midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Thiết bị phục vụ diễn tập và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố phóng xạ  >>  CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ ỨNG PHÓ SỰ CỐ PHÓNG XẠ TẠI HIỆN TRƯỜNG

Thiết bị phục vụ diễn tập và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố phóng xạ

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  Liều kế cá nhân điện tử

Model:PED blue
Hãng sx: Tracerco-UK
Hiển thị liều bức xạ theo thời
gian
Kiểm soát liều bức xạ của
nhân viên ứng phó sự cố
--------------------
2 Máy đo bức xạ gamma
xách tay
Model:T402 dose rate
Monitor
Hãng sx: Tracerco-UK
Độ nhạy 0,001 μSv/h (khoảng
đo 0,1 – 1 Sv/h) đo liều bức
xạ của nguồn gamma
--------------------
3 Máy đo bức xạ nơtron xách
tay
Model: AT1117M, Hãng
sx: Atomtex-Belarus
 
Độ nhạy 0,1 μSv/h (khoảng
đo 0,1 – 1 Sv/h) đo liều bức
xạ của nguồn nơtron
--------------------
4 Máy nhận diện nguồn
phóng xạ và đo liều
 
Model:NORM Monitor-
IS
 
Hãng sx: Tracerco-UK
 
Nhận diện được nguồn phóng
xạ (alpha, beta, gamma)
--------------------
5 Thiết bị kiểm soát nhiễm
bẩn phóng xạ anpha, beta
Model:NORM Radiation
Contaimination Monitor
Hãng sx: Tracerco-UK
 
Thiết bị kiểm soát nhiễm bẩn
bề mặt
6 Liều kế cá nhân TLD
7 Quần áo, ủng, mặt nạ bảo hộ
8 Tay gắp nguồn phóng xạ
9 Bình chì
10 Biển cảnh báo, dây căng, bạt,
trụ sắt
11 Bông, cồn, nịt, nilon (cả nilong
buộc đầu dò), găng tay cao su,
khẩu trang
12 Bộ đàm và loa cầm tay
13 Thước laser

blogger LinkedIn Twitter Facebook