midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com; tuvanantoanbucxa.com.

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Radcomm systems  >>  Máy phát hiện phóng xạ nhanh từ mọi vật liệu từ chất thải chung, chất thải y tế, hoặc kim loại phế liệu

Radcomm systems

Máy phát hiện phóng xạ nhanh từ mọi vật liệu từ chất thải chung, chất thải y tế, hoặc kim loại phế liệu

Nhóm dịch vụ đã thực hiện: [::]

Tag: ,

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

 The MSpec portable Fast Responding Radiation Spectrometer and Dose Rate Meter will instantly measure any material for the presence of radioactivity, whether it is General Waste, Medical Waste, or Scrap Metal.

 

Operation of the MSpec is completely automatic once the easy-to-set operational parameters have been decided upon. Simply position the unit in close proximity to the object that needs to be scanned and listen for the varying audio alarm to sound and/or the displayed readings to increase. The MSpec scans suspect material and quickly analyses to determine if and what nuclide is present then categorizes the result as Medical, Industrial, or Natural Occurring Radioactive Material (NORM).

 

The selectable display readout will show the desired units of measure such as Counts per Second (CPS), Dose-Rate (nSv/h), Exposure Rate (µR/h), or Accumulated Dose (nSv).

 

mspec-03-w

mspec-04-w

 

 

The MSpec stores all results in a record which can be downloaded via USB into RadComm’s Vehicle software for archiving of information and be accessed for further data analysis or emailing of reports. Remote servicing/diagnostics and software updates of the MSpec can be achieved by utilizing the RadComm software. The MSpec was designed specifically for the Waste and Medical industries to quickly and effectively establish whether isotopes are medical in nature. This feature allows users to determine what the next steps are according to the company’s ISO/SOP standards and/or State/Provincial requirements. This can significantly save time & money by eliminating the need to quarantine trucks/equipment and allow them to remain productive on the road.

 

pdf


click for product datasheet PDF


 

Specifications

 

 

Mechanical

 

 • Rugged Case 12.07L x 6.3W x 3.1H cms (4.75” L x 2.5” W x 1.22” H)
 • Display Window 3.8L x 4.45W cms (1.5” L x 1.75” W)
 • Five Push Button Actuation
 • Mini USB Connector for Internal Battery Charging
 • Thru-hole Arrangement for Maximum Radiation Energy Penetration
 • Thru-hole for Audio Alarm
 • Weight 200g (0.44lbs)

Software

 

 • Menu Driven User Interface
 • Menu Feature Selection controlled by a 5 push button activation
 • Selectable features: Sensitivity, Date and Time, Units of Measure, Readings Update, Language
 • PC configurable with email capability
 • Up to 6 digit Auto-scaling displayed radiation level
 • Selectable displayed units - CPS. R/hr, Sv/hr
 • Base sampling rate is 200 mSec, screen updates every 1 second (CPS)
 • Battery level indicator
 • Warning messages

Electronics

 

 • Micro-Controller Based Architecture
 • 3.96L x 4.6W cms (1.56” L x 1.81” W) LCD with Backlight
 • Backlight Auto-Off (180 seconds) with Push Button Auto-On
 • CsI(Na) Crystal: 13mm X 38mm (0.5” X 1.5”)
 • Audio Alarm with Vibration
 • Stable Low Noise H.V. Power Supply
 • Internal Rechargeable Li Ion Battery with Charging LED indicator
 • Battery Life:  6 hours continuous with Backlight
 • Battery Recharge Time:  4.5 hours based on 2400mAh Battery

Response/Sensitivity

 

 • Energy Range: 20 KeV-3.0 MeV
 • Dose Rate Range: Very Low Dose (VLD) 0.01 μSv/hr up to Moderate High Dose (MHD) 10.0 mSv/hr
 • Gamma sensitivity: Cs137 1300 cps/mR/hr
 • Fast scanning response: 30.0 nSv/hr (3.0 μR/hr) Change over ambient background
 • Resolution: 8% or better at 662 KeV
 • Operating temperature range: -10 to +45 ºC (14 ºF to +113ºF)
 • Accumulated Dose: 10 Sv (resettable)
 •  

Máy đo tốc độ phản xạ nhanh và tốc độ phản ứng nhanh của MSpec sẽ đo ngay lập tức bất kỳ vật liệu nào cho sự hiện diện của phóng xạ, cho dù đó là chất thải chung, chất thải y tế, hoặc kim loại phế liệu.   Hoạt động của MSpec hoàn toàn tự động khi các thông số vận hành dễ cài đặt đã được quyết định. Đơn giản chỉ cần định vị thiết bị gần với đối tượng cần được quét và nghe báo thức âm thanh khác nhau để phát âm thanh và / hoặc các chỉ số được hiển thị tăng lên. MSpec quét các tài liệu nghi ngờ và nhanh chóng phân tích để xác định nếu và những gì nuclide là hiện tại sau đó phân loại kết quả như y tế, công nghiệp, hoặc tự nhiên occurring phóng xạ vật liệu (NORM).   Màn hình hiển thị có thể lựa chọn sẽ hiển thị các đơn vị đo lường mong muốn như Đếm mỗi giây (CPS), Tỷ lệ liều (nSv / h), Tỷ lệ phơi sáng (µR / h) hoặc Liều tích lũy (nSv).   mspec-03-w mspec-04-w    MSpec lưu trữ tất cả các kết quả trong một bản ghi có thể được tải xuống qua USB vào phần mềm Xe của RadComm để lưu trữ thông tin và được truy cập để phân tích dữ liệu hoặc gửi báo cáo qua email. Các dịch vụ từ xa / chẩn đoán và cập nhật phần mềm của MSpec có thể đạt được bằng cách sử dụng phần mềm RadComm. Các MSpec được thiết kế đặc biệt cho các ngành công nghiệp chất thải và y tế để nhanh chóng và hiệu quả thiết lập cho dù đồng vị là y tế trong tự nhiên. Tính năng này cho phép người dùng xác định các bước tiếp theo theo tiêu chuẩn ISO / SOP của công ty và / hoặc các yêu cầu của Tiểu bang / Tỉnh. Điều này có thể tiết kiệm đáng kể thời gian và tiền bạc bằng cách loại bỏ sự cần thiết phải kiểm dịch xe tải / thiết bị và cho phép họ duy trì sản xuất trên đường.

Top
blogger LinkedIn Twitter Facebook