midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com; tuvanantoanbucxa.com.

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Dịch vụ chụp và nội soi mối hàn nội soi hoặc chụp khuyết tật mối hàn khuyết tật san phẩm  >>  Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp không phá hủy (NDT) và thí nghiệm vật liệu

Dịch vụ chụp và nội soi mối hàn nội soi hoặc chụp khuyết tật mối hàn khuyết tật san phẩm

KIỂM TRA MỐI HÀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHÁ HỦY (NDT)

Nhóm dịch vụ đã thực hiện: [::]

Tag: ,

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

STT Nội dung công việc Đơn vị
1 Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ (RT) - phim 100x400/85x305 mm Phim
2 Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ (RT) - Phim 100x200mm/85x150 mm Phim
3 Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp thẩm thấu (PT)   Mét
4 Kiểm tra mối hàn bằng thẩm thấu (PT) - với đường ống <4''. Mối
5 Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp từ tính(MT)   Mét
6 Kiểm tra mối hàn bằng từ tính (MT) - với đường ống <4''. Mối
7 Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp siêu âm (UT)   Mét
8 Kiểm tra độ cứng điểm
9 Thử kéo mẫu các loại Mẫu
10 Thử uốn mẫu các loại Mẫu
11 Gia công mẫu thí nghiệm Mẫu
12 Phân tích thành phần hóa học Mẫu

Top
Histats.com © 2005-2019 - GDPR: tra