midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Cung cấp các sản phẩm của hãng Rapro international gmbh Đức  >>  IR-2000

Cung cấp các sản phẩm của hãng Rapro international gmbh Đức

Mô tả ngắn:High capacity The Rados Dosimeter Irradiator IR-2000 has been designed for calibration of the Rados TL- based dose control system. The instrument is used for sensitivity calibration of the system, for system linearity checking and for individual sensitivity calibration of the TL- material in use. Công suất cao Máy đo liều lượng Rados IR-2000 được thiết kế để hiệu chuẩn hệ thống kiểm soát liều Rados TL. Dụng cụ được sử dụng để hiệu chuẩn độ nhạy của hệ thống, để kiểm tra tính tuyến tính hệ thống và để hiệu chuẩn độ nhạy cá nhân của vật liệu TL trong sử dụng.

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  The Irradiator is microprocessor controlled and uses stepping motor for controlled irradiation of the dosimeter pellets. During the irradiation process the pellets are continuously moved past the source in order to provide precise and equal dose for each individual pellet. The drift of exposure of individual pellet in one dosimeter card is negligible.

A source of Sr90 is used to give standard doses of app. 1mSv. The irradiator may be programmed to give linearly increasing dose steps for checking the system linearity. The actual dose may be varied by repeated irradiations.

Bộ làm mát là bộ vi xử lý được kiểm soát và sử dụng động cơ bước để kiểm soát chiếu xạ của các viên đo liều. Trong quá trình chiếu xạ các viên tiếp tục di chuyển qua nguồn để cung cấp liều chính xác và bình đẳng cho mỗi viên riêng lẻ. Sự trôi dạt của việc tiếp xúc từng viên một trong một liều lượng mẫu là không đáng kể.  Một nguồn của Sr90 được sử dụng để cung cấp liều lượng tiêu chuẩn của ứng dụng. 1mSv. Máy chiếu xạ có thể được lập trình để đưa ra các bước liều tuyến tính tăng lên để kiểm tra tính tuyến tính của hệ thống. Liều thực tế có thể khác nhau do chiếu xạ lặp lại

blogger LinkedIn Twitter Facebook