midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>   >>  Hệ thống Grapple CRICKET gắp phế liệu và phát hiện phóng xạ

Liên hệ: 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

CRICKET Grapple System

 

 

Find radioactive sources that other radiation detection systems miss! CRICKET is the world’s leading, most rugged, highest sensitive radiation detection grapple mounted system on the market!

 

cricketgrapple

  • Proven, tested, innovative leading edge technology
  • Unparallelled durability
  • User friendly, easy to operate
  • Easy to install and maintenance friendly
  • Supervisory software capable

 

Fit to any grapple, in any application

 

The CRICKET radiation detection system is designed specifically to meet the needs of the scrap, steel, and waste industries. The CRICKET’s revolutionary yet simple design provides an optimum level of detection capability for low intensity radioactive sources, on a continuous basis, in applications where radiation detection systems never existed before. The level of detection capability will far exceed any conventional radiation detection system, including detection systems that are mounted on the boom of a crane, regardless of detector size

 

pdf

 

click for product data sheet PDFgrapplegreen1

 

 

Get closer, scan longer, with more accuracy

 

There are three different opportunities to analyze all the scrap material during the handling process:

 

Firstly, because the CRICKET system scans on a continuous basis, material is scanned on the surface before the load is even picked up. Secondly, the load is scanned while in the grapple.
Finally, the material is scanned just as it is released.


Hệ thống Grapple CRICKET     Tìm các nguồn phóng xạ mà các hệ thống phát hiện bức xạ khác bỏ lỡ! CRICKET là hệ thống gắn kết phát hiện bức xạ nhạy cảm, nhạy cảm nhất, hàng đầu thế giới trên thị trường!   cricketgrapple Công nghệ tiên tiến hàng đầu đã được kiểm chứng, thử nghiệm, sáng tạo Độ bền chưa từng có Thân thiện với người dùng, dễ vận hành Dễ lắp đặt và bảo trì thân thiện Phần mềm giám sát có khả năng   Phù hợp với bất kỳ vật lộn nào, trong bất kỳ ứng dụng nào Hệ thống phát hiện bức xạ CRICKET được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp phế liệu, thép và chất thải. Thiết kế mang tính cách mạng nhưng đơn giản của CRICKET cung cấp khả năng phát hiện tối ưu cho các nguồn phóng xạ cường độ thấp, liên tục, trong các ứng dụng mà hệ thống phát hiện bức xạ không bao giờ tồn tại trước đó. Mức độ phát hiện khả năng sẽ vượt xa bất kỳ hệ thống phát hiện bức xạ thông thường nào, bao gồm cả các hệ thống phát hiện được gắn trên cần cẩu, bất kể kích thước máy dò   pdf   bấm vào bảng dữ liệu sản phẩm PDFgrapplegreen1     Đến gần hơn, quét lâu hơn, với độ chính xác cao hơn   Có ba cơ hội khác nhau để phân tích tất cả các vật liệu phế liệu trong quá trình xử lý:   Thứ nhất, bởi vì hệ thống CRICKET quét liên tục, vật liệu được quét trên bề mặt trước khi tải được thậm chí nhặt lên. Thứ hai, tải được quét trong khi ở vật lộn. Cuối cùng, tài liệu được quét chỉ khi nó được phát hành.
 
 
 

blogger LinkedIn Twitter Facebook