midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Cung cấp các sản phẩm của hãng Tracerco  >>  Máy đo phóng xạ alpha beta gamma T401 Contamination Monitors

Cung cấp các sản phẩm của hãng Tracerco

Liên hệ: 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  TRACERCO™ T401 Contamination Monitors, suitable for those working in Oil & Gas, Medical and Life Sciences, Nuclear, CBRNe & Emergency Services, NDT, Manufacturing & Industrial and Environmental and Waste Management industries, are non-intrinsically safe contamination instruments, which stand out by combining high-level functionality with environmental tolerance to provide highly cost-effective technology where intrinsic safety is not a consideration.

T401

Part of our huge collection of radiation monitors, our T401 Contamination Monitors are particularly suited to the detection of radioactive contamination which can arise in a variety of industries where man-made or naturally occurring isotopes are processed. This includes in the nuclear power, land remediation, research and development and medicine fields.

T401

All of our TRACERCO™ T401 Contamination Monitors have been designed to meet the challenge of combining operational reliability with excellent sensitivity. There also offer a number of additional key features, such as a direct surface ability mode and peak reading to simply make life easier for the worker.

Key TRACERCO™ T401 Contamination Monitor Features Include:-

 • Excellent sensitivity for the detection of alpha / beta radiation
 • Dual bar graph meter display: 0-1000cps.
 • Digital numeric display provides automatic direct translation to Bq/cm2 for 14+ pre programmed nuclides (natural and man-made).
 • Detachable radiation probe with up to 1.5 metres of extendable cable.
 • Optional extension arm attachment for surveying contaminated pipework, drains, laboratory floors etc.
 • Probe stepwise rotatable through 90° for internal surface measurements.
 • Backlight facility.
 • Audible response with adjustable alarm thresholds.
 • Ruggedised nylon 6/6 construction and modular integrated electronics provide an all-weather instrument with minimal servicing and maintenance costs.

The Tracerco™ T401 Contamination Monitor Accessories:

 • Robust weatherproof transit case
 • Extension arm kit
 •  Protective leather holder
 •  Sr90 test source
 •  Safety signs and labels
Máy đo phóng xạTRACERCO ™ T401, thích hợp cho những người làm việc trong ngành Dầu khí, Y khoa và Khoa học Đời sống, Hạt nhân, CBRNe & Dịch vụ Khẩn cấp, NDT, Sản xuất và Công nghiệp và Quản lý Môi trường và Quản lý Chất thải, là các thiết bị ô nhiễm an toàn không an toàn, nổi bật bằng cách kết hợp các chức năng cấp cao với khả năng chịu đựng môi trường để cung cấp công nghệ có hiệu quả về chi phí cao, nơi an toàn nội tại không phải là một sự xem xét. T401 T401 của chúng tôi đặc biệt phù hợp để phát hiện các chất ô nhiễm phóng xạ có thể phát sinh trong nhiều ngành công nghiệp nơi mà đồng vị của con người hoặc thiên nhiên xảy ra được xử lý. Điều này bao gồm trong lĩnh vực điện hạt nhân, cải tạo đất đai, nghiên cứu và phát triển và lĩnh vực y dược. T401 Tất cả các Máy đo phóng xạ TRACERCO ™ T401 của chúng tôi đã được thiết kế để đáp ứng những thách thức của việc kết hợp độ tin cậy hoạt động với độ nhạy tuyệt vời. Ngoài ra còn có một số tính năng chính bổ sung, chẳng hạn như chế độ khả năng trực tiếp và đọc đỉnh điểm để đơn giản làm cho cuộc sống dễ dàng hơn cho người lao động.
Các tính năng kiểm soát ô nhiễm TRACERCO ™ T401 bao gồm: - Độ nhạy tuyệt vời cho việc phát hiện bức xạ alpha / beta Màn hình hiển thị đồ thị thanh kép: 0-1000cps. Màn hình hiển thị số cho phép dịch trực tiếp tới Bq / cm2 cho 14 nuclid được lập trình trước (tự nhiên và do con người tạo ra). Đầu dò bức xạ có thể tháo rời với cáp mở rộng lên tới 1,5 mét. Phụ kiện mở rộng cánh tay mở rộng để khảo sát các đường ống bị ô nhiễm, cống rãnh, sàn phòng thí nghiệm vv Thử nghiệm từng bước xoay vòng 90 ° để đo bề mặt bên trong. Backlight cơ sở. Đáp ứng âm thanh với ngưỡng báo động có thể điều chỉnh. Các thiết bị điện tử tích hợp nylon 6,6 và thiết bị điện tử tích hợp được chế tạo chắc chắn cung cấp một dụng cụ thời tiết với chi phí bảo trì và bảo trì tối thiểu. Phụ kiện Máy đo phóng xạ Tracerco ™ T401:
Trường hợp vận chuyển mạnh mẽ chống thời tiết Bộ dụng cụ mở rộng  Chủ bảo vệ da  Nguồn thử nghiệm Sr90  Dấu hiệu và nhãn an toàn

blogger LinkedIn Twitter Facebook