midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Radex Products  >>  Máy đo bức xạ beta, tia X và gamma RADEX RD1503+

Radex Products

Liên hệ: 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

Máy đo bức xạ beta, tia X và gamma RADEX RD1503+
Geiger counter for everyone: Simple, Reliable and Affordable.
This model is the next version of RADEX 1503 model upgraded in 2018.
 
RADEX RD1503+  can be used by non-professionals for quick and reliable measurement of radiation background in environment, soil and non-consumable products.
 
 
 
RadexRead features:
• Detect and Measure β (Beta), γ (Gamma) and X-ray Radiation
• Simple interface
• Multi-threshold audio alarm with range from 0.10 to 0.90 µSv/h
• BACKGROUND mode detection: designed to identify sources of higher radiation compared to base level
Description
Geiger counter for everyone: Simple, Reliable and Affordable.
This model is the next version of RADEX1503 model upgraded in 2018.
 
RADEX RD1503+  can be used by non-professionals for quick and reliable measurement of radiation background in environment, soil and non-consumable products.
 
 
 
This model features:
• Detect and Measure β (Beta), γ (Gamma) and X-ray Radiation
• Simple interface
• Multi-threshold audio alarm with range from 0.10 to 0.90 µSv/h
• BACKGROUND mode detection: designed to detect sources of higher radiation compared to base level
 
Specifications Summary:
 
Gamma and Beta radiation detection
Use Geiger-Muller type of detection similar to the one used in professional dosimetric devices
Two measurement units (µSv/h and µRem/h)
Fast measurement cycle: 40 sec for standardized measurement with 10 sec initial result
Detection range: 0.05~9.99 µSv/h
Precise measurement : ±15% accuracy
Vibration alarm
Multi-threshold audio alarm with range from 0.10 to 0.90 µSv/h with an 0.10 µSv/h interval
BACKGROUND mode detection: designed to detect sources of higher radiation compared to base level
40 second initial reading
Requires 2 x AAA batteries (included).
One year Manufacturer’s Warranty included (all warranty claims are processed by authorized resellers only).
Máy đo beta, tia X và gamma RADEX RD1503 + Geiger counter cho mọi người: Đơn giản, đáng tin cậy và giá cả phải chăng. Mô hình này là phiên bản tiếp theo của mô hình RADEX 1503 được nâng cấp vào năm 2018.  RADEX RD1503 + có thể được sử dụng bởi những người không chuyên nghiệp để đo nền bức xạ nhanh chóng và đáng tin cậy trong môi trường, đất và các sản phẩm không tiêu thụ.     Các tính năng của RadexRead: • Phát hiện và đo lường (Beta), (Gamma) và bức xạ tia X • Giao diện đơn giản • Báo động âm thanh đa ngưỡng với phạm vi từ 0,10 đến 0,90 trận đấu / giờ • Phát hiện chế độ BACKGROUND: được thiết kế để xác định các nguồn bức xạ cao hơn so với mức cơ sở Sự miêu tả Geiger counter cho mọi người: Đơn giản, đáng tin cậy và giá cả phải chăng. Mô hình này là phiên bản tiếp theo của mô hình RADEX1503 được nâng cấp vào năm 2018.  RADEX RD1503 + có thể được sử dụng bởi những người không chuyên nghiệp để đo nền bức xạ nhanh chóng và đáng tin cậy trong môi trường, đất và các sản phẩm không tiêu thụ.     Mô hình này có tính năng: • Phát hiện và đo lường (Beta), (Gamma) và bức xạ tia X • Giao diện đơn giản • Báo động âm thanh đa ngưỡng với phạm vi từ 0,10 đến 0,90 trận đấu / giờ • Phát hiện chế độ BACKGROUND: được thiết kế để phát hiện các nguồn bức xạ cao hơn so với mức cơ sở  Tóm tắt thông số kỹ thuật:  Phát hiện bức xạ Gamma và Beta Sử dụng loại phát hiện Geiger-Muller tương tự như loại được sử dụng trong các thiết bị đo liều chuyên nghiệp Hai đơn vị đo lường (GianSv / h và TiếtRem / h) Chu kỳ đo nhanh: 40 giây để đo chuẩn hóa với kết quả ban đầu là 10 giây Phạm vi phát hiện: 0,05 ~ 9,99 LờiSv / h Đo lường chính xác: độ chính xác ± 15% Báo động rung Báo động âm thanh đa ngưỡng với phạm vi từ 0,10 đến 0,90 PhaSv / h với khoảng 0,10 âmSv / h Phát hiện chế độ BACKGROUND: được thiết kế để phát hiện các nguồn bức xạ cao hơn so với mức cơ sở 40 giây đọc ban đầu Yêu cầu 2 pin AAA (bao gồm). Bao gồm một năm Nhà sản xuất bảo hành (tất cả các yêu cầu bảo hành chỉ được xử lý bởi các đại lý ủy quyền).

blogger LinkedIn Twitter Facebook