midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com; tuvanantoanbucxa.com.Cung cấp áo chì, yếm chì, găng chì, kính chì, cổ chì, chì lá, biển cảnh báo

 • Cung cấp bảo hộ chống phóng xạ cho bệnh viện ung bướu

  Lượt xem: 97

  Cung cấp bảo hộ chống phóng xạ cho bệnh viện ung bướu"

  Cung cấp bảo hộ chống phóng xạ cho bệnh viện ung bướu"

  Chi tiết
 • Thiết bị vật tư bảo hộ chì sử dụng trong xạ trị

  Lượt xem: 119

  Thiết bị vật tư bảo hộ chì sử dụng trong xạ trị"

  Thiết bị vật tư bảo hộ chì sử dụng trong xạ trị"

  Chi tiết
 • Chì gạch, chì tấm, chì lá, dây chì, thỏi chì và dải chì, tấm cao su chì

  Lượt xem: 131

  Chì gạch, chì tấm, chì lá, dây chì, thỏi chì và dải chì, tấm cao su chì"

  Chì gạch, chì tấm, chì lá, dây chì, thỏi chì và dải chì, tấm cao su chì"

  Chi tiết
 • Cung cấp quần áo chì làm việc với máy X-Quang

  Lượt xem: 231

  Cung cấp quần áo chì làm việc với máy X-Quang"

  Cung cấp quần áo chì làm việc với máy X-Quang"

  Chi tiết
 • Một số mã HS code nhập khẩu quần áo chì chống phóng xạ

  Lượt xem: 215

  Một số mã HS code nhập khẩu quần áo chì chống phóng xạ"

  Một số mã HS code nhập khẩu quần áo chì chống phóng xạ"

  Chi tiết
 • Trang thiết bị bảo hộ an toàn bức xạ

  Lượt xem: 226

  Trang thiết bị bảo hộ an toàn bức xạ"

  Trang thiết bị bảo hộ an toàn bức xạ"

  Chi tiết
 • Quần áo, váy, tạp dề chì chống phóng xạ chúng tôi cung cấp

  Lượt xem: 308

  Quần áo, váy, tạp dề chì chống phóng xạ chúng tôi cung cấp"

  Quần áo, váy, tạp dề chì chống phóng xạ chúng tôi cung cấp"

  Chi tiết
 • Cung cấp vật tư cản xạ trong y tế bệnh viện

  Lượt xem: 306

  Cung cấp vật tư cản xạ trong y tế bệnh viện"

  Cung cấp vật tư cản xạ trong y tế bệnh viện"

  Chi tiết
 • Cung cấp vật tư cản xạ máy đo bức xạ và đọc liều kế

  Lượt xem: 299

  Cung cấp vật tư cản xạ máy đo bức xạ và đọc liều kế"

  Cung cấp vật tư cản xạ máy đo bức xạ và đọc liều kế"

  Chi tiết
 • Áo chì, yếm chì, kính chì, găng chì, ủng chì, tấm chắn chì

  Lượt xem: 861

  Áo chì, yếm chì, kính chì, găng chì, ủng chì, tấm chắn chì"

  Áo chì, yếm chì, kính chì, găng chì, ủng chì, tấm chắn chì"

  Chi tiết
 • chì lá chì tấm, chì quận

  Lượt xem: 717

  chì lá chì tấm, chì quận"

  chì lá chì tấm, chì quận"

  Chi tiết
 • Áo chống tia X-Quang đẹp, kính chì, cổ chì

  Lượt xem: 690

  Áo chống tia X-Quang đẹp, kính chì, cổ chì"

  Áo chống tia X-Quang đẹp, kính chì, cổ chì"

  Chi tiết
 • Bán yếm chì bảo vệ phía trước

  Lượt xem: 1387

  Bán yếm chì bảo vệ phía trước"

  Bán yếm chì bảo vệ phía trước"

  Chi tiết
 • Mặt nạ chì

  Lượt xem: 1461

  Mặt nạ chì"

  Mặt nạ chì"

  Chi tiết
 • Bán Yếm chì Trung Quốc

  Lượt xem: 942

  Bán Yếm chì Trung Quốc"

  Bán Yếm chì Trung Quốc"

  Chi tiết
 • Giáp cổ chì Hàn Quốc

  Lượt xem: 1080

  Giáp cổ chì Hàn Quốc"

  Giáp cổ chì Hàn Quốc"

  Chi tiết
 • Áo chì nha khoa

  Lượt xem: 780

  Áo chì nha khoa"

  Áo chì nha khoa"

  Chi tiết
 • bộ quần áo chống phóng xạ đầy đủ có cả mặt nạ dùng trong ứng phó sự có bức xạ và hóa học CBRN

  Lượt xem: 742

  bộ quần áo chống phóng xạ đầy đủ có cả mặt nạ dùng trong ứng phó sự có bức xạ và hóa học CBRN"

  bộ quần áo chống phóng xạ đầy đủ có cả mặt nạ dùng trong ứng phó sự có bức xạ và hóa học CBRN"

  Chi tiết
 • Mặt nạ chì của Mỹ chống phóng xạ

  Lượt xem: 1061

  Mặt nạ chì của Mỹ chống phóng xạ"

  Mặt nạ chì của Mỹ chống phóng xạ"

  Chi tiết
 • Áo chì che toàn thân whole body lead apron chống phóng xạ

  Lượt xem: 878

  Áo chì che toàn thân whole body lead apron chống phóng xạ"

  Áo chì che toàn thân whole body lead apron chống phóng xạ"

  Chi tiết
 • Áo chì đẹp

  Lượt xem: 684

  Áo chì đẹp"

  Áo chì đẹp"

  Chi tiết
 • Mũ chì

  Lượt xem: 612

  Mũ chì"

  Mũ chì"

  Chi tiết
 • yếm cổ chì

  Lượt xem: 765

  yếm cổ chì"

  yếm cổ chì"

  Chi tiết
 • yếm chì k phải màu đen

  Lượt xem: 671

  yếm chì k phải màu đen"

  yếm chì k phải màu đen"

  Chi tiết
 • Tấm kính chì và màn bình phong chì di động

  Lượt xem: 825

  Tấm kính chì và màn bình phong chì di động"

  Tấm kính chì và màn bình phong chì di động"

  Chi tiết
 • Mũ chì có CO CQ

  Lượt xem: 761

  Mũ chì có CO CQ"

  Mũ chì có CO CQ"

  Chi tiết
 • Cung cấp kính chì Trung Quốc giá giẻ

  Lượt xem: 775

  Cung cấp kính chì Trung Quốc giá giẻ"

  Cung cấp kính chì Trung Quốc giá giẻ"

  Chi tiết
 • Cung cấp áo chì Ấn độ và que gắp nguồn, hoá chất NDT

  Lượt xem: 916

  Cung cấp áo chì Ấn độ và que gắp nguồn, hoá chất NDT"

  Cung cấp áo chì Ấn độ và que gắp nguồn, hoá chất NDT"

  Chi tiết
 • Áo chì nha khoa trẻ em

  Lượt xem: 785

  Áo chì nha khoa trẻ em"

  Áo chì nha khoa trẻ em"

  Chi tiết
 • Áo chì nha khoa người lớn

  Lượt xem: 833

  Áo chì nha khoa người lớn"

  Áo chì nha khoa người lớn"

  Chi tiết
 • Áo chì nha khoa

  Lượt xem: 847

  Áo chì nha khoa"

  Áo chì nha khoa"

  Chi tiết
 • áo váy chì hàn quốc

  Lượt xem: 747

  áo váy chì hàn quốc"

  áo váy chì hàn quốc"

  Chi tiết
 • Áo váy chì

  Lượt xem: 1059

  Áo váy chì"

  Áo váy chì"

  Chi tiết
 • váy chì

  Lượt xem: 1209

  váy chì"

  váy chì"

  Chi tiết
 • Cung cấp chì tấm chì lá

  Lượt xem: 1678

  Cung cấp chì tấm chì lá"

  Cung cấp chì tấm chì lá"

  Chi tiết
 • găng tay chì, kính chì

  Lượt xem: 1853

  găng tay chì, kính chì"

  găng tay chì, kính chì"

  Chi tiết
 • Cung cấp mũ chì chống bức xạ

  Lượt xem: 2181

  Cung cấp mũ chì chống bức xạ"

  Cung cấp mũ chì chống bức xạ"

  Chi tiết
 • Cung cấp áo chì Ấn độ

  Lượt xem: 1224

  Cung cấp áo chì Ấn độ"

  Cung cấp áo chì Ấn độ"

  Chi tiết
 • Cung cấp 2 tấm chì mẫu

  Lượt xem: 794

  Cung cấp 2 tấm chì mẫu"

  Cung cấp 2 tấm chì mẫu"

  Chi tiết
 • Cung cấp chì tấm 0,5mm và 1mm

  Lượt xem: 956

  Cung cấp chì tấm 0,5mm và 1mm"

  Cung cấp chì tấm 0,5mm và 1mm"

  Chi tiết
 • Áo chì váy chì JPI

  Lượt xem: 1232

  Áo chì váy chì JPI"

  Áo chì váy chì JPI"

  Chi tiết
 • ÁO CHÌ CHỐNG PHÓNG XẠ

  Lượt xem: 1026

  ÁO CHÌ CHỐNG PHÓNG XẠ"

  ÁO CHÌ CHỐNG PHÓNG XẠ"

  Chi tiết
 • chì tấm 0,5mm

  Lượt xem: 733

  chì tấm 0,5mm"

  chì tấm 0,5mm"

  Chi tiết
 • Chì tấm dày 0,3mm -	để làm lead sheet trong sound insulation

  Lượt xem: 733

  Chì tấm dày 0,3mm - để làm lead sheet trong sound insulation "

  Chì tấm dày 0,3mm - để làm lead sheet trong sound insulation ..."

  Chi tiết
 • Kính chì PTG-039

  Lượt xem: 981

  Kính chì PTG-039"

  Kính chì PTG-039"

  Chi tiết
 • bảo hộ sử dụng trong quá trình làm việc với máy Xray

  Lượt xem: 882

  bảo hộ sử dụng trong quá trình làm việc với máy Xray"

  bảo hộ sử dụng trong quá trình làm việc với máy Xray"

  Chi tiết
 • Găng tay chì phòng mổ

  Lượt xem: 833

  Găng tay chì phòng mổ"

  to be the most comfortable, flexible, lightweight and protective gloves on the market."

  Chi tiết
 • Áo chì Trung quốc

  Lượt xem: 869

  Áo chì Trung quốc"

  Áo chì Trung quốc Model no. pa07"

  Chi tiết
 • Áo chì Xquang y tế gi lê và váy Medical x ray protective lead vest and skirt

  Lượt xem: 956

  Áo chì Xquang y tế gi lê và váy Medical x ray protective lead vest and skirt"

  Áo chì Xquang y tế gi lê và váyMedical x ray protective lead vest and skirt ..."

  Chi tiết
 • Áo chì liền thân của China Lead Apron

  Lượt xem: 621

  Áo chì liền thân của China Lead Apron"

  Áo chì liền thân của China Lead Apron"

  Chi tiết
 • Bảo hộ Xquang bác sỹ mổ Siam 05mm Pb Lead High collar Waist Coat X-ray protective Lead Apron

  Lượt xem: 1119

  Bảo hộ Xquang bác sỹ mổ Siam 05mm Pb Lead High collar Waist Coat X-ray protective Lead Apron"

  Bảo hộ Xquang bác sỹ mổ Siam 05mm Pb Lead High collar Waist Coat X-ray protective Lead Apron"

  Chi tiết
 • Túi chì ứng phó sự cố phóng xạ

  Lượt xem: 853

  Túi chì ứng phó sự cố phóng xạ"

  Túi chì ứng phó sự cố phóng xạ"

  Chi tiết
 • áo chì dùng trong XQ và phòng C-ARM

  Lượt xem: 953

  áo chì dùng trong XQ và phòng C-ARM"

  áo chì dùng trong XQ và phòng C-ARM"

  Chi tiết
 • Bán biển cảnh báo tia X cảnh báo phóng xạ 0941889983

  Lượt xem: 1996

  Bán biển cảnh báo tia X cảnh báo phóng xạ 0941889983"

  Bán biển cảnh báo tia X cảnh báo phóng xạ 0941889983 "

  Chi tiết
 • Kính chì Platec

  Lượt xem: 725

  Kính chì Platec"

  Kính chì Platec"

  Chi tiết
 • Cung cấp chì tấm 1mm

  Lượt xem: 1434

  Cung cấp chì tấm 1mm"

  Cung cấp chì tấm 1mm"

  Chi tiết
 • Cung cấp cổ chì che tuyến giáp - giáp cổ chì

  Lượt xem: 1431

  Cung cấp cổ chì che tuyến giáp - giáp cổ chì"

  Cung cấp cổ chì che tuyến giáp - giáp cổ chì"

  Chi tiết
 • Kính chì đeo mắt

  Lượt xem: 1126

  Kính chì đeo mắt"

  Kính chì đeo mắt"

  Chi tiết
 • Kính chì xquang

  Lượt xem: 1007

  Kính chì xquang"

  Kính chì xquang"

  Chi tiết
 • sip chi kinh chi chi tam binh chi kinh chi x quang china

  Lượt xem: 950

  sip chi kinh chi chi tam binh chi kinh chi x quang china"

  sip chi kinh chi chi tam binh chi kinh chi x quang china"

  Chi tiết
 • Cung cấp mũ, găng tay, giáp chì CHina

  Lượt xem: 987

  Cung cấp mũ, găng tay, giáp chì CHina"

  Cung cấp mũ, găng tay, giáp chì CHina"

  Chi tiết
 • Cung cấp giáp, găng tay, cổ, yếm chì, ủng chì xuất xứ Trung Quốc

  Lượt xem: 1427

  Cung cấp giáp, găng tay, cổ, yếm chì, ủng chì xuất xứ Trung Quốc"

  Cung cấp giáp, găng tay, cổ, yếm chì, ủng chì xuất xứ Trung Quốc"

  Chi tiết
 • Cung cấp áo chì Trung Quốc

  Lượt xem: 1086

  Cung cấp áo chì Trung Quốc"

  Cung cấp áo chì Trung Quốc"

  Chi tiết
 • Kính chì

  Lượt xem: 1082

  Kính chì"

  Xuất xứ: GAMMASOLUTION/ ẤN ĐỘ"

  Chi tiết
 • Găng tay chì

  Lượt xem: 1012

  Găng tay chì"

  Xuất xứ: GAMMASOLUTION/ ẤN ĐỘ"

  Chi tiết
 • Giáp cổ chì

  Lượt xem: 1042

  Giáp cổ chì"

  Xuất xứ: GAMMASOLUTION/ ẤN ĐỘ"

  Chi tiết
 • thiết bị bảo hộ

  Lượt xem: 986

  thiết bị bảo hộ"

  thiết bị bảo hộ"

  Chi tiết
 • Bán kính chì phòng X-Quang

  Lượt xem: 1043

  Bán kính chì phòng X-Quang"

  Bán kính chì phòng X-Quang"

  Chi tiết
 • Cung cấp biển cảnh báo tia X, tia phóng xạ

  Lượt xem: 3784

  Cung cấp biển cảnh báo tia X, tia phóng xạ"

  Cung cấp biển cảnh báo tia X, tia phóng xạ"

  Chi tiết
 • Áo chì - Revolution Apron with VELCRO® brand fasteners on front – 303

  Lượt xem: 2007

  Áo chì - Revolution Apron with VELCRO® brand fasteners on front – 303"

  Áo chì - Revolution Apron with VELCRO® brand fasteners on front – 303"

  Chi tiết
 • Kính chì xquang

  Lượt xem: 1364

  Kính chì xquang"

  Kính chì xquang "

  Chi tiết
 • Yếm chì (áo chì)

  Lượt xem: 1015

  Yếm chì (áo chì)"

  Yếm chì (áo chì) Xuất xứ: Ấn Độ"

  Chi tiết
 • Kính chì Xquang CT

  Lượt xem: 1728

  Kính chì Xquang CT"

  Kính chì Xquang CT"

  Chi tiết
 • Kính chì kích thước 100x80cm, độ dày chì 2.1mm Áo chì

  Lượt xem: 1306

  Kính chì kích thước 100x80cm, độ dày chì 2.1mm Áo chì"

  Kính chì kích thước 100x80cm, độ dày chì 2.1mm Áo chì"

  Chi tiết
 • Kính chì xquang

  Lượt xem: 1553

  Kính chì xquang"

  Kính chì xquang "

  Chi tiết
 • Găng tay chì

  Lượt xem: 1477

  Găng tay chì"

  Xuất xứ: Trung Quốc"

  Chi tiết
 • Giáp cổ chì

  Lượt xem: 1507

  Giáp cổ chì"

  Xuất xứ: Trung Quốc"

  Chi tiết
 • Áo chì dài tay

  Lượt xem: 1421

  Áo chì dài tay"

  Xuất xứ: Trung Quốc"

  Chi tiết
 • Cung cấp quần áo chì cản tia gamma từ nguồn Cs-137, Co-60...

  Lượt xem: 830

  Cung cấp quần áo chì cản tia gamma từ nguồn Cs-137, Co-60..."

  Cung cấp quần áo chì cản tia gamma từ nguồn Cs-137, Co-60..."

  Chi tiết
 • Kính chì đeo mắt

  Lượt xem: 2005

  Kính chì đeo mắt"

  Mãhiêụ : 683206-S Xuất xứ: INFAB/ USA"

  Chi tiết
 • Mũ chì

  Lượt xem: 1256

  Mũ chì"

  Mãhiê ̣u: 400012-KI Xuất xứ: INFAB/ USA"

  Chi tiết
 • Găng tay chì

  Lượt xem: 1312

  Găng tay chì"

  Mãhiêụ : 735080 Xuất xứ: INFAB/ USA"

  Chi tiết
 • Giáp cổ chì

  Lượt xem: 1154

  Giáp cổ chì "

  Mãhiêụ : REV-TC-KI Xuất xứ: INFAB/ USA "

  Chi tiết
 • Bộ Áo và Váy chì 2 mảnh

  Lượt xem: 1630

  Bộ Áo và Váy chì 2 mảnh"

  Mãhiêụ : 103 Xuất xứ: INFAB/ USA "

  Chi tiết
 • Áo chì

  Lượt xem: 1196

  Áo chì"

  Mãhiêụ : AP-FBSU Xuất xứ: USA  Đô ̣cản xa:̣ 0.50mm Pb  Chất liêụ : không chì"

  Chi tiết
 • Áo chì

  Lượt xem: 1265

  Áo chì"

  Mãhiêụ : AP/TIEST Xuất xứ: USA  Đô ̣cản xa:̣ 0.50mm Pb  Chất liêụ : chì tiêu chuẩn"

  Chi tiết
 • Găng tay chì Xuất xứ: Ấn Độ

  Lượt xem: 1734

  Găng tay chì Xuất xứ: Ấn Độ"

  - Sử dụng chì tiêu chuẩn - Độ dày chì : 0,5 mm - Màu xanh lam - Trọng lƣợng : 1,5 kg"

  Chi tiết
 • Kính chì an toàn Xuất xứ: Ấn Độ

  Lượt xem: 1652

  Kính chì an toàn Xuất xứ: Ấn Độ"

  - Thiết kế để chống tia bức xạ trực tiếp ảnh hƣởng đến mắt giảm đến 95 % - Kích thƣớc tấm kính chì che chắn : Φ=50 mm - Độ dày kính chì : 8 mm"

  Chi tiết
 • Yếm chì (áo chì) Xuất xứ: Ấn Độ

  Lượt xem: 1697

  Yếm chì (áo chì) Xuất xứ: Ấn Độ"

  - Áo giáp chì loại giảm sức nặng cho vai và có đỡ ở phần dƣới lung - Sử dụng chì tiêu chuẩn - Kích thƣớc áo chì : 100 cm x 60 cm - Độ dày chì : 0,5 mm - Màu ..."

  Chi tiết
 • Cung cấp chì tấm chì lá kính chì che chắn phòng X-Quang

  Lượt xem: 2165

  Cung cấp chì tấm chì lá kính chì che chắn phòng X-Quang"

  với giá cả và thái độ phục vụ tốt."

  Chi tiết
 • Yếm chì - tạp dề chì Hàn Quốc

  Lượt xem: 2906

  Yếm chì - tạp dề chì Hàn Quốc"

  bảo vệ chống tia X trong công nghiệp, rò rỉ X Quang, tia gamma tán xạ."

  Chi tiết
 • Mũ chì chống tia X, tia gamma

  Lượt xem: 2740

  Mũ chì chống tia X, tia gamma"

  chống tia X trong công nghiệp, tia X rò rỉ phòng X Quang, tia gamma tán xạ."

  Chi tiết
 • Cung cấp áo chì chống bức xạ tia X, gamma tán xạ

  Lượt xem: 3931

  Cung cấp áo chì chống bức xạ tia X, gamma tán xạ"

  làm bằng chất liệu pha chì, chống tia X và gamma"

  Chi tiết
 • Tạp dề chì bảo vệ ngực, bụng, cơ quan sinh dục cho phòng X Quang rò rỉ phóng xạ

  Lượt xem: 3501

  Tạp dề chì bảo vệ ngực, bụng, cơ quan sinh dục cho phòng X Quang rò rỉ phóng xạ"

  Kích cỡ L, dài đến đầu gối chân."

  Chi tiết
 • Kính chì bảo vệ mắt cho phòng X Quang, rò rỉ phóng xạ

  Lượt xem: 3702

  Kính chì bảo vệ mắt cho phòng X Quang, rò rỉ phóng xạ"

  độ dày chì 0,5mm Pb"

  Chi tiết
 • Bán găng tay chì chống tia X, tia phóng xạ

  Lượt xem: 3637

  Bán găng tay chì chống tia X, tia phóng xạ"

  độ dày chì 0,35mm Pb; chiều dài 35cm,"

  Chi tiết
 • Áo chì ngắn tay

  Lượt xem: 11440

  Áo chì ngắn tay "

  Chống tia X rò rỉ phòng X Quang, tia gamma tán xạ yếu, tia X rò rỉ trong các máy X Ray công nghiệp"

  Chi tiết
 • Yếm chì cho phòng X Quang giá giẻ LH 0976 275 983

  Lượt xem: 11613

  Yếm chì cho phòng X Quang giá giẻ LH 0976 275 983"

  Có độ dày chì tương đương 0,35mm chì."

  Chi tiết
Top
blogger LinkedIn Twitter Facebook