midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Cung cấp các sản phẩm của hãng Rapro international gmbh Đức  >>  RE-2000 - automatic TLD Reader máy đọc liều kế tự động

Cung cấp các sản phẩm của hãng Rapro international gmbh Đức

Liên hệ: 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:

Multi-purpose low cost TLD-Reader

 

RE-2000 is an universal, low cost and high precision TLD reader for automatic or manual processing of dosimeter cards and single chips.

The reader can automatically process up to 200 dosimeter cards or 800 single TL-elements at one load depending on the model. The maximum processing speed is 160 single elements per hour. The photon counting method used over the whole measurement range provides an excellent signal to noise ratio for the measurement. Cooled PMT and built in self diagnostics guarantee high measurement stability and an error free operation.

 

RE-2000 is an universal, low cost and high precision TLD reader for automatic or manual processing of dosimeter cards and single chips.

The reader RE-2000 can automatically process up to 200 dosimeter cards or 800 single TL-elements at one load depending on the model. The maximum processing speed is 160 single elements per hour. The photon counting method used over the whole measurement range provides an excellent signal to noise ratio for the measurement. Cooled PMT and built in self diagnostics guarantee high measurement stability and an error free operation.

 

Features

• Evaluation of whole body, extremity, beta, gamma, x-ray and neutron doses in single or mixed fields

• Hole code or bar code identification of the dosimeter card

• High measurement reproducibility with standard industrial N2 heating

• Fully programmable pre-heat, measurement and anneal cycles

• Automatic element-sensitivity correction, background subtraction and pre- and

post calibration capability with WinTLDpro application software (see below).

 

 

• Evaluation of whole body, extremity, beta, gamma, x-ray and neutron doses in single or mixed fields

• Hole code or bar code identification of the dosimeter card

• High measurement reproducibility with standard industrial N2 heating

• Fully programmable pre-heat, measurement and anneal cycles

• Automatic element-sensitivity correction, background subtraction and pre- and

post calibration capability with WinTLDpro application software (see below).

 

 

 

3 different models available:

 • TLD reader RE2000A: Automatically process up to 200 dosimeter cards or 800 single TL-elements at one load
 • TLD reader RE2000S: Automatically process up to 20 dosimeter cards or 80 single TL-elements at one load
 • TLD reader RE2000RT: Automatically process up to 20 dosimeter cards or 80 single TL-elements at one load including TL-Rods
 
 
 
 
 
 

TLDcube - manual TLD-Reader

TLDcube is a manual TLD reader for dosimetry, checking irradiated food, radiotherapy, research
TLDcube - manual TLD reader

Versatile and user friendly

TLDcube is a small, lightweight and portable TLD Reader for measuring, analyzing and evaluating of thermoluminescent materials. Modern design and software combine easy operation and excellent performance in this newly developed reader. The ceramic heater with defined nitrogen cooling in the rotating drawer accepts all standard TLD shapes.

  

TLDcube is available in two versions as TLDcube 400 with heating capability up to 400°C and as TLDcube 600 which provides heating capabilities up to 600°C.

 

The software includes calibration and QA features, data storage and export options as xml file or Excel file to meet all typical requirements. 

 

Applications

 • Radiation protection
 • Environmental research
 • Medical dosimetry
 • Personnel Dosimetry
 • Experimental physics
 • Checking irradiated food
 Thiết bị TLD-Reader có chi phí thấp đa mục đích
RE-2000 là máy đọc TLD phổ quát, chi phí thấp và có độ chính xác cao để xử lý tự động hoặc bằng tay các thẻ đo liều và chip đơn. Người đọc có thể tự động xử lý lên đến 200 thẻ đo liều hoặc 800 đơn TL-yếu tố ở một tải phụ thuộc vào mô hình. Tốc độ xử lý tối đa là 160 nguyên tố đơn mỗi giờ. Phương pháp đếm photon được sử dụng trên toàn bộ phạm vi đo lường cung cấp một tỷ lệ tín hiệu tuyệt vời để tiếng ồn cho phép đo. Cooler PMT và được xây dựng trong chẩn đoán tự đảm bảo tính ổn định của phép đo cao và vận hành không có lỗi. RE-2000 là máy đọc TLD phổ quát, chi phí thấp và có độ chính xác cao để xử lý tự động hoặc bằng tay các thẻ đo liều và chip đơn. Đầu đọc RE-2000 có thể tự động xử lý lên đến 200 thẻ đo liều hoặc 800 đơn TL-các yếu tố ở một tải phụ thuộc vào mô hình. Tốc độ xử lý tối đa là 160 nguyên tố đơn mỗi giờ. Phương pháp đếm photon được sử dụng trên toàn bộ phạm vi đo lường cung cấp một tỷ lệ tín hiệu tuyệt vời để tiếng ồn cho phép đo. Cooler PMT và được xây dựng trong chẩn đoán tự đảm bảo tính ổn định của phép đo cao và vận hành không có lỗi. Tính năng, đặc điểm • Đánh giá toàn bộ cơ thể, các chi tiết cuối cùng, beta, gamma, tia X và neutron trong các trường đơn hoặc hỗn hợp • Xác định lỗ hoặc mã vạch của thẻ đo liều kế • Khả năng tái sản xuất đo lường cao với hệ thống sưởi N2 công nghiệp tiêu chuẩn • Chu trình nhiệt, đo lường và anneal được lập trình đầy đủ • Hiệu chỉnh độ nhạy yếu tố tự động, phép trừ nền và các phép đo trước và khả năng hiệu chuẩn sau khi sử dụng phần mềm ứng dụng WinTLDpro (xem bên dưới). 
Đánh giá toàn bộ cơ thể, đầu dò, beta, gamma, tia X và neutron trong các trường đơn hoặc hỗn hợp • Xác định lỗ hoặc mã vạch của thẻ đo liều kế • Khả năng tái sản xuất đo lường cao với hệ thống sưởi N2 công nghiệp tiêu chuẩn • Chu trình nhiệt, đo lường và anneal được lập trình đầy đủ • Hiệu chỉnh độ nhạy yếu tố tự động, phép trừ nền và các phép đo trước và khả năng hiệu chuẩn sau khi sử dụng phần mềm ứng dụng WinTLDpro (xem bên dưới).   3 mô hình khác nhau có sẵn: Đầu đọc TLD RE2000A: Tự động xử lý tới 200 thẻ đo liều hoặc 800 thành phần TL đơn tại một lần tải Đầu đọc TLD RE2000S: Tự động xử lý tới 20 thẻ đo liều lượng hoặc 80 thành phần TL đơn tại một lần tải Đầu đọc TLD RE2000RT: Tự động xử lý tới 20 thẻ đo liều lượng hoặc 80 thành phần TL đơn ở một tải bao gồm TL-Rods 
TLDcube - hướng dẫn sử dụng TLD-Reader TLDcube là một đầu đọc TLD thủ công để đo liều, kiểm tra thực phẩm chiếu xạ, xạ trị, nghiên cứu TLDcube - hướng dẫn sử dụng TLD reader Đa năng và thân thiện với người dùng TLDcube là một TLD nhỏ, nhẹ và dễ cầm tay để đo, phân tích và đánh giá các vật liệu phát quang nhiệt. Thiết kế hiện đại và phần mềm kết hợp hoạt động dễ dàng và hiệu suất tuyệt vời trong đầu đọc mới được phát triển này. Máy làm nóng bằng gốm có làm lạnh bằng nitơ được định nghĩa trong ngăn kéo luân phiên chấp nhận tất cả các dạng TLD tiêu chuẩn.    TLDcube có sẵn trong hai phiên bản như TLDcube 400 với khả năng sưởi ấm lên đến 400 ° C và như TLDcube 600 cung cấp khả năng sưởi ấm lên tới 600 ° C.   Phần mềm bao gồm các tính năng hiệu chuẩn và QA, lưu trữ dữ liệu và các tùy chọn xuất khẩu như tệp xml hoặc tệp Excel để đáp ứng mọi yêu cầu điển hình.   Các ứng dụng Bảo vệ bức xạ Nghiên cứu môi trường Đo liều lượng y tế Chẩn Đoán Nhân Sự Vật lý thực nghiệm Kiểm tra thực phẩm chiếu xạ


blogger LinkedIn Twitter Facebook