midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Ecotest  >>  Bảng giá sản phẩm của Ecotest

Ecotest

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:  

Prices in US dollars (HN-VN)

 

Devices

Prices ( not include VAT10%

Dosimeter-radiometer MKS-05 "TERRA-P" with case

364.00

Dosimeter-radiometer MKS-05 "TERRA-P+" with case

429.00

Dosimeter-radiometer MKS-05 "TERRA" with case

533.00

Dosimeter-radiometer MKS-05 "TERRA" with case and Bluetooth module

650.00

Personal radioactivity detector “EcotestVIP”

585.00

Personal gamma radiation dosimeter DKG-21 "EcotestCARD"

598.00

Gamma, beta radiation radiometer-dosimeter RKS-01 "STORA-TU" with Bluetooth module, telescopic tube and case

1 066.00

Search dosimeter-radiometer MKS-07 "POSHUK"

 

Detecting unit of alpha radiation BDPA-07

 

Detecting unit of neutron radiation BDPN-07

 

Infrared port adapter and Software “PDC Ecomonitor”

for DKG-21 "EcotestCARD", MKS-U, MKS-07 "POSHUK"

390.00

Detecting unit of gamma radiation BDBG-09 in duralumin frame

 

Detecting unit of gamma radiation BDBG-09 in stainless frame

 

Testing set for BDBG-09

 

Data panel IT-09 with detecting unit BDBG-09

 

Data panel IT-09T with detecting unit BDBG-09

 

Search alarm dosimeter DKS-02PN “CADMIUM”

 

Search dosimeter-radiometer MKS-11GN “SPECTRA”

 

Multipurpose environment activity radiometer RKG-14 “Virtuoso”

 

Intellectual gamma radiation detector “Gamma Sapiens”

364.00

 


Thước đo liều kế MKS-05 "TERRA-P" có vỏ 364,00 Đồng hồ đo liều kế MKS-05 "TERRA-P +" có vỏ 429,00 Thước đo liều kế MKS-05 "TERRA" có vỏ 533,00 Dụng cụ đo liều kế MKS-05 "TERRA" với vỏ và mô-đun Bluetooth 650,00 Máy dò phóng xạ cá nhân “EcotestVIP” 585,00 Thước đo bức xạ gamma cá nhân DKG-21 "EcotestCARD" 598,00 Gamma, phóng xạ beta đo bức xạ-liều kế RKS-01 "STORA-TU" với mô-đun Bluetooth, ống kính thiên văn và trường hợp 1 066,00 Máy đo bức xạ kế MKS-07 "POSHUK"   Phát hiện đơn vị bức xạ alpha BDPA-07   Phát hiện đơn vị bức xạ neutron BDPN-07   Bộ tiếp hợp cổng hồng ngoại và Phần mềm “PDC Ecomonitor” cho DKG-21 "EcotestCARD", MKS-U, MKS-07 "POSHUK" 390,00 Phát hiện đơn vị bức xạ gamma BDBG-09 trong khung duralumin   Phát hiện đơn vị bức xạ gamma BDBG-09 trong khung không gỉ   Kiểm tra thiết lập cho BDBG-09   Bảng dữ liệu IT-09 với thiết bị phát hiện BDBG-09   Bảng dữ liệu IT-09T với thiết bị phát hiện BDBG-09   Tìm kiếm liều kế báo DKS-02PN “CADMIUM”   Tìm kiếm máy đo bức xạ kế MKS-11GN “SPECTRA”   Máy đo quang phổ hoạt động đa năng RKG-14 "Virtuoso"   Đầu dò bức xạ gamma trí tuệ “Gamma Sapiens” 364,00

blogger LinkedIn Twitter Facebook