóng xạ."

  Chi tiết
 • Máy kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt xách tay

  Lượt xem: 1334

  Máy kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt xách tay"

  Model: RDS-80 Hãng SX: Mirrion Xuất Xứ: Phần Lan "

  Chi tiết
 • Máy dò tìm và nhận diện nguồn phóng xạ và đo liều

  Lượt xem: 1740

  Máy dò tìm và nhận diện nguồn phóng xạ và đo liều"

  Model: RAD-ID-GN Hãng SX: D-Tect Systems (Mỹ) Xuất xứ: Mỹ "

  Chi tiết
 • Máy đo bức xạ nơtron xách tay

  Lượt xem: 1781

  Máy đo bức xạ nơtron xách tay"

  Có thể không cần mua máy này vì chức năng của nó có trong máy dò tìm và nhận diện nguồn phóng xạMáy dò tìm và nhận diện nguồn phóng xạ và đo liều Model: RAD-ID-GN Hãng SX: ..."

  Chi tiết
 • Thiết bị đo liều tia alpha, beta, X và gamma cầm tay hiện trường

  Lượt xem: 2415

  Thiết bị đo liều tia alpha, beta, X và gamma cầm tay hiện trường"

  Model: Inspector Alert V2 Hãng SX: MEDCOM – Mỹ Xuất xứ: Mỹ "

  Chi tiết
 • Máy kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt xách tay

  Lượt xem: 9920

  Máy kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt xách tay"

  Model: RDS-80 Hãng SX: Mirrion – Pháp Xuất Xứ: Phần Lan "

  Chi tiết
 • Đồ bảo hộ chống nhiễm xạ cá nhân

  Lượt xem: 1762

  Đồ bảo hộ chống nhiễm xạ cá nhân"

  Xuất xứ: Ấn độ"

  Chi tiết
 • Loa Pin (cầm tay)

  Lượt xem: 999

  Loa Pin (cầm tay)"

  Model: Handy HY-1501 Hãng SX: Meisheng – Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc "

  Chi tiết
 • Tay gắp nguồn dài

  Lượt xem: 1247

  Tay gắp nguồn dài"

  xuất xứ Anh"

  Chi tiết
 • Thiết bị đo độ dài

  Lượt xem: 1200

  Thiết bị đo độ dài"

  Model: GLM100C Hãng SX: Bosch – Đức Xuất xứ: Malaysia "

  Chi tiết
 • Dây, đèn và biển báo phóng xạ

  Lượt xem: 2259

  Dây, đèn và biển báo phóng xạ"

  Xuất xứ: Việt Nam - Băng keo rào cản bằng nylon có chữ cảnh báo 100m/cuộn; - Đèn báo hiệu; - Biển cảnh báo phóng xạ bằng mica. Kích thước: (30 x 40)cm "

  Chi tiết
Top
blogger LinkedIn Twitter Facebook