midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com; tuvanantoanbucxa.com.

Dịch vụ - Sản phẩm  >>   >>  Mua bán, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn máy XRF

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

---------------
Hãng Skyray:
tên máy: EDXRF Spectrometer
Model: EDX3200H
---------------
Hãng Skyray:
tên máy: EDXRF Spectrometer
Model: EDX2800B
---------------
Hãng Skyray:
tên máy: EDXRF Spectrometer
Model: EDX1800B
---------------
Hãng Unique:
tên máy: Spectrumanalyzer
Model: UX-350
---------------
Hãng Unique:
tên máy: Spectrometer
Model: UX-330S
---------------
Hãng Unique:
tên máy: Spectrumanalyzer
Model: UX-220
---------------
Hãng Shimadzu
Tên máy EDX-LE
Model EDX-LE
---------------
Hãng Shimadzu
Tên máy EDX 
Model EDX-7000
---------------
Hãng Shimadzu
Tên máy: Ray
Model EDX-720
---------------
Hãng Shimadzu
Tên máy EDX-LE
Model EDX-LE
---------------
Hãng Shimadzu
Tên máy EDX 
Model EDX-7000
---------------
Hãng Shimadzu
Tên máy: Ray
Model EDX-720
---------------
Hãng Shimadzu
Tên máy EDX-LE
Model EDX-LE
---------------
Hãng Shimadzu
Tên máy EDX 
Model EDX-7000
---------------
Hãng Shimadzu
Tên máy: Ray
Model EDX-720
---------------
Hãng Hitachi
Tên máy: X-Ray Fluorescenen Analyzer
Model EA 1000 A III
---------------
Hãng Hitachi
Tên máy: GC-MS
Model: HMA1000
---------------
Hãng Hitachi
Tên máy: EDXRF Spectrometer
Model: EDX 8800H
---------------
Hãng 3V
Tên máy: EDXRF Spectrometer
Model: EDX 8300H
---------------
Hãng 3V
Tên máy: 3V Xray
Model: EDX P3000
 
Màng Film
mẫu chuẩn 
Ống X-Ray
Cốc Đựng
Mẫu chuẩn đo Mạ
Mẫu chuẩn $c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

blogger LinkedIn Twitter Facebook