midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com; tuvanantoanbucxa.com.

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Thiết bị đo phóng xạ, đo tia X, gamma, neutron, beta, alpha  >>  Liều kế cá nhân điện tử Model 23-1 mSv Electronic Personal Dosimeter

Thiết bị đo phóng xạ, đo tia X, gamma, neutron, beta, alpha

Mô tả ngắn:The Model 23-1 mSv Electronic Personal Dosimeter is a compact and lightweight (55.9 g / 2 oz) pen-type personal dosimeter. It is ideal for the measurement and general monitoring of gamma and X-ray radiation in medical and laboratory environments, as well as any controlled or restricted area where personal radiation monitoring is required or desired. Model 23-1 mSv Electronic Personal Dosimeter là loại máy đo liều cá nhân loại nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ (55,9 g / 2 oz). Nó là lý tưởng cho việc đo lường và giám sát chung của bức xạ gamma và tia X trong môi trường y tế và phòng thí nghiệm, cũng như bất kỳ khu vực được kiểm soát hoặc giới hạn nào mà theo dõi bức xạ cá nhân được yêu cầu hoặc mong muốn.

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  Thích hợp cho phòng xquang, ct....

Description

The unit is sensitive to a wide range of energies from 35 keV to 3 MeV. Dose, Dose Equivalent Rate, and alarm values are easily seen on the four-digit LCD screen. An audible alarm is activated if the dose or dose rate exceeds the preset value of the dosimeter. The alarm set points are adjustable from the face of the EPD unit. Warning: this dosimeter may not measure pulsed radiation accurately. For users with multiple EPD units the optional Model 23-1 mrem Reader/Software Kit can be used to quickly take data directly from the dosimeter via infrared communication to the user’s PC. The software also allows the user to set or change alarm set points quickly.

Specifications

INDICATED USE: dosimetry monitoring of personnel

DOSE AND DOSE RATE MEASUREMENT DISPLAY RANGE: 0.001 mSv to 999.9 mSv (0.1 mrem to 99.99 rem) 0.001 mSv/h to 999.9 mSv/h (0.1 mrem/hr to 99.99 rem/hr) Accumulated dose data is automatically deleted when Model 23 EPD is switched ‘On’.

DETECTOR: silicon semiconductor

RADIATION DETECTED: gamma and X-ray (35 keV to 3 MeV) DISPLAY: 4-digit liquid crystal display, with dose rate, low battery, overflow A

CCURACY/LINEARITY: +/- 10% from 0.01 to 999.9 mSv; 1.0 mrem to 99.99 rem (137Cs)

ALARM OUTPUT: low, medium, high user-settable volume, and

OFF ALARM VOLUME: approximately 60 dB

SENSITIVITY: approximately 2 cpm/?Sv/h (20 cpm/mR/hr) (137Cs gamma) DATA LOGGING: 600 records (optional IR reader required for data transmission to PC)

ENVIRONMENT: -10 to 40 °C (14 to 104 °F); ? 90% relative humidity (non-condensing) POWER: one each coin-type lithium battery (CR2450) Part Number 21-8639

BATTERY LIFE: typically one month at eight hours per day in non-alarm status SIZE: 110 x 30 x 12 mm (4.3 x 1.8 x 0.5 in.) (H x W x D) without clip

WEIGHT: 55.9 g (2 oz.) Option: The IR Reader, shown above, allows the user to grab collected radiation dose information and send the data to a PC. Included software allows the data to be placed into a retrievable file. Simple display and alarm changes on the dosimeter are also enabled. Part Number 51-2959
 

 miêu tả Thiết bị nhạy cảm với một loạt các nguồn năng lượng từ 35 keV đến 3 MeV. Liều lượng, tỷ lệ tương đương liều lượng và giá trị cảnh báo có thể dễ dàng nhìn thấy trên màn hình LCD bốn chữ số. Một báo động âm thanh được kích hoạt nếu liều hoặc liều lượng vượt quá giá trị đặt trước của liều kế. Các điểm đặt báo thức có thể điều chỉnh được từ khuôn mặt của thiết bị EPD. Cảnh báo: liều kế này có thể không đo chính xác bức xạ xung. Đối với người dùng có nhiều thiết bị EPD, Bộ mô-đun Reader / Phần mềm Model 23-1 có thể được sử dụng để nhanh chóng lấy dữ liệu trực tiếp từ liều kế thông qua giao tiếp hồng ngoại tới PC của người dùng. Phần mềm này cũng cho phép người dùng thiết lập hoặc thay đổi điểm thiết lập báo động một cách nhanh chóng. Thông số kỹ thuật CÁCH SỬ DỤNG CHỈ ĐỊNH: giám sát liều lượng nhân sự DOSE VÀ DOSE RATE MEASUREMENT DISPLAY RANGE: 0,001 mSv đến 999,9 mSv (0,1 mrem đến 99,99 rem) 0,001 mSv / h đến 999,9 mSv / h (0,1 mrem / hr đến 99,99 rem / hr) Dữ liệu liều tích lũy sẽ tự động bị xóa khi Model 23 EPD được bật 'Bật'. DETECTOR: chất bán dẫn silic PHÁT HIỆN TUYỂN DỤNG: gamma và X-quang (35 keV đến 3 MeV) HIỂN THỊ: Màn hình tinh thể lỏng 4 chữ số, với tốc độ liều, pin yếu, tràn A CCURACY / LINEARITY: +/- 10% từ 0,01 đến 999,9 mSv; 1,0 mrem đến 99,99 rem (137Cs) ALARM OUTPUT: âm lượng thấp, trung bình, có thể đặt trước người dùng và OFF ALARM VOLUME: khoảng 60 dB SENSITIVITY: khoảng 2 cpm /? Sv / h (20 cpm / mR / giờ) (137Cs gamma) DATA LOGGING: 600 bản ghi (tùy chọn đầu đọc IR cần thiết để truyền dữ liệu vào PC) MÔI TRƯỜNG: -10 đến 40 ° C (14 đến 104 ° F); ? 90% độ ẩm tương đối (không ngưng tụ) POWER: mỗi một pin lithium loại đồng xu (CR2450) Một phần số 21-8639 Tuổi thọ pin: thường là một tháng tại tám giờ mỗi ngày ở trạng thái không báo động SIZE: 110 x 30 x 12 mm (4,3 x 1,8 x 0,5 in.) (H x W x D) mà không cần clip TRỌNG LƯỢNG: 55,9 g (2 oz.) Tùy chọn: Đầu đọc IR, hiển thị ở trên, cho phép người dùng lấy thông tin liều bức xạ thu thập được và gửi dữ liệu đến PC. Phần mềm đi kèm cho phép dữ liệu được đặt vào một tập tin có thể phục hồi được. Các thay đổi hiển thị và báo động đơn giản trên đồng hồ đo cũng được bật. Một phần số 51-2959

blogger LinkedIn Twitter Facebook