midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com; tuvanantoanbucxa.com.

Dịch vụ - Sản phẩm  >>   >>  Gậy dò phóng xạ RC22 & 23 WAND

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  RC22 & 23 WAND

Telescopic Radiation Detector

 

 

rc22


Pinpoint a potential radioactive source quickly and safely with a RC22 or RC23 Wand


Fully automatic and easy to use

 • Light weight
 • Extendible for longer reach
 • Easy to read backlit display
 • Quick response time with variable alarm tone
 • Fully Automatic and Operator Friendly

The RC22 and RC23 were designed to allow fast and easy inspection of areas, containers or vehicles that may contain radioactive material. Upon start up the unit will perform a background check and automatically set an alarm
threshold for the user. In only seconds the RC22 and RC23 is ready for use.
pdf


Click on image for product data sheet PDF
Easy to Read Display with Audible Alarm

When radiation is detected the display will immediately show the increasing radiation levels. An audio alarm will also be activated to help locate the exact source of the radiation. The tone varies based upon the proximity and intensity of the radioactive source.

 

 

Available In Two Lengths and Two Head Sizes

RC22 is telescopic for a reach of 49” (124.5cm) to 99” (251.5cm). The telescopic pole serves two functions, one is to reach and scan an area that would normally be out of reach, and the second is to provide a safer operating distance between you and a potential radioactive source. The Wand is available in two different detector head sizes. The RC22 has a detector head size of 2”(5.1cm) for a total volume of 193cc. For greater sensitivity, the RC23 has a detector head size of 3”(7.6cm) for a total volume of 442cc.


SENSITIVITY


  Cs Co60 Am Volume
  CPS CPS CPS CC
RC22 5.43 6.92 1.24 193
RC23 11.78 17.85 2.18 442


RC22 & 23 WAND Đầu dò bức xạ kính thiên văn     rc22  Xác định nguồn phóng xạ tiềm năng một cách nhanh chóng và an toàn với RC22 hoặc RC23 Wand  Hoàn toàn tự động và dễ sử dụng Trọng lượng nhẹ Có thể mở rộng để tiếp cận lâu hơn Dễ đọc màn hình backlit Thời gian đáp ứng nhanh với âm báo thay đổi Hoàn toàn tự động và điều hành thân thiện RC22 và RC23 được thiết kế để cho phép kiểm tra nhanh chóng và dễ dàng các khu vực, thùng chứa hoặc phương tiện có thể chứa chất phóng xạ. Khi khởi động thiết bị sẽ thực hiện kiểm tra lý lịch và tự động đặt báo thức ngưỡng cho người dùng. Chỉ trong vài giây, RC22 và RC23 đã sẵn sàng để sử dụng.    pdf  Nhấp vào hình ảnh cho bảng dữ liệu sản phẩm PDF    Màn hình dễ đọc với báo động âm thanh Khi phát hiện bức xạ, màn hình sẽ ngay lập tức hiển thị các mức bức xạ ngày càng tăng. Một báo động âm thanh cũng sẽ được kích hoạt để giúp xác định nguồn chính xác của bức xạ. Các giai điệu khác nhau dựa trên sự gần gũi và cường độ của nguồn phóng xạ.     Có sẵn trong hai độ dài và hai kích thước đầu RC22 là kính viễn vọng cho tầm với 49 ”(124,5cm) đến 99” (251,5cm). Cột kính thiên văn phục vụ hai chức năng, một là để đạt được và quét một khu vực mà thông thường sẽ không thể tiếp cận, và thứ hai là cung cấp một khoảng cách hoạt động an toàn hơn giữa bạn và một nguồn phóng xạ tiềm năng. Cây đũa phép có hai kích cỡ đầu dò khác nhau. RC22 có kích thước đầu dò 2 "(5.1cm) với tổng khối lượng 193cc. Đối với độ nhạy lớn hơn, RC23 có kích thước đầu dò 3 "(7,6cm) cho tổng khối lượng 442cc.  NHẠY CẢM  Cs Co60 Âm lượng CPS CPS CPS CC RC22 5.43 6.92 1.24 193 RC23 11,78 17,85 2,18 442

blogger LinkedIn Twitter Facebook