midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Ecotest  >>  Thiết bị khảo sát suất liều, liều bức xạ

Ecotest

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

Dosimeter POSHUK

Multipurpose search device intended to detect and localize sources of gamma, beta, alpha and neutron radiation.
The standard delivery kit includes gamma and beta radiation detecting units. Alpha and neutron radiation detecting units can be ordered separately.

More

Dosimeter STORA-TU

Dosimeter STORA-TU

A compact search device with telescopic tube for quick detection and localization of gamma and beta radiation sources.
5 seconds are enough for quick evaluation of gamma background with 4 built-in Geiger-Muller counters. A big display with luminescent backlight simultaneously indicates units of measurement, measurement errors, threshold level and real time. Analog indicator of radiation intensity facilitates localization of radiation sources. The device has a built-in memory for 1200 measurements and 999 objects of inspection.

More

New PRD “CADMIUM”

New PRD “CADMIUM”

High-sensitivity device intended to detect and localize radioactive and nuclear materials by their external gamma and neutron radiation. It is widely used by the Border Guard Service and environmental inspections to prevent illicit transfer of radioactive materials across the state borders.

More

New SPRD “SPECTRA”

New SPRD “SPECTRA”

A highly-sensitive and compact device intended to detect, localize and identify radioactive and nuclear materials by their gamma and neutron radiation as well as amplitude gamma spectra. SPECTRA product identifies radionuclides with indication of the category that they belong to (in compliance with the IAEA requirements). It is used to prevent illicit transfer of these materials across the state borders, as well as at the companies and institutions dealing with gamma and neutron radiation sources.

More

MKS-U – Radiation Survey Device

MKS-U – Radiation Survey Device

A full-range radiation survey device in the field environment.
MKS-U measures gamma radiation dose rate from the background to emergency levels. Availability of the remote detector enables measuring emergency levels of gamma radiation dose rate at a distance of 30 m. The device operates under the conditions of atmospheric precipitations, dusty conditions and when the remote detector is submerged in the water at 0.5 m depth. Storage battery of the device is charged with the help of the built-in charger from integral solar battery, from automobile battery or from industrial network.

More

MKS-UM

MKS-UM

A full-range radiation survey device in the field environment. Designed on the basis of MKS-U, which gained an excellent reputation under severe desert conditions during peacekeeping mission in the Middle East.
In addition to gamma and beta radiation the device can measure alpha radiation. There is an added possibility to archive measurement results with reference to the location coordinates with the integrated dual-system GPS / GLONASS receiver

More

Máy đo liều POSHUK Thiết bị tìm kiếm đa năng nhằm phát hiện và bản địa hóa các nguồn phát xạ gamma, beta, alpha và neutron. Bộ phân phối tiêu chuẩn bao gồm các đơn vị phát hiện bức xạ gamma và beta. Các đơn vị phát hiện bức xạ Alpha và neutron có thể được đặt riêng. Liều kế STORA-TU Liều kế STORA-TU Một thiết bị tìm kiếm nhỏ gọn với ống kính thiên văn để phát hiện và nội địa hóa nhanh chóng các nguồn bức xạ gamma và beta. 5 giây là đủ để đánh giá nhanh nền gamma với 4 bộ đếm Geiger-Muller tích hợp. Một màn hình lớn với đèn nền phát quang đồng thời cho biết đơn vị đo lường, lỗi đo lường, mức ngưỡng và thời gian thực. Chỉ báo tương tự về cường độ bức xạ tạo điều kiện cho việc bản địa hoá nguồn bức xạ. Thiết bị này có bộ nhớ tích hợp cho 1200 phép đo và 999 đối tượng kiểm tra. Hơn PRD mới “CADMIUM” PRD mới “CADMIUM” Thiết bị có độ nhạy cao nhằm phát hiện và bản địa hóa các vật liệu phóng xạ và hạt nhân bằng bức xạ gamma và neutron bên ngoài của chúng. Nó được sử dụng rộng rãi bởi các dịch vụ bảo vệ biên giới và kiểm tra môi trường để ngăn chặn bất hợp pháp chuyển các vật liệu phóng xạ trên biên giới tiểu bang. SPRD mới “SPECTRA” SPRD mới “SPECTRA” Một thiết bị nhạy cảm và nhỏ gọn nhằm phát hiện, bản địa hóa và xác định các vật liệu phóng xạ và hạt nhân bằng bức xạ gamma và neutron của chúng cũng như quang phổ gamma biên độ. Sản phẩm SPECTRA xác định các hạt nhân phóng xạ với dấu hiệu của loại chúng thuộc về (tuân thủ các yêu cầu của IAEA). Nó được sử dụng để ngăn chặn việc chuyển giao bất hợp pháp các tài liệu này qua biên giới tiểu bang, cũng như tại các công ty và tổ chức xử lý các nguồn bức xạ gamma và neutron. MKS-U - Thiết bị khảo sát bức xạ MKS-U - Thiết bị khảo sát bức xạ Thiết bị khảo sát bức xạ toàn dải trong môi trường trường. MKS-U đo tỷ lệ liều bức xạ gamma từ nền đến mức khẩn cấp. Tính khả dụng của thiết bị dò từ xa cho phép đo mức độ bức xạ gamma khẩn cấp ở khoảng cách 30 m. Thiết bị hoạt động dưới các điều kiện về kết tủa khí quyển, điều kiện bụi và khi thiết bị dò từ xa bị ngập trong nước ở độ sâu 0,5 m. Pin lưu trữ của thiết bị được sạc với sự trợ giúp của bộ sạc tích hợp từ pin mặt trời không thể thiếu, từ pin ô tô hoặc từ mạng công nghiệp.

blogger LinkedIn Twitter Facebook