midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com; tuvanantoanbucxa.com.

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Thiết bị đo phóng xạ, đo tia X, gamma, neutron, beta, alpha  >>  JAGUAR-409 hệ do gamma và chuyển đổi MCA chạy trên phần mềm máy tính

Thiết bị đo phóng xạ, đo tia X, gamma, neutron, beta, alpha

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

Description

Systems include:

  • A detector
  • USB cable and PC Spectrum Acquisition & Analysis
  • Software (SAAS)

Both detectors receive their power directly from the PC via the USB interface so no extra cables are required.

The MCA is equipped with 1024 channels and utilizes a 10 bit Wilkinson type ADC. Spectra are acquired and then sent via the USB interface to the PC once every second where it is analyzed and stored by the SAAS software.

The SAAS software package is a very basic and user-friendly program that facilitates spectrum acquisition and analysis. Once calibrated, the user can acquire live streaming data or previously stored spectra and perform peak analysis, select user-defined ROIs, and exercise spectrum stabilization, stripping, smoothing, and normalization math routines.

Spectral data can also be exported to more powerful MCA programs to perform additional quantitative and qualitative analysis for determining the activity and isotope identification.
 

miêu tả

Hệ thống bao gồm:

Máy dò

Cáp USB và PC Spectrum Acquisition & Phân tích

Phần mềm (SAAS)

Cả hai máy dò đều nhận được nguồn điện trực tiếp từ PC thông qua giao diện USB, do đó không cần thêm cáp.


MCA được trang bị 1024 kênh và sử dụng bộ ADC loại Wilkinson 10 bit. Dữ liệu quang phổ được thu lại và sau đó được gửi qua giao diện USB tới PC mỗi giây một lần, 

nơi nó được phân tích và lưu trữ bởi phần mềm SAAS.


Gói phần mềm SAAS là một chương trình rất cơ bản và thân thiện với người sử dụng, tạo điều kiện cho việc thu thập và phân tích quang phổ. 

Sau khi hiệu chuẩn, người dùng có thể thu được dữ liệu phát trực tiếp hoặc phổ được lưu trữ trước đó và thực hiện phân tích đỉnh năng lượng, 

chọn ROI do người dùng xác định và ổn định phổ hoạt động, bóc tách, làm mịn và phân tích toán học.


Dữ liệu quang phổ cũng có thể được xuất sang các chương trình MCA mạnh mẽ hơn để thực hiện phân tích định lượng và định tính để xác định hoạt động và nhận dạng đồng vị.

blogger LinkedIn Twitter Facebook