midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com; tuvanantoanbucxa.com.

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Radcomm systems  >>  Hệ thống phát hiện phóng xạ trong nhà máy luyện kim, tránh sự cố có rác, bụi phóng xạ

Radcomm systems

EAF Off-Gas/Dust Radiation Detection System


Nhóm dịch vụ đã thực hiện: [::]

Tag: ,

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

 

EAF Off-Gas/Dust Radiation Detection System

 

 

 

offgas
 

INTRODUCTION (Why radioactivity has become such a problem in the Metals Industry?):

 

To date there have been 65 reported incidents of SEALED radioactive sources being smelted in ferrous and non-ferrous operations. Smelting a sealed source in a furnace causes serious plant contamination and costs millions of dollars in plant decontamination costs. Surprisingly, in at least 20 of these incidents, the companies were monitoring their incoming scrap shipments with sensitive radiation detection systems at the time of the accident. In two of these cases, the companies had multiple incidents within months of each other. The worst reported incident so far in this decade occurred in Spain. A steel plant melted a source and hundreds of Kilometers away the radioactive dust particles being carried in the wind set off alarms in Switzerland.  he plant had radiation detection systems monitoring their incoming scrap at the time.

 

There are a number of reasons for the sealed source to have been missed by the detectors.

 

For example:

 

a)  The shielding of the source housing could have been over-rated for the radioactive source capsules inside, thereby giving a very low to near zero radiation exposure level on the outside of the source housing making it virtually undetectable.

 

b)  The vehicle carrying the sealed radioactive source may have passed between the detector panels at a high rate of speed not allowing enough measuring time for the system to detect the increased radiation level on the outside of the vehicle.

 

c)   The system was not operating when the sealed radioactive source passed between the detector panels.

 

d)  The detection system was not sensitive enough to measure the low radiation exposure levels produced by a sealed radioactive source.

 

e)  The detection systems scintillation material did not have adequate surface area coverage for the size of vehicles entering the plant.

 

f)    The scrap material was not passed through the radiation detection system.

 

g)    There may have been sabotage.


 

Rad/Comm has addressed this problem and has taken a different approach to monitoring the Off Gas/Dust Collection system for radioactivity.  With our detection system design the customer can configure the system to suit the requirement of the application.

 

For example, with the OffGas detection system we utilize multiple detection units situated at strategic points on the Off-Gas/Dust Collection system. Each detector assembly includes state-of-the-art scintillation material and electronic hardware that allows maximum detection capability to be achieved for low level radiation emissions in a Dynamic and Static mode. The assemblies will be connected to a central detector controller via low voltage signal cable where all signals are processed at an extremely high sampling rate allowing detailed statistical analyses to be performed on each detector signal. From the data analyses, the “Lowest-Achievable-Alarm-Level” (LAAL) is set on an automatic continuous basis. The Detector Controller can simultaneously monitor up to 4 detector assemblies from a distance of up to 300 meters away. The detector controller will be coupled to a Central Control Console (mounted in an occupied area) via low voltage signal cable or by wireless communication (optional). The Central Controller will include an illuminated display readout, keypad, alarm indicator, alarm reset and PLC I/O port. The Control Console will provide the user with measured radiation levels for each detector, alarm information, power interruption data, system maintenance messages and date/time. The Console will also allow the adjustment of alarm threshold levels, printout of alarm and power interruption data and various other system configuration functions. There is an option to connect the plants PLC system for the downloading of alarm locations.  

 

The system user will have full and complete control over the systems operating condition. Because of the critical function of the Off-Gas/Dust Collection system radiation detection system, it is extremely important that the more information that can be provided to the User the better. The detectors signal discriminator settings and signal process algorithms cannot be adjusted but there will be full adjustment capability of the Controllers permutations and combinations alarm algorithms. In addition, the resultants (alarms) of the User set permutations and combinations analyses will be made available via the PLC I/O port. This information together with selected variables from the Off-Gas/Dust Collection system, such as, flow rates and mechanical valve I/O signals, the Rad/Comm PLC flow chart alarm algorithm can be customized for each plant application.

 

Utilizing this method of monitoring a Plants Off-Gas/Dust Collection system for High and Low level radiation emissions will provide the necessary information for plant personnel to make a fast decision as to the corrective measure that will need to be taken in the event radiation has been detected. It will help minimize the spread of radioactive material and provide early warning to personnel to avoid being unnecessarily exposed to the radioactive dust particles.Hệ thống phát hiện bức xạ bụi / khí thải EAF       offgas   GIỚI THIỆU (Tại sao phóng xạ đã trở thành một vấn đề như vậy trong ngành công nghiệp kim loại?):   Cho đến nay đã có 65 sự cố được báo cáo về các nguồn phóng xạ SEALED được nấu chảy trong các hoạt động sắt và kim loại màu. Việc nấu chảy một nguồn kín trong lò sẽ gây ô nhiễm thực vật nghiêm trọng và tốn hàng triệu đô la chi phí khử nhiễm thực vật. Đáng ngạc nhiên, trong ít nhất 20 sự cố này, các công ty đã theo dõi các lô hàng phế liệu đến của họ với các hệ thống phát hiện bức xạ nhạy cảm vào thời điểm xảy ra tai nạn. Trong hai trường hợp này, các công ty có nhiều sự cố trong vòng vài tháng. Sự cố tồi tệ nhất được báo cáo trong thập kỷ này xảy ra ở Tây Ban Nha. Một nhà máy thép đã làm tan chảy một nguồn và cách xa hàng trăm cây số đi các hạt bụi phóng xạ được mang trong gió đặt báo động ở Thụy Sĩ. anh ta đã có hệ thống phát hiện bức xạ theo dõi phế liệu của họ vào thời điểm đó.   Có một số lý do cho nguồn kín đã bị các thiết bị dò tìm bỏ qua.   Ví dụ:   a) Việc che chắn vỏ bọc nguồn có thể đã được đánh giá quá mức đối với các viên nang phóng xạ nguồn bên trong, do đó tạo ra mức phơi nhiễm bức xạ rất thấp đến gần bên ngoài của nguồn làm cho nó hầu như không thể phát hiện được.   b) Xe chở nguồn phóng xạ kín có thể đi qua giữa các bảng dò với tốc độ cao không cho phép đủ thời gian đo để hệ thống phát hiện mức bức xạ gia tăng ở bên ngoài xe.   c) Hệ thống không hoạt động khi nguồn phóng xạ kín được truyền giữa các bảng dò.   d) Hệ thống phát hiện không đủ nhạy để đo mức phơi nhiễm bức xạ thấp do nguồn phóng xạ kín.   e) Các vật liệu phát quang của hệ thống phát hiện không có đủ diện tích bề mặt cho kích thước của xe vào nhà máy.   f) Vật liệu phế liệu không được truyền qua hệ thống phát hiện bức xạ.   g) Có thể đã phá hoại.   Rad / Comm đã giải quyết vấn đề này và đã thực hiện một cách tiếp cận khác để theo dõi hệ thống Off Gas / Dust Collection đối với phóng xạ. Với thiết kế hệ thống phát hiện của chúng tôi, khách hàng có thể cấu hình hệ thống cho phù hợp với yêu cầu của ứng dụng.

 
 
 

Top
Histats.com © 2005-2019 - GDPR: tra