midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Cung cấp các sản phẩm của hãng Tracerco  >>  Máy đo phóng xạ gamma Tracerco™ Mud Monitor

Cung cấp các sản phẩm của hãng Tracerco

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  Tracerco offer a wide range of radiation monitors, including the Tracerco™ Mud Monitor.

Confirm radioactive source integrity during LWD using the TRACERCO™ Mud Monitor. Do not risk radiation exposure. Use the TRACERCO™ Mud Monitor to protect your crew!

Mud Monitor

During drilling operations a radioactive source is often used to log reservoir properties. Incidents have occurred where the radioactive source has been damaged by the drill bit resulting in contamination of the drilling mud and the mud tank leading to potential radiation exposure of workers. Previously, drilling specialists have been unaware of this occurrence! To ensure protection of crew and equipment when using a radioactive source Tracerco has developed the TRACERCO™ Mud Monitor. At present this is used by all major drilling companies to ensure safe working conditions are maintained. The TRACERCO™ Mud Monitor is intrinsically safe (has been tested and certified for use in potentially explosive atmospheres, zones 0, 1 and 2). The instrument is easily clamped to the outside of the mud circulation system via the powerful magnet provided. A sensitive detector links with the directional drilling control system. The instrument continuously monitors background radiation levels. If an increase in radiation is detected the system gives a clear signal to the crew of downhole radioactive source leakage.

Mud monitor
  • Provides an analogue output proportional to radiation intensity.
  • Continuously monitors detector condition and provides an alarm on detector failure.
  • Unaffected by hostile processes.
  • Easy to install.
  • Very reliable.
  • Fast response.
  • Radiation monitoring via a stand alone alarm unit, or integrated into your DCS or SCADA system.

Tracerco cung cấp nhiều loại màn hình bức xạ, bao gồm cả Tracerco ™ Mud Monitor.  Xác nhận toàn vẹn nguồn phóng xạ trong suốt LWD bằng cách sử dụng bộ giám sát TRACERCO ™ Mud Monitor. Không nguy cơ tiếp xúc với phóng xạ. Sử dụng TRACERCO ™ Mud Monitor để bảo vệ thuyền viên của bạn!  Mud Monitor Trong quá trình khoan, nguồn phóng xạ thường được sử dụng để ghi lại các đặc tính của hồ chứa. Sự cố xảy ra khi nguồn phóng xạ bị hư hại do sâu khoan dẫn đến ô nhiễm bùn khoan và bể bùn dẫn đến khả năng tiếp xúc với bức xạ của người lao động. Trước đây, các chuyên gia khoan đã không nhận thức được sự xuất hiện này! Để đảm bảo bảo vệ thuyền viên và thiết bị khi sử dụng nguồn phóng xạ Tracerco đã phát triển thiết bị giám sát TRACERCO ™ Mud Monitor. Hiện nay nó được sử dụng bởi tất cả các công ty khoan chính để đảm bảo điều kiện làm việc an toàn được duy trì. Màn hình màng TRACERCO ™ tự an toàn (đã được thử nghiệm và chứng nhận sử dụng trong bầu khí quyển có khả năng gây nổ, vùng 0, 1 và 2). Thiết bị này dễ dàng được kẹp bên ngoài hệ thống bùn bùn thông qua nam châm mạnh được cung cấp. Một máy dò nhạy cảm liên kết với hệ thống điều khiển khoan định hướng. Dụng cụ liên tục giám sát mức độ bức xạ nền. Nếu phát hiện thấy sự gia tăng bức xạ, hệ thống sẽ đưa ra một tín hiệu rõ ràng cho phi hành đoàn của sự rò rỉ nguồn phóng xạ tràn xuống.  Màn hình bùn Cung cấp một đầu ra tương tự tỷ lệ với cường độ bức xạ. Liên tục giám sát tình trạng của máy dò và báo động về sự thất bại của máy dò. Không bị ảnh hưởng bởi các quy trình thù địch. Dễ dàng để cài đặt. Rất đáng tin cậy. Phản ứng nhanh. Giám sát bức xạ thông qua một đơn vị báo động độc lập, hoặc tích hợp vào hệ thống DCS hoặc SCADA của bạn.

blogger LinkedIn Twitter Facebook