midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Infab Việt Nam - cung cấp sản phẩm quần áo bảo hộ chống tia X, gamma của hãng Infab Mỹ  >>  ÁO VÁY CHÌ CƠ BẢN VÀ CAO CẤP ĐỜI MỚI

Infab Việt Nam - cung cấp sản phẩm quần áo bảo hộ chống tia X, gamma của hãng Infab Mỹ

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  ÁO VÁY CHÌ CƠ BẢN VÀ CAO CẤP ĐỜI MỚI

Mô tả
 
Bộ áo và váy chì cơ bản/ Nữ
 
Bộ áo và váy chì cơ bản/ Nam
 
Áo chì/ Nữ
 
Áo chì / Nam
 
Váy chì/ Nữ
 
Váy chì/ Nam
 
Bộ áo váy chì có hỗ trợ đai lưng/ Nữ
 
Bộ áo váy chì có hỗ trợ đai lưng/ Nam
 
Áo váy chì có hỗ trợ đai lưng/ Nữ
 
Áo váy chì có hỗ trợ đai lưng/ Nam
 
Váy chì có hỗ trợ đai lưng/ Nữ
 
Váy chì có hỗ trợ đai lưng/ Nam
 
Revolution BASE Partial Wrap Black Belt/Female
 
Revolution BASE Partial Wrap Black Belt/Male
 
Revolution BASE Velcro Front/Female
 
Revolution BASE Velcro Front/Male
 
Revolution BASE Elastic Back Front/Female
 
Revolution BASE Elastic Back Front/Male
 
Revolution BASE Black Belt Front/Female
 
Revolution BASE Black Belt Front/Female
 
Revolution BASE Elastic Back Full Wrap/Unisex
 
 
Revolution Vest & Skirt/Female
 
Revolution Vest & Skirt/Male
 
Revolution Vest Only/Female
 
Revolution Vest Only/Male
 
Revolution Skirt Only/Female
 
Revolution Skirt Only/Male
 
Revolution Vest & Skirt Lumbar Support/Female
 
Revolution Vest & Skirt Lumbar Support/Male
 
Revolution Vest Only Lumbar Support/Female
 
Revolution Vest Only Lumbar Support/Male
 
Revolution Skirt Only Lumbar Support/Female
 
Revolution Skirt Only Lumbar Support/Male
 
Áo chì dài quấn quanh người/ Nữ
 
Áo chì dài quấn quanh người/ Nam
 
Revolution Velcro Front/Female
 
Revolution Velcro Front/Male
 
Revolution Elastic Back Front/Female
 
Revolution Elastic Back Front/Male
 
Revolution Black Belt Front/Female
 
Revolution Black Belt Front/Female
 
Revolution Elastic Back Full Wrap/Unisex
 
Revolution Full Overlap Lumbar Vest & Skirt/Female
 
Revolution Full Overlap Lumbar Vest & Skirt/Male
 
Revolution Full Overlap Lumbar Vest Only/Female
 
Revolution Full Overlap Lumbar Vest Only/Male
 
Revolution Full Overlap Lumbar Skirt Only/Female
 
Revolution Full Overlap Lumbar Skirt Only/Male
 
Revolution Full Overlap Lumbar Skirt Only/Male
 
Revolution Full Overlap Lumbar Skirt Only/Male
 
 
Apron/Weight Reliever/Female
 
Apron/Weight Reliever/Male
 
Apron/Time Saver/Female
 
Apron/Time Saver/Male
 
Apron/Elastic Back/Female
 
Apron/Elastic Back/Male
 
Apron/Skirt Only/Elastic Back/Female
 
Apron/Skirt Only/Elastic Back/Male
 
Apron/Vest & Skirt Set/Elastic Back/Female
 
Apron/Vest & Skirt Set/Elastic Back/Male
 
Apron/Vest Only/Elastic Back/Female
 
Apron/Vest Only/Elastic Back/Male
 
Apron/Full Coat Wrap/Female
 
Apron/Full Coat Wrap/Male
 
Apron/Black Belt Front/Female
 
Apron/Black Belt Front/Male
 
Apron/Black Belt Full Wrap/Female
 
Apron/Black Belt Full Wrap/Male
 
Apron/Maternity/Full Wrap/One Size
Apron/Maternity/Front Protection/One Size
Apron/Special Wrap/Elastic Back/Female
 
Apron/Special Wrap/Elastic Back/Male
 
Apron/Reverse Vest & Skirt Set/Female
 
Apron/Reverse Vest & Skirt Set/Male
 
Apron/Vest Only/Reverse Style/Female
 
Apron/Vest Only/Reverse Style/Male
 
Apron/1"Super Buckle/Female
 
Apron/1"Super Buckle/Male
 
Apron/Surgery Drop-Away/Female
 
Apron/Surgery Drop-Away/Male
 
Apron/Surgery Drop-Off/Female
 
Apron/Surgery Drop-Off/Male
 
Apron/Skirt Only/Female
 
Apron/Skirt Only/Male
 
Apron/Budget Saver/Female
 
Apron/Budget Saver/Male
 
Apron/Tri-Flap/Female
 
Apron/Tri-Flap/Male
 
Apron/Vest & Skirt Set/Female
 
Apron/Vest & Skirt Set/Male
 
Apron/Vest Only/Female
 
Apron/Vest Only/Male
 
Apron/2" Wide BeltFemale
 
Apron/2" Wide Belt/Male
 

blogger LinkedIn Twitter Facebook