midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Kính chì x-quang  >>  Kính chì x-quang hàng thường có sẵn

Kính chì x-quang

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  Kính chì x-quang hàng thường có sẵn

hộp xốp chứa kính chì X-quang

SHANGHAI ANLAN X-RAY PROTECTIVE MEDICAL CO.,LTD.
Lead Glass is applied for X-ray, γ-ray radiation shielding .it’s widely used for radiation shielding in field of medical diagnose ,treatment room ,observation windows in X-ray room and is top partial protection.
1. Max Size: 2000mm*1200mm
2. Lead Equivalent: 2mmPb, 3mmPb, 20mmPb and so on.
3. Vanqe: X-ray tube peak voltage between 100KV and 300KV.

Lead Glass Technical Date:
Model Density Lead Equivalent Light transmission X-ray Tube Peak Voltage(kv)

X radiation

γ radiation
ZF2 4.12 0.21 0.36 86% 120
ZF3 4.16 0.24 0.38 86% 200

Parameter:

Lead Glass Thickness(mm)

8(+/-0.5)

9-10

11-12

14-15

17-18

19-20

Lead Equivalent @100KV(mmPb)

1.8

1.8

2.4

3.1

3.6

4.4

Lead Equivalent(mmPb)

1.6

2.0

2.2

2.9

4.0

4.2


Lead Glass Specifications:
Part No lead glass size(mm) Thickness(mm) Lead Equivanlent(mmpb)
MS-2012-4 2000*1200 18~20 4mmPb
MS-2010-4 2000*1000 18~20 4mmPB
MS-2010-3 2000*1000 14~15 3mmPb
MS-1810-4 1800*1000 18~20 4mmPb
MS-1810-3 1800*1000 14~15 3mmPb
MS-1510-4 1500*1000 18~20 4mmPb
MS-1590-4 1500*900 19~20 4mmPb
MS-1590-3.6 1500*900 17~18 3.6mmPb
MS-1590-3 1500*900 14~15 3mmPb
MS-1210-4 1200*1000 19~20 4mmPb
MS-1210-3 1200*1000 14~15 3mmPb
MS-1290-4 1200*900 19~20 4mmPb
MS-1290-3 1200*900 14~15 3mmPb
MS-1280-5 1200*800 23~24 5mmPb
MS-1280-4 1200*800 19~20 4mmPb
MS-1280-3.5 1200*800 16~17 3.5mmPb
MS-1280-3.5 1200*800 14~15 3mmPb
MS-1280-2 1200*800 9~10 2mmPb
MS-1080-4 1200*800 19~20 4mmPb
MS-1080-3 1200*800 14~15 3mmPb
MS-9060-4 900*600 18~20 4mmPb
MS-9060-3 900*600 14~15 3mmPb
MS-8060-4 800*600 18~20 4mmPb
MS-8060-3 800*600 14~15 3mmPb
MS-6040-4 600*400 14~15 3mmPb
MS-6040-2 600*400 9~10 2mmPb
MS-4030-3 400*300 14~15 3mmPb
MS-4030-2 400*300 9~10 2mmPb
MS-1414-1.6 356*356 8~8 1.6mmPb

blogger LinkedIn Twitter Facebook