midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Infab Việt Nam - cung cấp sản phẩm quần áo bảo hộ chống tia X, gamma của hãng Infab Mỹ  >>  Màn chì di động dùng trong phòng mổ Siam, chụp X-Quang

Infab Việt Nam - cung cấp sản phẩm quần áo bảo hộ chống tia X, gamma của hãng Infab Mỹ

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

  

 

683492                                               683476                                               683488                        683473

 

LARGE WINDOW

X-TALL

X-WIDE

MID-TALL

MOBILE BARRIER

MOBILE BARRIER

MOBILE BARRIER

MOBILE BARRIER

SIZE:

82” H x 40” W X 25” L

SIZE:

76” H x 40” W X 25” L

SIZE:

76” H x 77” W X 25” L

SIZE:

75” H x 34” W X 25” L

WINDOW: 72” H x 36” W

WINDOW: 60” H x 36” W

WINDOW: 36” H x 72” W

WINDOW: 60” H x 30” W

GLASS:

Lead or Acrylic (-AC)

GLASS:

Lead or Acrylic (-AC)

GLASS:

Lead or Acrylic (-AC)

GLASS:

Lead or Acrylic (-AC)


 

 

683482                                       683465                                     683468                                    683460                                       683484 683458

 

WIDE

 

SMALL WINDOW

MEDIUM WINDOW

STANDARD MOBILE

REGULAR MOBILE

“SHORTY”

MOBILE BARRIER

MOBILE BARRIER

MOBILE BARRIER

BARRIER

BARRIER

MOBILE BARRIER

SIZE:

74” H x 52” W X 25” L

SIZE:

74” H x 52” W X 25” L

SIZE:

74” H x 52” W X 25” L

SIZE:

73” H x 34” W X 25” L

SIZE:

66” H x 40” W X 25” L

SIZE:

46” H x 34” W X 25” L

WINDOW: 36” H x 48” W

WINDOW: 12” H x 12” W

WINDOW: 12” H x 24” W

WINDOW: 30” H x 24” W

WINDOW: 24” H x 36” W

WINDOW: 24” H x 30” W

GLASS:

Lead or Acrylic (-AC)

GLASS:

Lead or Acrylic (-AC)

GLASS:

Lead or Acrylic (-AC)

GLASS:

Lead or Acrylic (-AC)

GLASS:

Lead or Acrylic (-AC)

GLASS:

Lead or Acrylic (-AC)

 


blogger LinkedIn Twitter Facebook