midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com; tuvanantoanbucxa.com.

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Mua bán, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn máy XRF  >>  Mua bán, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn máy XRF

Mua bán, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn máy XRF

Mua bán, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn máy XRF

Nhóm dịch vụ đã thực hiện: [::]

Tag: ,

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

 

---------------
Hãng Skyray:
tên máy: EDXRF Spectrometer
Model: EDX3200H
---------------
Hãng Skyray:
tên máy: EDXRF Spectrometer
Model: EDX2800B
---------------
Hãng Skyray:
tên máy: EDXRF Spectrometer
Model: EDX1800B
---------------
Hãng Unique:
tên máy: Spectrumanalyzer
Model: UX-350
---------------
Hãng Unique:
tên máy: Spectrometer
Model: UX-330S
---------------
Hãng Unique:
tên máy: Spectrumanalyzer
Model: UX-220
---------------
Hãng Shimadzu
Tên máy EDX-LE
Model EDX-LE
---------------
Hãng Shimadzu
Tên máy EDX 
Model EDX-7000
---------------
Hãng Shimadzu
Tên máy: Ray
Model EDX-720
---------------
Hãng Shimadzu
Tên máy EDX-LE
Model EDX-LE
---------------
Hãng Shimadzu
Tên máy EDX 
Model EDX-7000
---------------
Hãng Shimadzu
Tên máy: Ray
Model EDX-720
---------------
Hãng Shimadzu
Tên máy EDX-LE
Model EDX-LE
---------------
Hãng Shimadzu
Tên máy EDX 
Model EDX-7000
---------------
Hãng Shimadzu
Tên máy: Ray
Model EDX-720
---------------
Hãng Hitachi
Tên máy: X-Ray Fluorescenen Analyzer
Model EA 1000 A III
---------------
Hãng Hitachi
Tên máy: GC-MS
Model: HMA1000
---------------
Hãng Hitachi
Tên máy: EDXRF Spectrometer
Model: EDX 8800H
---------------
Hãng 3V
Tên máy: EDXRF Spectrometer
Model: EDX 8300H
---------------
Hãng 3V
Tên máy: 3V Xray
Model: EDX P3000
 
Màng Film
mẫu chuẩn 
Ống X-Ray
Cốc Đựng
Mẫu chuẩn đo Mạ
Mẫu chuẩn $c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Top
Histats.com © 2005-2019 - GDPR: tra