midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Thiết bị phục vụ diễn tập và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố phóng xạ  >>  Báo giá Que gắp nguồn phóng xạ

Thiết bị phục vụ diễn tập và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố phóng xạ

Liên hệ: 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  1. Kềm gắp (dài 1,5 m)

Xuất xứ: Ấn Độ
- Độ dài 1,5 m
- Cơ chế bóp nhả, điều
khiển dễ dàng
- Trắng
2. Kềm gắp (dài 2 m)
Xuất xứ: Ấn Độ
- Độ dài 2 m
- Cơ chế bóp nhả, điều
khiển dễ dàng
- Trắng
3. Kềm gắp (dài 1,5m)
Xuất xứ: Anh
- Độ dài 1,5m
- Cơ chế bóp nhả, điều
khiển dễ dàng
- Màu vàng
4. Kềm gắp (dài 2m)
Xuất xứ: Anh
- Độ dài 2m
- Cơ chế bóp nhả, điều
khiển dễ dàng
- Màu vàng

blogger LinkedIn Twitter Facebook