midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Bảo hộ chống bức xạ Protech  >>  Áo chì cho bà bầu

Bảo hộ chống bức xạ Protech

Mô tả ngắn:Áo chì cho bà bầu và giáp cổ chì

Liên hệ: 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

Mã sản phẩm Mô tả hàng hóa Hãng/ Nước sản xuất
AP-MAWABI-MD Áo chì cho bà bầu
Tạp dề dành cho bà bầu có các dây buộc dễ dàng và khóa tháo nhanh để cố định mặt sau và mặt trước; cho phép điều chỉnh hoàn toàn trong thời kỳ mang thai. Tạp dề dành cho phụ nữ cũng bao gồm nửa tạp dề tương đương .50mm bổ sung để bảo vệ tổng cộng 1.00mm Pb đối với vùng bụng và chi dưới.
Đặc điểm:
* Đệm xốp cao cấp ở vai để tăng thêm sự thoải mái
* Mặt trước và mặt sau đảm bảo bảo vệ toàn diện từ đầu đến cuối thai kỳ
* Tạp dề một nửa: 0,50mm Pb kèm theo để bảo vệ thêm khi thai kỳ tiến triển
* Đi kèm với túi tạp dề
- Màu sắc: tùy chọn
- Chứng nhận tiêu chuẩn: ASTM, IEC
Protech/USA
AP-MAWABI-SM Maternity Wrap Flexback - Bilayer - Small (Size S, chất liệu chì 2 lớp) Protech/USA
AP-MAWABI-MD Maternity Wrap Flexback - Bilayer - Medium (Size M, chất liệu chì 2 lớp) Protech/USA
AP-MAWABI-LG Maternity Wrap Flexback - Bilayer - Large Protech/USA
AP-MAWABI-XL Maternity Wrap Flexback - Bilayer - XL Protech/USA
AP-MAWAPR-SM Maternity Wrap Flexback - Premier - Small Protech/USA
AP-MAWAPR-MD Maternity Wrap Flexback - Premier - Medium Protech/USA
AP-MAWAPR-LG Maternity Wrap Flexback - Premier - Large Protech/USA
AP-MAWAPR-XL Maternity Wrap Flexback - Premier - XL Protech/USA
AP-MAWALF-SM Maternity Wrap Flexback - Lead-Free - Small Protech/USA
AP-MAWALF-MD Maternity Wrap Flexback - Lead-Free - Medium Protech/USA
AP-MAWALF-LG Maternity Wrap Flexback - Lead-Free - Large Protech/USA
AP-MAWALF-XL Maternity Wrap Flexback - Lead-Free - XL Protech/USA
AP-MAWALFI-SM Maternity Wrap Flexback - Lead-Free (IEC) - Small Protech/USA
AP-MAWALFI-MD Maternity Wrap Flexback - Lead-Free (IEC) - Medium Protech/USA
AP-MAWALFI-LG Maternity Wrap Flexback - Lead-Free (IEC) - Large Protech/USA
AP-MAWALFI-XL Maternity Wrap Flexback - Lead-Free (IEC) - XL Protech/USA
AP-MAWAUL-SM Maternity Wrap Flexback - Ultralite - Small Protech/USA
AP-MAWAUL-MD Maternity Wrap Flexback - Ultralite - Medium Protech/USA
AP-MAWAUL-LG Maternity Wrap Flexback - Ultralite - Large Protech/USA
AP-MAWAUL-XL Maternity Wrap Flexback - Ultralite - XL Protech/USA
AP-MAWABI-SM Maternity Wrap Flexback - Bilayer - Small (Size S, chất liệu chì 2 lớp) Protech/USA
AP-MAWABI-MD Maternity Wrap Flexback - Bilayer - Medium (Size M, chất liệu chì 2 lớp) Protech/USA
AP-MAWABI-LG Maternity Wrap Flexback - Bilayer - Large Protech/USA
AP-MAWABI-XL Maternity Wrap Flexback - Bilayer - XL Protech/USA
AP-MAWAPR-SM Maternity Wrap Flexback - Premier - Small Protech/USA
AP-MAWAPR-MD Maternity Wrap Flexback - Premier - Medium Protech/USA
AP-MAWAPR-LG Maternity Wrap Flexback - Premier - Large Protech/USA
AP-MAWAPR-XL Maternity Wrap Flexback - Premier - XL Protech/USA
AP-MAWALF-SM Maternity Wrap Flexback - Lead-Free - Small Protech/USA
AP-MAWALF-MD Maternity Wrap Flexback - Lead-Free - Medium Protech/USA
AP-MAWALF-LG Maternity Wrap Flexback - Lead-Free - Large Protech/USA
AP-MAWALF-XL Maternity Wrap Flexback - Lead-Free - XL Protech/USA
AP-MAWALFI-SM Maternity Wrap Flexback - Lead-Free (IEC) - Small Protech/USA
AP-MAWALFI-MD Maternity Wrap Flexback - Lead-Free (IEC) - Medium Protech/USA
AP-MAWALFI-LG Maternity Wrap Flexback - Lead-Free (IEC) - Large Protech/USA
AP-MAWALFI-XL Maternity Wrap Flexback - Lead-Free (IEC) - XL Protech/USA
AP-MAWAUL-SM Maternity Wrap Flexback - Ultralite - Small Protech/USA
AP-MAWAUL-MD Maternity Wrap Flexback - Ultralite - Medium Protech/USA
AP-MAWAUL-LG Maternity Wrap Flexback - Ultralite - Large Protech/USA
AP-MAWAUL-XL Maternity Wrap Flexback - Ultralite - XL Protech/USA
AP-TCO-UL-MD Giáp cổ chì gốc
- Chất liệu: chì nhẹ (nhẹ hơn 14% so với chì tiêu chuẩn)
- Thành phần: Antimony, Tungsten, Lead Vinyl
- Độ cản xạ: 0.5 mm Pb
- Màu sắc: tùy chọn
- Size M (15-16")
- Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001; CE, FDA
Protech/USA
AP-TCO-UL-LG Giáp cổ chì gốc
- Chất liệu: chì nhẹ (nhẹ hơn 14% so với chì tiêu chuẩn)
- Thành phần: Antimony, Tungsten, Lead Vinyl
- Độ cản xạ: 0.5 mm Pb
- Màu sắc: tùy chọn
- Size: L (> 17")
- Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001; CE, FDA
Protech/USA
AP-TCO-UL-XL Giáp cổ chì gốc
- Chất liệu: chì nhẹ (nhẹ hơn 14% so với chì tiêu chuẩn)
- Thành phần: Antimony, Tungsten, Lead Vinyl
- Độ cản xạ: 0.5 mm Pb
- Màu sắc: tùy chọn
- Size XL (theo yêu cầu)
- Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001; CE, FDA
Protech/USA
AP-TCS-UL-MD Giáp cổ chì tiêu chuẩn
- Chất liệu: chì nhẹ (nhẹ hơn 14% so với chì tiêu chuẩn)
- Thành phần: Antimony, Tungsten, Lead Vinyl
- Độ cản xạ: 0.5 mm Pb
- Màu sắc: tùy chọn
- Size M (15-16")
- Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001; CE, FDA
Protech/USA
AP-TCS-UL-LG Giáp cổ chì tiêu chuẩn
- Chất liệu: chì nhẹ (nhẹ hơn 14% so với chì tiêu chuẩn)
- Thành phần: Antimony, Tungsten, Lead Vinyl
- Độ cản xạ: 0.5 mm Pb
- Màu sắc: tùy chọn
- Size: L (> 17")
- Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001; CE, FDA
Protech/USA
AP-TCS-UL-XL Giáp cổ chì tiêu chuẩn
- Chất liệu: chì nhẹ (nhẹ hơn 14% so với chì tiêu chuẩn)
- Thành phần: Antimony, Tungsten, Lead Vinyl
- Độ cản xạ: 0.5 mm Pb
- Màu sắc: tùy chọn
- Size XL (theo yêu cầu)
- Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001; CE, FDA
Protech/USA

blogger LinkedIn Twitter Facebook