midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn  >>  Cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn máy phát tia X XRF và mẫu chuẩn Rohs

Thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:

Nội dung dịch vụ

 
 

 

 

 

 

Hiệu chuẩn máy huỳnh quang tia X (XRF) cho

 

phân tích ROHS theo bộ mẫu chuẩn.

 
 

 

 

Bộ mẫu chuẩn cho phân tích ROHS 1

 

(Standard)

 

Xuất xứ: USA

 

Plastic Polyethylene Calibration Standards for

 

WEEE RoHS Requirements, Disc,

 

9 standards per set, 5 elements per standard, 31

 
 

mm each, Br @ 0.000 - 0.0500

 

wt%; Cd @ 0.0000 - 0.0150 wt%; Cr @ 0.0000

 

- 0.1250 wt%; Hg @ 0.0000 -

 

0.1200 wt%; Pb @ 0.0000 - 0.1250 wt%

 

 

 

Bộ mẫu chuẩn cho phân tích ROHS 2

 

(Standard)

 

Plastic Polyethylene Check Standards for

 

WEEE RoHS Requirements, Disc, 3

 

standards per set, 5 elements per standard, 31

 

mm disc each. Concentrations: Br

 
 

@ Blank, 0.0250, 0.0500, Cd @ Blank, 0.0050,

 

0.0100, Cr @ Blank, 0.0500,

 

0.1000, Hg @ Blank, 0.0500, 0.1000, Pb @

 

Blank, 0.0500, 0.1000 Wt%

 

 

 

Bộ mẫu chuẩn cho phân tích ROHS 3

 

(Theo thông tin yêu cầu)

 

Xuất xứ: USA

 

Elements in Plastic Check Standard, 11

 

Elements, 31 mm disc.

 

Concentrations of

 

As @ 20

 

Br @ 1500

 

Cd @ 150

 Cl @ 400

 

Cr @ 50

 

Hg @ 10

 

Pb @ 700

 

S @ 650

 

Sb @ 90

 

Sn @ 100

 

Zn @ 1100 mg/kg


blogger LinkedIn Twitter Facebook