midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Máy đọc liều kế và chuẩn liều kế  >>  Máy chuẩn liều kế IR-200

Máy đọc liều kế và chuẩn liều kế

Mô tả ngắn:Đây là máy dùng để chuẩn liều kế TLD (nhiệt phát quang)

Liên hệ: 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết: Compact and versatile The TLD Irradiator IR-200 is a multi-purpose irradiation system with automatic drawer. The device requires only little space on the table. It is used for calibration purposes of TLD elements or TLD cards. Different carrier discs are available for the irradiation of different TLD elements like rods, chips and discs, as well for Aluminum TLD cards and TLD Slides type RADOS. The irradiation value is defined by the number of carrier disc revolutions. Beta Source The IR-200 contains a 90Sr/90Y radiation source with an activity of 33 MBq. RadPro International GmbH ...Radiation Protection for the Radiation Professionals... Burger Straße 28 42929 Wermelskirchen Germany Phone: +49 2196 889803 Email: sales@radproint.de Web: www.radpro-int.com All information in this brochure is subject to technical changes without notice. Technical Specifications Type IR-200 Capacity 50 TLD Elements or 6 Aluminium TLD cards or 7 TLD Slides type Rados other detectors on request Source 90Sr/90Y Nominal source activity 33 MBq (0.9 mCi) Dose / revolution ca. 0.3 mGy equivalent gamma dose Rotation speed ca. 2 revolutions / min Max revolutions 1000 Reproducibility < 2 % Surface dose rate < 5 µSv/h Voltage 85 – 264V /47 - 440Hz Fuse 1A (delayed) Dimensions 220 mm x 195 mm x 350 mm (WxHxD) ca. 460 mm x 460 mm x 500 mm (packed) Weight ca. 9.5 kg ca. 15 kg including packing 

Nhỏ gọn và đa năng TLD Chiếu Xạ Túi IR-200 là một hệ thống chiếu đa năng với ngăn kéo tự động. Thiết bị này chỉ đòi hỏi ít không gian trên bàn. Nó được sử dụng cho các mục đích hiệu chỉnh các yếu tố TLD hoặc thẻ TLD. đĩa hãng khác nhau có sẵn cho phép chiếu xạ của các nguyên tố khác nhau như TLD que, khoai tây chiên và đĩa, cũng như cho các thẻ nhôm TLD và TLD Slides loại RADOS. Giá trị chiếu xạ được xác định bởi số vòng quay đĩa tàu sân bay. Beta Nguồn IR-200 chứa một nguồn bức xạ 90Sr / 90Y với một hoạt động của 33 MBq. RadPro International GmbH ... Bảo vệ bức xạ cho các Chuyên gia bức xạ ... Burger Straße 28 42929 wermelskirchen Đức Điện thoại: +49 2196 889803 Email: sales@radproint.de Web: www.radpro-int.com Tất cả các thông tin trong tài liệu này là chủ đề để thay đổi kỹ thuật mà không cần thông báo trước. Thông số kỹ thuật Loại IR-200 Công suất 50 Elements TLD hoặc 6 thẻ nhôm TLD hoặc 7 Slides TLD gõ Rados dò khác theo yêu cầu Nguồn 90Sr / 90Y hoạt động nguồn danh định 33 MBq (0,9 mCi) Liều lượng / cuộc cách mạng ca. 0,3 mGy liều gamma tương đương tốc độ xoay ca. 2 vòng / vòng phút Max 1000 lặp lại <2% tỷ lệ liều Surface <5 μSv / h Điện áp 85 - 264V / 47 - 440Hz Fuse 1A (trì hoãn) Kích thước 220 mm x 195 mm x 350 mm (WxHxD) ca. 460 mm x 460 mm x 500 mm (đóng gói) Trọng lượng ca. 9,5 kg ca. 15 kg kể cả bao bì

blogger LinkedIn Twitter Facebook