midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com; tuvanantoanbucxa.com.

Dịch vụ - Sản phẩm  >>   >>  Hệ thống nam châm gom và phát hiện phóng xạ trong phế liệu CRICKET

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  CRICKET Magnet System

 

Find radioactive sources that other radiation detection systems miss! CRICKET is the world’s leading, most rugged, highly sensitive radiation detection magnet mounted system on the market!


p4060212

Proven, tested, innovative leading edge technology

 • Unparalleled durability
 • User friendly, easy to operate
 • Easy to install and maintenance friendly
 • Supervisory software capable

 

Fit to any magnet, in any application!

The CRICKET radiation detection system is designed specifically to meet the needs of the scrap, steel, and waste industries. The CRICKET’s revolutionary, yet simple design provides an optimum level of detection capability for low intensity radioactive sources, on a continuous basis, in applications where radiation detection systems never existed before.

 

The level of detection capability will far exceed any conventional radiation detection system, including detection systems that are mounted on the boom of a crane,regardless of detector size.

 

 

pdf

magnetgreen

 

click for product data sheet PDF

 

 

 

Get closer, scan longer, with more accuracy

Mounting the CRICKET in a magnet application allows direct exposure to all the material being handled. There are two different opportunities to analyze all the scrap material during the handling process:

 

Firstly, the CRICKET system can scan on a manual basis; material may be scanned on the surface before the load is even picked up.

 

Secondly, once the magnet is energized the load is scanned while in the magnet, allowing for the highest level of sensitivity.

Hệ thống nam châm CRICKET   Tìm các nguồn phóng xạ mà các hệ thống phát hiện bức xạ khác bỏ lỡ! CRICKET là hệ thống nam châm phát hiện bức xạ hàng đầu, chắc chắn và nhạy cảm nhất trên thế giới!  p4060212 Công nghệ tiên tiến hàng đầu đã được kiểm chứng, thử nghiệm, sáng tạo Độ bền vượt trội Thân thiện với người dùng, dễ vận hành Dễ lắp đặt và bảo trì thân thiện Phần mềm giám sát có khả năng   Phù hợp với bất kỳ nam châm, trong bất kỳ ứng dụng! Hệ thống phát hiện bức xạ CRICKET được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp phế liệu, thép và chất thải. Thiết kế mang tính cách mạng, đơn giản của CRICKET cung cấp khả năng phát hiện tối ưu cho các nguồn phóng xạ cường độ thấp, liên tục, trong các ứng dụng mà hệ thống phát hiện bức xạ không bao giờ tồn tại trước đó.   Mức độ phát hiện khả năng sẽ vượt xa bất kỳ hệ thống phát hiện bức xạ thông thường nào, bao gồm cả các hệ thống phát hiện được gắn trên cần cẩu, bất kể kích thước của máy dò.      pdf  magnetgreen   bấm vào bảng dữ liệu sản phẩm PDF       Đến gần hơn, quét lâu hơn, với độ chính xác cao hơn Gắn CRICKET vào một ứng dụng nam châm cho phép tiếp xúc trực tiếp với tất cả vật liệu đang được xử lý. Có hai cơ hội khác nhau để phân tích tất cả các vật liệu phế liệu trong quá trình xử lý:   Thứ nhất, hệ thống CRICKET có thể quét trên cơ sở thủ công; vật liệu có thể được quét trên bề mặt trước khi tải được thậm chí nhặt.   Thứ hai, một khi nam châm được nạp năng lượng thì tải được quét trong khi ở nam châm, cho phép mức độ nhạy cao nhất.


blogger LinkedIn Twitter Facebook