midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Cung cấp các sản phẩm của hãng Tracerco  >>  Liều kế điện tử The Intrinsically Safe Tracerco™ Personal Electronic Dosimeter (PED) PED-IS

Cung cấp các sản phẩm của hãng Tracerco

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  The Tracerco™ PED-IS, suitable for those working in Oil & Gas, Medical and Life Sciences, Nuclear, CBRNe & Emergency Services, NDT, Manufacturing & Industrial and Environmental and Waste Management industries, is attractive to workers who are not specially trained to measure radiation exposure, and it's safe to use to measure nuclear radiation exposure in potentially explosive environments, (Intrinsically Safe).

Everything on the dosimeter has been designed with the user in mind; the display features radiation graph measurements and a simple diagram of a man who fills with colour depending on the dose of radiation received.

DoseVision™, the software interface for the radiation dosimeter has specifically been developed to be intuitive to use, and the dosimeter comes with a quick start guide which has been edited by the plain English campaign to make it easy to understand.

The benefits of using our radiation dosimeter are:

 • As the dosimeter is intrinsically safe there is no need for a hot work permit.*
 • The dosimeter has one of the largest memories on the market, which means it reduces the risk of radiation exposure data being overwritten when the memory is full.
 • The dosimeter is easy to read with a large Amoled display screen.
 • Icons and one touch operation of the dosimeter means its simple to use and there is no need to continually look at the user manual.
 • The dosimeter is very flexible as you can chose from 3 radiation measurement modes and four different radiation alarm settings.
 • You can use the dosimeter for measuring radiation exposure in all weathers.
 • You can wear the dosimeter several ways as the screen can be flipped.

* please refer to specification table below

There are some radiation dosimeter accessories available with the monitor including:

 

Tracerco™ PED-IS
Tracerco ™ PED-IS thích hợp cho những người làm việc trong ngành Dầu khí, Y khoa và Khoa học Đời sống, Hạt nhân, CBRNe & Dịch vụ Khẩn cấp, NDT, Sản xuất và Công nghiệp và Quản lý Môi trường và Quản lý Chất thải, hấp dẫn đối với những người không được đào tạo chuyên biệt đo lường sự tiếp xúc với bức xạ, và nó an toàn để sử dụng để đo bức xạ hạt nhân trong môi trường có tiềm năng bùng nổ, (Intrinsically Safe). Tất cả mọi thứ trên máy đo liều lượng đã được thiết kế với người sử dụng trong tâm trí; màn hình hiển thị các phép đo đồ thị bức xạ và một sơ đồ đơn giản của một người đàn ông điền vào màu sắc tùy thuộc vào liều bức xạ nhận được. DoseVision ™, giao diện phần mềm cho máy đo liều phóng xạ đã được phát triển để trực quan sử dụng, và liều kế có hướng dẫn bắt đầu nhanh chóng đã được chỉnh sửa bằng chiến dịch tiếng Anh giản dị để làm cho nó dễ hiểu.  Lợi ích của việc sử dụng liều kế phóng xạ của chúng tôi là: Do liều kế là an toàn thực nhất, không cần giấy phép làm việc nóng. * Máy đo liều kế có một trong những ký ức lớn nhất trên thị trường, có nghĩa là nó làm giảm nguy cơ dữ liệu tiếp xúc với bức xạ đang bị ghi đè khi bộ nhớ đầy. Máy đo liều kế dễ đọc với màn hình hiển thị Amoled lớn. Các biểu tượng và hoạt động một lần chạm của máy đo liều kế có nghĩa là nó đơn giản để sử dụng và không cần phải liên tục nhìn vào hướng dẫn sử dụng. Máy đo liều rất linh hoạt vì bạn có thể lựa chọn từ 3 chế độ đo phóng xạ và bốn cài đặt cảnh báo phóng xạ khác nhau. Bạn có thể sử dụng liều kế để đo độ phơi nhiễm bức xạ trong mọi thời tiết. Bạn có thể đeo liều kế một vài cách khi màn hình có thể được lật. * vui lòng tham khảo bảng đặc tả dưới đây Có một số phụ kiện phóng xạ có sẵn với màn hình bao gồm: Bến di động để tính và chuyển dữ liệu Trong bộ sạc xe hơi Đế để bàn để tính và chuyển dữ liệu Một túi xách tay để mang Tracerco ™ PED-IS của bạn và bảo vệ nó khỏi những vết trầy xước Một dây buộc dùng Tracerco ™ PED-IS Một trường hợp vận chuyển khó khăn để vận chuyển Tracerco ™ PED-IS của bạn Tracerco ™ PED-IS
 

blogger LinkedIn Twitter Facebook