midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com; tuvanantoanbucxa.com.

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Nhập khẩu nguồn phóng xạ  >>  Nhập khẩu nguồn chuẩn dạng đĩa dùng để chuẩn máy hoặc thí nghiệm

Nhập khẩu nguồn phóng xạ

Nhập khẩu nguồn chuẩn dạng đĩa dùng để chuẩn máy hoặc thí nghiệm

Nhóm dịch vụ đã thực hiện: [::]

Tag: ,

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

 

ISOTOPE ACTIVITY HALF-LIFE ENERGIES (KeV)
Barium133 1uCi 10.7 years Gamma: 81.0, 356.0
Cadmium109 1uCi 453 days Gamma: 88.0
Cesium137 1uCi 30.1 years Gamma: 32, 661.6
Beta: 511.6, 1173.2
Cesium137 5uCi 30.1 years Gamma: 32, 661.6
Beta: 511.6, 1173.2
Cesium137 10uCi 30.1 years Gamma: 32, 661.6
Beta: 511.6, 1173.2
Cobalt57 1uCi 270 days Gamma: 122.1
Cobalt60 1uCi 5.27 years Gamma: 1173.2, 1332.5
Europium152 1uCi 13.5 years Gamma: 121.8, 344.3, 1408.0
Manganese54 1uCi 312 days Gamma: 834.8
Sodium22 1uCi 2.6 years Gamma: 511.0, 1274.5
Strontium90 0.1uCi 28.5 years Beta: 546.0
Thallium204 1uCi 3.78 years Beta: 763.4
Polonium210 0.1uCi 138 days Alpha: 5304.5
Zinc65 1uCi 244 days Gamma: 511.0, 1115.5

Top
Histats.com © 2005-2019 - GDPR: tra