midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Cung cấp các sản phẩm của hãng Tracerco  >>  Liều kế điện tử Personal Electronic Dosimeter (PED+) Request more informationDoseVision™ Software

Cung cấp các sản phẩm của hãng Tracerco

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  The PED+, suitable for those working in Oil & Gas, Medical and Life Sciences, Nuclear, CBRNe & Emergency Services, NDT, Manufacturing & Industrial and Environmental and Waste Management industries, can be used as both a Personal Dosimeter and a handheld dose rate survey meter. The PED+ has a number of added features, such as Bluetooth, GPS and pop up message alarms. 

 

Tracerco PED+


Handheld mode
 • A new mode, selected through the menu that allows the device to be used as a handheld survey meter.
 • Shows readings in dose rate (Sv or rem) and displays a live trend graph to give a real-time visual depiction of measured activity.
 • Measurement is corrected for use off-body. The personal accumulated dose is therefore not recorded.
 • Dose rate data is logged during off body mode to allow data review using DoseVision
Pop-up Alert Messages
 • Pop-up message display on alarm threshold giving the worker clear instructions
 • Reduces training burden and the need to remember procedures
GPS Data Logging
 • The PED+ allows location data to be logged to the device alongside dose and dose rate data and can be viewed using DoseVision™.

 

Tracerco™ PED+

 

Bluetooth
 • Inbuilt Bluetooth module which is supported by an android mobile application - DoseVision™ Live.
 • Allows up to 7 PED+ devices to be monitored live, with an overview of each connected device shown.
The PED+ is suitable for:
 • NDT
 • Emergency Services & First Responders (CBRNe)
 • Border Controls
 • Medical & Life Sciences
 • NDT
 • Oil and Gas safe zones
 • Nuclear
 
PED +, phù hợp với những người làm việc trong ngành Dầu khí, Y khoa và Khoa học Đời sống, Hạt nhân, CBRNe & Dịch vụ Khẩn cấp, NDT, Sản xuất và Công nghiệp và Quản lý Môi trường và Quản lý Chất thải, có thể được sử dụng như là Máy Đo Đo Cá Nhân và khảo sát tỷ lệ cầm tay liều mét. PED + có một số tính năng bổ sung, chẳng hạn như Bluetooth, GPS và cảnh báo tin nhắn bật lên. Tracerco PED + Chế độ cầm tay Một chế độ mới, được lựa chọn thông qua menu cho phép thiết bị này được sử dụng như một đồng hồ đo kiểm cầm tay. Hiển thị các lần đọc ở tỷ lệ liều (Sv or rem) và hiển thị biểu đồ xu hướng sống để đưa ra mô tả trực quan thời gian thực về hoạt động được đo. Đo lường được chỉnh sửa để sử dụng ngoài cơ thể. Do đó, liều lượng cá nhân không được ghi nhận. Dữ liệu tốc độ liều được đăng nhập trong chế độ tắt máy để cho phép xem dữ liệu sử dụng DoseVision Tin nhắn cảnh báo Pop-up Hiển thị thông điệp pop-up trên ngưỡng báo động cho người lao động hướng dẫn rõ ràng Giảm gánh nặng đào tạo và cần nhớ thủ tục Ghi dữ liệu GPS PED + cho phép ghi dữ liệu vị trí vào thiết bị cùng với dữ liệu về liều lượng và tỷ lệ liều và có thể xem bằng cách sử dụng DoseVision ™. Tracerco ™ PED + Bluetooth Mô đun Bluetooth sẵn có được hỗ trợ bởi ứng dụng di động Android - DoseVision ™ Live. Cho phép giám sát trực tiếp lên đến 7 thiết bị PED +, với tổng quan về mỗi thiết bị kết nối được hiển thị. PED + thích hợp cho: NDT Các Dịch Vụ Khẩn Cấp và Các Người Trả Trước (CBRNe) Kiểm soát biên giới Khoa học y tế và đời sống NDT Vùng an toàn dầu khí Nguyên tử

blogger LinkedIn Twitter Facebook