midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Cung cấp các sản phẩm của hãng Tracerco  >>  Liều kế điện tử Personal Electronic Dosimeter (PED Blue) Request more informationDoseVision™ Software

Cung cấp các sản phẩm của hãng Tracerco

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  The PED-Blue, suitable for those working in Oil & Gas, Medical and Life Sciences, Nuclear, CBRNe & Emergency Services, NDT, Manufacturing & Industrial and Environmental and Waste Management industries, is a high quality Personal Dosimeter, featuring the same design and features as the Tracerco PED-IS, in a lighter weight, non-IS model. The charging dock is no longer required and the device can be charged with a direct micro USB connection, giving greater flexibility. The PED Blue can also be configured to use either 2 or 4 dose alarm levels. This is customisable through DoseVision™ software.

 

Tracerco™ PED Blue


The benefits of the PED-Blue are:
 • Robust and easy to use
 • Direct Micro USB connection for greater flexibility
 • Large, clear, easy to read display
 • Lighter weight - suited to more applications
 • DoseVision™ software - ease of use and functionality, IP67 rated
 • Simple one button operation
The PED Blue is suitable for: 

 • Emergency Services & First responders (CBRNe)
 • Medical & Life Sciences
 • Nuclear
 • NDT
 • Industrial
 • Oil and Gas safe zones
PED-Blue, phù hợp với những người làm việc trong ngành Dầu khí, Y khoa và Khoa học Đời sống, Hạt nhân, CBRNe & Dịch vụ Khẩn cấp, NDT, Sản xuất và Công nghiệp và Quản lý Môi trường và Quản lý Chất thải, là một máy đo tỷ trọng cá nhân chất lượng cao, có cùng thiết kế và như là Tracerco PED-IS, trong một trọng lượng nhẹ hơn, không có mô hình IS. Ổ cắm sạc không còn cần thiết nữa và thiết bị có thể được sạc bằng kết nối USB trực tiếp, cho phép linh hoạt hơn. PED Blue cũng có thể được cấu hình để sử dụng mức báo động liều 2 hoặc 4 lần. Đây là tùy chỉnh thông qua phần mềm DoseVision ™. Màu xanh Tracerco ™ PED  Lợi ích của PED-Blue là: Mạnh mẽ và dễ sử dụng Kết nối Micro USB trực tiếp cho tính linh hoạt cao hơn Màn hình lớn, rõ ràng, dễ đọc Trọng lượng nhẹ hơn - phù hợp với nhiều ứng dụng hơn Phần mềm DoseVision ™ - dễ dàng sử dụng và chức năng, đánh giá IP67 Thao tác một nút đơn giản PED Blue phù hợp cho: Dịch vụ Khẩn cấp và Người hồi phục đầu tiên (CBRNe) Khoa học y tế và đời sống Nguyên tử NDT Công nghiệp Vùng an toàn dầu khí

blogger LinkedIn Twitter Facebook