midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Cung cấp áo chì, yếm chì, găng chì, kính chì, cổ chì, chì lá, biển cảnh báo  >>  Cung cấp vật tư cản xạ trong y tế bệnh viện

Cung cấp áo chì, yếm chì, găng chì, kính chì, cổ chì, chì lá, biển cảnh báo

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

Tên hàng hóa/Tính năng kỹ thuật
Yếm chì che phần cổ cho bệnh nhân
- Ứng dụng: chụp CT, DSA, C-Arm, X-Ray
- Độ dày chì: ≥ 0.5 mm Pb
- Kích thước: phù hợp với cơ thể người Việt Nam
- Trọng lượng: đáp ứng yêu cầu thao tác
- Yếm bảo vệ tuyến giáp: chất lượng chì tương đương áo chì và đồng bộ
Yếm chì che phần bụng cho bệnh nhân
- Ứng dụng: chụp CT, DSA, C-Arm, X-Ray
- Độ dày chì: ≥ 0.5 mm Pb
- Kích thước: phù hợp với cơ thể người Việt Nam
- Trọng lượng: đáp ứng yêu cầu thao tác
- Yếm bảo vệ tuyến bụng: chất lượng chì tương đương áo chì và đồng bộ
Áo chì bảo vệ phía trước
- Ứng dụng: chụp CT, DSA, C-Arm, X-Ray
- Độ dày chì: ≥ 0.5 mm Pb
- Kích thước: phù hợp với cơ thể người Việt Nam
- Trọng lượng: đáp ứng yêu cầu thao tác
Kính chì đeo mắt
- Ứng dụng: chụp CT, DSA, C-Arm, X-Ray
- Độ cản xạ mặt trước: ≥ 0.75 mm Pb
- Độ cản xạ mặt bên: ≥ 0.5 mm Pb

blogger LinkedIn Twitter Facebook