midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com; tuvanantoanbucxa.com.

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Thiết bị đo phóng xạ, đo tia X, gamma, neutron, beta, alpha  >>  Hệ thống phân tích phóng xạ trong không khí CAM-33 Series AIR & STACK MONITORS

Thiết bị đo phóng xạ, đo tia X, gamma, neutron, beta, alpha

Mô tả ngắn:FEATURES: THREE to SIX CHANNEL SIMULTANEOUS MEASUREMENT OF: BETA-GAMMA PARTICULATE IODINE NOBLE GAS ALPHA PARTICULATE TRITIUM CARBON-14 DETECTORS MORE SENSITIVE BY FACTORS OF 5-500 THAN REQUIRED BY NRC BUILT-IN 4 GB COMPUTER 17” COLOR MONITOR HIGH CAPACITY OIL-LESS AIR PUMP REAL-TIME FLOW MEASUREMENT DATA ANALYSIS, ARCHIVE RUGGED, CASTER MOUNTED, SELF-CONTAINED CABINET IP33

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM:

BA để SIX CHANNEL SIMULTANEOUS MEASUREMENT: BETA-GAMMA PARTICULATE IODINE KHÍ HIẾM ALPHA PARTICULATE TRITIUM CARBON-14 KIỂM TRA NHIỀU CẢM ƠN B FNG CÁC YẾU TỐ CỦA 5-500 NGƯỜI ĐƯỢC BẮT BUỘC BỞI NRC BUILT-IN 4 GB MÁY TÍNH Màn hình màu 17 ” MÁY BƠM KHÔNG KHÍ NĂNG LƯỢNG CAO BIỆN PHÁP FLOW THỜI GIAN THỰC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU, LƯU TRỮ TỦ CỨNG, TỦ MÁT, TỦ CHAI IP33 

Description

The CAM-33 Series are three to six channel air monitors for simultaneous measuring of Gross Beta / Gamma
Particulates, and Noble gaseous radioactivity, and Iodine. The CAM-33-4 includes Alpha Particulates.
The CAM-33-6 has six channels for also measuring Alpha Particulates, Tritium, & Carbon-14.
These are continuous duty, high capacity, rugged skid or caster mounted systems. Electronics consists of
Computer with 17” COLOR LCD Monitor.

Electronics are plug-in modules allowing change or addition of function as needed and allowing rapid repair by
substitution of modules in the field. Shields are void free lead encased in welded steel and with stainless steel liners for long, useful life and easydecontamination.

Filters are easily changed via quick disconnect, o-ring sealed filter holder. Shield can be opened for filter
change or cleaning with minimum effort. All shield connections and openings are sealed against air leaks. The
air moving system is based on a high capacity oil less air pump capable of delivering 120 lpm (4cfm) free air
and including Real time flow rate measurement and data analysis.
 

 miêu tả Dòng CAM-33 là ba đến sáu kênh giám sát không khí để đo đồng thời Gross Beta / Gamma Particulates, và phóng xạ khí Noble, và Iốt. CAM-33-4 bao gồm Alpha Particulates. CAM-33-6 có sáu kênh để đo Alpha Particulates, Tritium, & Carbon-14. Đây là những nhiệm vụ liên tục, có công suất cao, hệ thống trượt gồ ghề hoặc caster. Điện tử bao gồm Máy tính có màn hình LCD COLOR 17 ”.  Điện tử là các mô-đun trình cắm thêm cho phép thay đổi hoặc bổ sung chức năng khi cần và cho phép sửa chữa nhanh chóng bằng thay thế các mô-đun trong trường. Các tấm chắn không có chì tự do được bọc trong thép hàn và có các lớp lót bằng thép không gỉ để có tuổi thọ hữu ích và dễ dàng khử trùng.  Bộ lọc có thể dễ dàng thay đổi thông qua bộ ngắt kết nối nhanh, bộ phận giữ bộ lọc kín vòng o. Có thể mở khiên cho bộ lọc thay đổi hoặc làm sạch với nỗ lực tối thiểu. Tất cả các kết nối lá chắn và lỗ được niêm phong chống rò rỉ không khí. Các Hệ thống chuyển động không khí được dựa trên công suất bơm dầu ít công suất cao có khả năng cung cấp không khí tự do 120 lpm (4cfm) và bao gồm đo tốc độ dòng chảy thời gian thực và phân tích dữ liệu.

blogger LinkedIn Twitter Facebook