midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Cung cấp các sản phẩm của hãng Rapro international gmbh Đức  >>  Liều kế đo phông môi trường Gammasphere

Cung cấp các sản phẩm của hãng Rapro international gmbh Đức

Liên hệ: 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  The new environmental dosimeter for H*(10) measurements

The environmental equivalent dose is intended to serve as a good approximation for an effective dose for a person who is positioned facing any direction within measuring range of the radiation field. In contrast to the old open-air-area-dose-measured-quantity Hx there is now the environmental-equivalent-dose H*(10), defined on a phantom at 10 mm depth in the ICRU-sphere (International Commission on Radiation Units and Measurement).

Therefore the previous Hx-photon-area-dosemeters are not or are only partly usable for measurement the new measured-quantity H*(10). H*(10)-area-dosemeters should indicate the equivalent dose of  enetrating radiation above 15 keV.
 

Máy đo liều môi trường mới cho phép đo H * (10)  Liều tương đương về môi trường được dùng để ước lượng cho một liều hiệu dụng cho một người có vị trí bất kỳ hướng nào trong phạm vi đo của trường bức xạ. Trái ngược với số liệu đo Hx cũ ở khu vực hẻo lánh ngoài trời hiện nay, liều H * (10) tương đương với môi trường, được xác định trên một quả ma ở độ sâu 10mm trong ICRU-sphere (Ủy ban Quốc tế về bức xạ Đơn vị và đo lường).

blogger LinkedIn Twitter Facebook