midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Thiết bị đo phóng xạ, đo tia X, gamma, neutron, beta, alpha  >>  Máy dò kim loại và phóng xạ gamma cầm tay BNC-METRAD-1

Thiết bị đo phóng xạ, đo tia X, gamma, neutron, beta, alpha

Mô tả ngắn:The MetRad 1 offers inspectors a dual-function scanner with full metal and radiation detection functionality. The handheld device allows fast localization of both metal contraband and radioactive materials. The act of scanning baggage or personnel adds to the probability that the nuclear detector is placed in close proximity to any radiation sources, overcoming the Inverse Square Law and increasing the probability of alarming on heavily shielded nuclear material also. The MetRad 1 has a large CsI detector with SiPM to give excellent responsiveness and robust durability as scanners are often dropped or handled aggressively. The large CsI ensures the detection ability is compliant with the ANSI N42.32 standard on PRDs, eliminating the need for multiple devices. Users can expect faster deployment and less calibration cost, less repairs, less time charging and managing multiple devices and less cost in training on two instruments. The MetRad 1 can reduce the overall number of instruments agents, responders and public officials need to wear. Tying the nuclear detector into an existing technology ensures the operation is sensitive to radiation at all times, even though actual alarms may be infrequent. MetRad 1 cung cấp cho thanh tra một máy quét chức năng kép với chức năng phát hiện bức xạ và kim loại đầy đủ. Thiết bị cầm tay cho phép phát hiện nhanh chóng cả vật liệu lồi và kim loại phóng xạ. Hành vi quét hành lý hoặc nhân sự thêm vào xác suất mà máy dò hạt nhân được đặt gần với bất kỳ nguồn bức xạ nào, tăng khả năng báo động trên vật liệu hạt nhân được bảo vệ nghiêm ngặt. MetRad 1 có bộ dò CsI lớn với SiPM để mang lại khả năng đáp ứng tuyệt vời và độ bền cao khi máy quét bị rớt hoặc xử lý mạnh. đảm bảo khả năng phát hiện tuân thủ tiêu chuẩn ANSI N42.32 về PRD, Người dùng có thể mong đợi triển khai nhanh hơn và ít chi phí hiệu chuẩn hơn, ít sửa chữa hơn, ít thời gian sạc và quản lý nhiều thiết bị hơn và chi phí đào tạo thấp hơn trên hai công cụ.

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

Description

The  MetRad1 offers inspectors a dual-function scanner with complete metal and
radiation detection functionality. The handheld device allows fast localization of both
metal contraband and radioactive materials. Among the many benefits provided by the
MetRad 1, accuracy is the most important one. By using the MetRad1 to closely scan
items and individuals, security personnel will increase the probability of pinpointing
illegal radiation sources. This not only minimizes limits imposed by the Inverse Square
Law, it maximizes the positive alarm rate on heavily shielded nuclear material.

The  MetRad1 employs a large CsI detector with SiPM for excellent
responsiveness and robust durability if handled roughly or even if dropped. The
detecting ability of the large CsI scintillator eliminates the need for carrying additional
personal radiation detectors because the MetRad1 is compliant with ANSI N42.32-2016
standard for PRDs. Users can expect faster deployment, fewer repairs, and convenient
management for multiple devices, as well as lower calibration, charging, and training
costs.

The MetRad1 can reduce the overall number of instruments that agents,
responders, and public officials need to wear. Melding the radiation detector into an
existing security technology ensures continuous radioactive awareness for those rare
occasions when an actual radiation alarm may occur.

 

blogger LinkedIn Twitter Facebook